fredag 31 december 2010

Borisov i Brasilien

Premiärminister Bojko Borisov kommer inte att fira nyår i Bulgarien i år. Just nu befinner han sig i Brasilien med en stor bulgarisk delegation på besök hos den blivande brasilianske presidenten Dilma Rousseff. Borisov ska bland annat vara gäst på hennes installation på presidentposten den 1 januari 2011.

Den nyfikne kanske undrar varför detta intresse för brasiliansk politik har infunnit sig hos premiärminister Borisov. Den brasilianska närvaron i Bulgarien är nästintill obefintlig. Den bulgariska närvaron i Brasilien är obefintlig. Handeln mellan länderna uppgick 2009 till 211 miljoner dollar (cirka 1,7 miljarder kr), där import från Brasilien dominerar och utgör 171 miljoner dollar. Som en jämförelse kan nämnas att det svenska handelsutbytet med Brasilien för 2009 uppgick till drygt 10 miljarder kronor, där export till Brasilien utgjorde den största delen med 6,6 miljarder kronor. Trots att Brasilien är Sveriges största handelspartner i Sydamerika så kommer så vitt jag vet ingen högre svensk representant att närvara vid installationen.

Men det finns en förklaring varför Borisov är i Brasilien och varför Brasilien är utrikestema nummer ett för tillfället. När man i Bulgarien fick upp ögonen för Dilma Rousseff tidigare i år så upptäckte man att hon hade en bulgarisk bakgrund. Hennes far, Petăr Rusev (sedermera skrivet Rousseff), visade sig komma från staden Gabrovo i centrala Bulgarien. Som aktiv medlem i det bulgariska kommunistpartiet hade han tvingats emigrera 1929, först till Frankrike och sedan till Brasilien. Han bodde även några år i Argentina och Buenos Aires. I Brasilien gifte han sig med Dilma Jane da Silva och de fick tre barn, bland dem blivande presidenten Dilma som föddes 1947 i Belo Horizonte i Brasilien.

Helt plötsligt blev det brasilianska presidentvalet en av årets allra största utrikeshändelser i Bulgarien. Både Bulgariens president som premiärminister slöt upp bakom Dilma Rouseff. Det märkliga var att det just var hennes bulgariska bakgrund som var intressant. Vilken ideologi och politik hon står för var nästan helt ointressant. Det är lite pikant med tanke på att hon leder ett socialistparti - Arbetarpartiet Partido dos Trabalhadores (PT). Hennes broderparti i Bulgarien är alltså Borisovs huvudmotståndare Det bulgariska socialistpartiet BSP. President Părvanov, som tidigare ledde BSP, är alltså en mer naturlig kontaktperson för Dilma i Bulgarien, inte bara i kraft av innehavare av samma ämbete.

President Părvanov har inte kunnat följa med på statsbesöket till Brasilien. Som orsak säger han att beror på att Borisov gömt inbjudan till installationen för honom. Nu spelar det dock inte så stor roll eftersom presidenten i alla fall inte skulle kunna åka beroende på presidentämbetes ansträngda kassa säger presidenten vidare. Konflikten mellan president och premiärminister, som sedan länge tagit klivet ned i sandlådan, fortsätter alltså.

Som jag ser det är den riktiga anledningen till Borisovs besök i Brasilien att han vill sola sig lite i glansen när en av världens största länder får ny president. Dessutom har massmedia i Bulgarien på bästa kvällstidningsmaner fullkomligt hängivit sig åt grävande och spekulerande i Dilma Rousseffs bakgrund och när hon kommer att besöka Bulgarien och Gabrovo (inte frågan om hon kommer att besöka landet). Därför är även en enorm mediedelegation med Borisov i Brasilien vilket gör att det inte finns en nyhetssändning eller förstasida som saknar hans bild och uttalanden. Varhelst man skriver om Dilma så ska även Borisov vara med på minst ett hörn.

En annan anledning till besöket är att här kan han vara lång borta från den trista vardagen i Sofia där han har få framgångar att glädja sig åt. I Brasilien kan han spekulera i nya ekonomiska framgångar som han säger kan bli resultatet av hans besök.

Men framför allt så tycker jag att detta statsbesök passar mer in i mallen där Borisov besöker för Bulgarien obetydliga partners så att samtalen kan hållas på en hövlig nivå och att man ömsesidigt kan berömma varandra samt säga att samarbetet nu kommer att lyfta till nya nivåer. Att besöka länder med vilka Bulgarien har ett litet eller rent av minimalt utbyte gör ju att det inte heller finns några problem att diskutera. Dessa länder har ju heller ingenting att säga när det gäller hur Bulgarien sköts. Det är nog skönt för Borisov att åka på besök där han vet att inga obekväma frågor ställs eller att löften avkrävs. Ett sådant besök gjorde Borisov t.ex. i Libanon för drygt en vecka sedan - en fullkomlig framgång men samtidigt en fullständig brist på resultat.

Att besöka EU-länder ger inte längre pluspoäng eftersom Bryssel ser få anledningar till att komma med beröm utan snarare med kritik, senast fördröjningen av Schengenmedlemskapet. Ryssland som är så viktigt för Bulgarien fortfarande är inte heller aktuellt som destination för Borisovs diplomati i takt med att det har blivit allt svårare att upprätthålla illusionen av en självständig energipolitik fri från Moskvas önskemål.

Jag är rädd för att detta statsbesök har ett litet inslag av verklighetsflykt över sig där Borisov nu åtminstone tillfälligtvis kan sticka huvudet i den brasilianska sanden. Fast å andra sidan så kan han ju alltid studera Dilma Rousseffs rättframma, för att inte säga konfrontatoriska hållningssätt i sin ämbetsutövning. Det är kanske något han i alla fall kan ta med sig hem.

torsdag 30 december 2010

Ett kort bokslut

I morgon är det nyårsafton och vi står inför ett ett nytt år. I Bulgarien kommer detta att gå obemärkt förbi, åtminstone politiskt. Privat hemma hos folk är dock nog nyårsfesten lika intensiv och glad som alla andra år. Detta är en av de få säkra sakerna i dagens Bulgarien.

Premiärminister Bojko Borisov har få framsteg att peka på när han sammanfattar det gångna året. Man kan som tidigare år säga att det kunde ha varit värre. Ekonomiskt så lider Bulgarien av sviterna efter den ekonomiska krisen. Fattigdomen och framför allt den upplevda fattigdomen är större än på flera år. Nästan 60 % av befolkningen uppger att de uppfattar sig som fattiga, även om många av den rent statistiskt inte gör det. Upplevd fattigdom är ju inget bra mått på fattigdom men det är åtminstone en bra indikator över hur pessimistisk/optimistisk man är över nuvarande situation och framtiden.

Borisovs ekonomiska politik kännetecknas av idélöshet och brandkårsutryckningar för att lösa akuta problem. Finansminister Djankov har reducerats till Borisovs "torped" i sökan efter möjligheter för tillfälliga kassaförstärkningar. Med tanke på Djankovs bakgrund som kompetent och välrenommerad ekonom var vi många som trodde att det äntligen skulle innebära en mer konsekvent och ideologisk tydlig politik. Men så blev det inte.

Borisovs paradnummer: kampen mot korruption är visserligen det mest seriösa försök som hittills gjorts, men rejäla framgångar saknas. Domstolsväsendet verkar oförmöget att döma alla de som arresterats i alla högljudda polisaktioner under det gångna året. Dessutom ser vi hur kampen mot korruptionen har blivit ett argument för att ytterligare övervaka befolkningen utan att hänsyn tas till integritet och proportionalitet.

Året verkar dessutom avslutas med att Bulgariens inträde i Schengesamarbetet skjuts upp ett halvår. Det var tidigare sagt det skulle ske under mars 2011, men framför allt Frankrikes invändningar har flyttat fram detta. Som skäl anges att Bulgarien (och Rumänien) inte gjort tillräckligt i kampen mot korruptionen.

Det ser ut som om Borisov har hamnat där alla hans föregångare har hamnat: utvecklingen framåt kan mest karaktäriserats som "muddling through".

Jag tycker att Bulgarien i mångt och mycket kan sammanfattas i nedanstående bild. Det ser märkligt ut men ändå så fungerar det hjälpligt.

Bilden är från kolbrikettfabriken i Gălăbovo.

söndag 19 december 2010

President och premiärminister grälar

Jag har flera gånger skrivit om att före detta medarbetare* till den tidigare statliga säkerhetstjänsten DS (Държавна сигурност ДС - Bulgariens motsvarighet till KGB) innehar viktiga poster i samhället. Detta har kunnat ske då landet i praktiken har saknat lustrationslagar som granskar utnämningar till viktiga poster. Dock har det blivit vanligare att personers bakgrund kontrolleras de senaste åren även om det inte sker systematiskt. Tyvärr har det oftast använts som tillhygge i politiska strider än att sortera ut personer med tveksam bakgrund.

För tillfället pågår en sådan strid i Bulgarien. Denna strid utkämpas mellan premiärminister Bojko Borisov och president Georgi Părvanov. Även om den presidenten backas upp av Socialistpartiet BSP (han var tidigare partiledare för BSP) så är presidenten den enda "riktiga" oppositionen till premiärminister Borisov.

Bakgrunden är följande. Det har upptäckts att nästan 50 % av Bulgariens ambassadörer ute i världen har en bakgrund inom DS. I Bulgarien är det presidenten som tillsätter ambassadörer även om det är parlamentet som föreslår dem. Borisov har därför uppmanat presidenten av avlägsna dessa ambassadörer. Pikant nog uppges Bulgariens ambassadör i Stockholm, Ivan Tsvetkov, vara en av dem.

Presidenten har svarat att han inte tänker hemkalla någon ambassadör då de inte utgör något problem för Bulgarien. Han sade vidare att tidigare blev det känt att nästan en och en halv tusen personer inom inrikesministeriet (polisen) har varit före detta medarbetare i DS men att det inte uppstod något drama då. Detta är en hint åt Borisov då hans mest omtyckte och viktigaste minister är just inrikesministern. Presidenten sade också att många av dessa ambassadörer har bidragit i arbetet med Bulgariens medlemskap i såväl Nato som EU. Om dessa ambassadörer hade utgjort ett problem för Bulgarien så borde ju alla dessa tidigare medarbetare inom polisen utgöra motsvarande problem nu när Bulgariens medlemskap i Schengensamarbetet har gått in i en avgörande fas.

Nu har istället hela historien kommit att handla om ministern utan portfölj, Bozjidar Dimitrov, med särskilt ansvar för bulgarer i utlandet. Han har därför ett visst ansvar för ambassaderna och deras personal. Han har gjort ett antal tveksamma uttalanden under sin tid som minister samt att han verkar agera tämligen självständigt från parlamentet. Detta har irriterat många som nu en tid har sagt att Borisov borde sparka Dimitrov.

Omständigheten som förde upp Dimitrov i denna aktuella historia är att Dimitrov själv har en bakgrund som medarbetare i DS. Om presidenten borde hemkalla ambassadörer med bakgrund i DS så borde Borisov avskeda ministrar med samma bakgrund om man var konsekvent. Borisov vägrade först att ens överväga tanken, senare så sade han att han kan tänka sig att sparka Dimitrov om presidenten hemkallar ambassadörer med bakgrund i DS.

Lite senare sade Bozjidar Dimitrov själv att han kommer att lämna in sin avskedsansökan i morgon måndag, oavsett hur premiärministern och presidenten kommer att agera. Han kommer då att återgå till sitt tidigare arbete som chef för Det statliga historiska museet och inte återvända till parlamentet. Det är oklart vem som ska efterträda honom eller om denna ministerpost överhuvudtaget kommer att finnas kvar. Den var trots allt speciellt skapad för Dimitrov.

Historien har knappast nått sitt slut än. Man ska komma ihåg att presidenten själv, Georgi Părvanov,
har en bakgrund som medarbetare i DS. Hela historien är dock typisk för hur dagens politiska scen ser ut. Politiken är konfrontatorisk från både det styrande Gerb och från oppositionen. Likaså visar denna historia än en gång hur presidenten iklär sig rollen som oppositionsledare. Historien är också ett exempel på hur oppositionen försöker attackera premiärministern, inte för att få gehör för sin politik, utan för att just undergräva premiärministern.

Bakgrunden till detta är antagligen att många i Bulgarien trots allt känner sig hotade av Borisovs kamp mot korruption. Även om man kan tveka över Borisovs motiv för denna kamp och dess effektivitet så är den icke desto mindre den tuffaste attacken mot korruption som skett de senaste 20 åren. Man ska nog se den här historien även i denna belysning.

* Jag är lite tveksam till att kalla alla medarbetare i DS för agenter då de som regel inte var spioner, utan snarare informatörer/rapportörer.

tisdag 14 december 2010

Rivstarten som baktände

Jag skrev för ett tag sedan om att premiärminister Bojko Borisov lovat krafttag mot illegal byggnation i Bulgarien. Jag skrev också att det kommer att bli en svår process eftersom den omfattande korruptionen sätter käppar i hjulen eftersom vägen från lagligt till olagligt oftast är en gentjänst och sedelbunt bort.

Igår kom det ett strålande exempel på just detta. Det var då tänkt att rivningen av 121 illegala byggnader skulle rivas kring dammen Iskar en bit utanför Sofia. Listan på dessa illegala byggnader hade upprättats redan under 2006. Under dunder och brak skulle rivningen påbörjas inför tevekamerorna. Det visade sig då att av de 121 byggnaderna så var det endast cirka 40 som inte var legaliserade. De övriga 80 hade antingen fått tillstånd eller var på väg att få tillstånd. Mest anmärkningsvärt var att de hus som var byggda närmast vattnet var alla numera lagliga. Då ska man veta att enligt bulgarisk lag så är det förbjudet att bygga på strandnära områden vid dammar och vattenreservoarer.

Rivningsarbetet fick därför inrikta sig först på en 27 kvadratmeter stor sommarvilla av enkel modell vars ”ägare” typiskt nog var en tämligen medellös pensionär utan kontakter. Bland de ”fredade” byggnaderna finns bland annat ett hus tillhörande den Ryska ambassaden och en semesterstation tillhörande ministerrådet (motsvarande regeringen!).

Om den senare så berättar boende i området att parlamentsledamöter till och med förbjudet dammens koncessionär, Sofijska voda (Sofias vatten), att sätta upp staket kring dammen. Anledningen är att staketet skulle hindra vildsvinen, som dessa representanter jagar, att ha tillgång till dricksvatten. Kommunistpampsmentaliteten är fortfarande allomstädes närvarande bland Bulgariens elit.

En annan kvarleva från kommunisttiden har också dykt upp igen. Det är diverse dokument från den tiden som bevis på att vissa av dessa byggnader ”tolererades” även om de saknade bygglov. Dessa borde naturligtvis inte ha något som helst värde idag, men uppenbarligen används de ändå som underlag för legalisering.

Det pikanta i just den här historien är att legaliseringsprocessen har börjat redan under den tid Borisov var borgmästare i Sofia och alltså är den som har det yttersta ansvaret för sådana frågor i Sofias närområde. Dessa tillstånd kan bara ges av Sofias kommun och domstolen.

Nå, frågan är hur farsen ska fortsätta. Talande är att ingen högre officiell representant fanns närvarande vid gårdagens aktion, ett tecken på att landets ledning mycket väl vet hur situationen egentligen är. Vi har alltså en situation där byggnader har byggnadslov och andra tillstånd trots att det är olagligt att bygga där de finns, dels att de dokument som åberopas inte har något värde egentligen.

Minstern för regional utveckling Plevneliev har ju lovat att avlägsna alla illegala byggnationer kring Iskardammen inom sex månader. Om så inte sker, utan majoriteten av bygganderna lämnas ifred oavsett hur de blivit legala så är en insats i historien begreppet Bulgarien som rättsstat.

söndag 5 december 2010

Sju personer instängda i grotta

Regnet med påföljande översvämningar har ännu mest orsakat materiella skador, antal personer som skadats är få. En lastbilsförare befaras dock omkommen efter att hans lastbil föll i floden Struma när det forsande vattnet orsakade ett jordskred som drog med lastbilen. Föraren har ännu inte hittats och man befarar det värsta.

En större tragi kan vara på väg då sju personer har fångats i en grotta efter att vattenmassorna har gjort det omöjligt att ta sig ut och in i grottan Duhlata. Av de sju personer är tre barn. Ett omfattande räddningsarbete har påbörjats och det rapporteras att räddningspersonal har lyckat ta sig in i grottan. Några av de instängda är erfarna grottforskare varför man trots allt har gott hopp om att rädda dem. Man tror att de sju befinner sig på en torr och säker plats i grottsystemet.

Grottan Duhlata är Bulgariens längsta grotta med en längd av 18 kilometer. Dess djup är 53 meter. Grottsystemet är också en av Bulgariens mest svårutforskade då den består av en mängd labyrinter i flera våningar som floden Struma mejslat ut.

Tillägg: Sent på söndagskvällen lyckades räddningsteamet få ut de instängda. Alla mådde förhållandevis bra även om något nedkylda. Fast upplösningen var inte utan en, får jag säga, bulgarisk knorr. Premiärminister Bojko Borisov kom på visit hos räddningsteamet vid åttatiden för att personligen leda arbetet. Klocka halv nio var det hela över och alla räddade.

Det är uppenbart att räddningsarbetet avvaktade Borisovs ankomst så att han skulle kunna stå i medialjuset vid (ännu) en framgångsrik händelse ledd av honom. Borisov framstår allt mer som Bulgariens Putin, kanske inte i maktbefogenheter, men i behovet att visa upp sig som en kraftfull och mångkompetent ledare. Var månde detta sluta?

lördag 4 december 2010

Väderproblem

I Bulgarien har det de senaste veckorna varit ovanligt varmt. I veckan slogs värmerekord för säsongen med över 25 grader i norra Bulgarien. Dessa ovanligt varma temperaturer har varit till glädje för all bulgarer som kunna tillbringa sin tid på stranden eller på promenad. Framför allt har det inneburit att man sluppit spendera mycket dyra pengar på uppvärmning av bostäder.

Detta har dock haft ett pris. Den varma luften har orsakat vindar av stormstyrka på många håll i landet med skadade hus och fallna träd. De senaste dagarna har dock den meteorologiska situationen förändrats då kall luft trängt in i norra Bulgarien men med varma temperaturer i södra delen av landet. Bergskedjan Stara Planina (Balkanbergen) som delar landet på mitten har även delat in Bulgarien i en varm och kall del. I norr har temperaturerna hastigt fallit från även 20 grader plus till minusgrader, åtminstone nattetid. I söder har det varit fortsatt vår/sommartemperaturer upp till 20 grader.

Detta har nu resulterat i våldsamma regn, framför allt i sydväst. Det rapporteras om omfattande översvämningar och stängda vägar. I delar av landet har undantagstillstånd förklarats. Bland de områden som drabbats av omfattande översvämningar är även Sofia.I Bulgarien är stora temperaturskillnader inte så vanliga eftersom det är ett litet land, åtminstone jämfört med avlånga Sverige. Bulgariens yta är ganska precis en fjärdedel av Sveriges. Att vintertid ha temperaturskillnader på 20-25 grader får därför påtagliga konsekvenser, i synnerhet eftersom Bulgarien är ett bergigt land där varm fuktig luft pressas över höga bergskedjor och avkyls med stormvindar och regn som följd i de lägre belägna områdena. Detta är ett problem alla tider på året men nu när temperaturskillnaderna är så stora över ett så pass litet område så får det dramatiska konsekvenser.

Tillägg: tidningen Dnevnik har ett bildreportage från staden Kostinbrod en bit norr om Sofia. Där framgår med all tydlighet att översvämningarna är omfattande.

tisdag 23 november 2010

Rivstart

Det var ett tag sedan sista blogginlägget, men det har inte berott på ett händelselöst Bulgarien. Den sista tidens snackis är att det nu ska tas krafttag mot all den illegala byggnation som finns i landet.

Mängder av byggnader, framför allt bostadshus men även t.ex. hotell, har byggts utan bygglov och andra tillstånd. Enligt ministern för regional utveckling, Rosen Plevneliev, har man hittills identifierat 1600 illegala byggnader i landet. Av dem har 300 ärenden redan avgjorts i domstol och väntar rivning.

Mest uppmärksamhet väckte ”upptäckten” i början av oktober av en hel illegal by, Ivajlovgrad, i södra Bulgarien. Byn fick snabbt namnet Den glada byn. Kring dammen Ivajlovgrad har hundratalet hus byggts helt utan bygglov och på statlig mark. Byn kallas också för Tullbyn eftersom som grädde på moset visade det sig att många av ”nybyggarna” var tulltjänstemän, varav en en högre chef inom tullväsendet. Dessutom har kommunal infrastruktur byggts trots att de flesta av husen inte existerar i några register. Extra pikant är att vägen fram till den illegala byn tycks ha reparerats med EU-medel.

Den senaste veckan har däremot Nessebǎr vid Svartahavskusten varit i blickfånget. Där har man med våld försökt att riva en del av alla de illegala byggnader och tillbyggnader som finns. Denna olagliga exploatering av staden hotar att få staden avförd från UNESCO:s lista över världsarv. Hittills har dock inget rivningsarbete blivit av på grund av det våldsamma motståndet från husägarna.

Allt detta är ännu ett tecken på den omfattande korruption och nonchalering av lagar och regler som finns i Bulgarien. Är du mäktig eller rik så kan du göra lite som du vill. Premiärminister Bojko Borisov har gått ut hårt och öppet utmanat de personer och institutioner som låtit detta pågå. Frågan är dock om han kommer att lyckas. De 1600 byggnader som nämns är antagligen bara toppen på ett isberg. Att personer med makt och pengar gör lite som de vill har plågat Bulgarien länge. Fenomenet fanns redan på kommunisttiden, men eskalerade efter kommunismens fall och uppkomsten av nya möjligheter.

Saken försvåras av att många illegala byggnationer har legaliserats i efterhand. Dessa procedurer är också ett av korruptionens många ansikten där tjänstemän och andra ansvariga mot ersättning utfärdar nödvändiga dokument. Denna legalisering har nu satt fart då många husägare hellre betalar dyra mutor än förlorar sin egendom.

Det kanske mest kända exemplet på legalisering av byggfusk och illegalt byggande är hotellet Dune i Golden Sands. Det har ett av turistortens mest exklusiva lägen då det byggts på själva strandremsan. Problemet är bara att havsstranden är statlig egendom där ett generellt byggförbud råder. Ägarna till hotellet har framgångsrikt motstått statens försök att riva det eftersom de överklagat alla beslut om rivning och vunnit i alla instanser. Ännu ett av korruptionens ansikten. Hotellet kommer nog att få stå kvar då staten inte längre kan göra anspråk på sin egen mark. Att hotellet har mäktiga vänner förstår man då dess ursprungliga ägare och byggherre var den ökände Georgi Iliev, en av de allra största bossarna i den bulgariska undre världen. Han mördades den 25 augusti 2005 i en annan turistort, Golden Sands.

Min uppfattning är att Borisov inte kommer att lyckas med detta. Motståndet är för starkt och med för många förgreningar inom politiken och rättsväsendet. Förmodligen kommer en del hus byggda på felaktig grund och som saknar "starka" ägare att under mycket buller och bång rivas inför tevekamerorna. Övriga låter man vara men hoppas att situationen åtminstone lett till att de som kan skaffar nödvändig dokumentation för sina fastigheter och att det blir svårare i framtiden att byggfuska.

torsdag 21 oktober 2010

Blondinfestival

Idag började Blondinernas kongress i Sofia. Rubriken för evenemanget är Satsa på kvinnorna under krisen. Mottot man håller sig med kanske går emot våra fördomar om blondiner – Förnuftet ska rädda världen (Intelligensen heter det i den engelska översättningen). Arrangörer är Den internationella föreningen för blondiner, en förening hemmahörande i Bulgarien.

Det är lite oklart vad syftet är med kongressen även om det anges att man vill öka medvetenheten om kvinnors ställning i det ekonomiska, sociala och politiska livet. Det kan ju betyda vad som helst. Det finns dock en imponerande lista av diskussionsämnen som ska hinnas med på fredag eftermiddag. Syftet är nog snarare att träffas och ha kul samtidigt som någon tjänar mycket pengar då en imponerande samling sponsorer finns. Mediauppmärksamhet lär ju inte saknas.

Som kulmen på kongressen kommer nu på lördag en blondinparad att hållas genom Sofia. Man räknar med deltagare från upp till 20 länder. Obligatorisk klädsel är rosa topp, vita jeans eller vit skjorta. Det rekommenderas också rosa accessoarer. Det kommer även att ske ett rekordförsök i grenen Mest blondiner på ett ställe. Det är inte känt om det finns deltagare från Sverige. Jag kan notera att ett liknande evenemang vore helt omöjligt i Sverige, oavsett hur frivillig deltagandet är. Detta knyter an till den postning jag hade om att i Bulgarien kan man inte tala om fenomenet politiskt korrekt. Huruvida det är bra eller dåligt ligger nog i betraktarens ögon.

lördag 16 oktober 2010

Pensionsreformer

I likhet med många andra EU-länder behöver Bulgariens ekonomi reformeras. Detta har dock knappast skett. Anledningarna är många men största orsak är premiärminister Bojko Borisovs ovilja att ta impopulära beslut. Istället för att effektivisera och stimulera ekonomin så har man istället mest ägnat sig åt att vänta ut den aktuella finanskrisen.

Ekonomin har den senaste tiden blivit bättre i Bulgarien, men det beror mer på att det generellt sett går bättre för de flesta länder i världen. Exporten ökar nu igen även om själva industriproduktionen ligger 20 % under nivån innan krisen. Om ekonomin i världen skulle svikta igen så står Bulgarien dåligt rustad.

En av de områden som regeringen måste ta tag i är pensionssystemet. Men likt andra länder som står inför tuffa reformer så förekommer även i Bulgarien protester och demonstrationer. På senaste tiden har framför allt fackförbunden varit ute på gatorna i Sofia och demonstrerat mot att det antal arbetade år som krävs för full pension ska öka.

Reformer inom pensionssystemet är oundvikligt då dagens system mest liknar ett pyramidspel och som snart riskerar att krascha eftersom Bulgarien får en allt äldre befolkning på grund av mycket låga födelsetal, låg invandring samt utvandring. Dessutom så är pensionsåldern i Bulgarien bland de lägsta inom EU med 63 för män och 60 för kvinnor. I praktiken är pensionsåldern ännu lägre. Av följande graf grundad på statistik från Bulgariens motsvarighet till SCB så framgår att snittåldern för pensionering är 56 år. Orsaken är bland annat att anställda inom yrkesgrupper som polis, militär, säkerhetstjänster m.m. kan pensioneras efter 25 år. Om detta kan reformeras återstår dock att se då dessa yrkesgrupper ofta kramas av politiker och fackförbund.


Det kanske är "tur" att Bulgariens hälsosystem befinner sig i stora svårigheter då en ökad medelålder skulle få en pensionskrasch att närma sig än snabbare. Idag tar medelpensionären ut knappt 20 år av pension. Det beror dock merpå den tidiga pensionsåldern än att livslängden skulle vara lång.

tisdag 28 september 2010

Politiskt korrekt i Bulgarien och Sverige

Bloggandet har legat nere ett tag som ni kanske märkt men en längre vistelse i Bulgarien samt en massa jobb har varit i vägen. Men jag kan inte att låta bli att skriva lite i bakvattnet av bulgarienvistelsen och de svenska valen. Jag måste därför säga att Sverige är ett märkligt land.

Det som mest slår mig är den omfattande oförmågan att hantera att Sverigedemokraterna nu finns i Riksdagen. De flesta reaktionerna präglas av någonting som nästan kan beskrivas som panik trots det var tämligen klart redan för flera månader sedan att SD skulle klara fyraprocentsspärren. Vårt goda land med tillhörande goda folk har fått sig en rejäl fläck där det syns som bäst. Nu försöker en upprörd opinion få bort denna fläck med alla medel, ja till och med genom att föreslå övergrepp på det vi hyllar mest - vår demokrati och fria åsiktsbildning.

Nu ska jag jag inte gå in på vad Sverigedemokraterna står och inte står för. Det gör så många andra, och här i bloggen är det ju bulgarienperspektivet som gäller. Det som intresserar mig mest här är hur olika reaktionerna på framgångar för ytterlighetspartier är i Sverige respektive Bulgarien. Bulgarien har ju det nationalistiska Ataka i parlamentet sedan 2005. Ataka fick något fler röster i valen 2009 med knappt 10 % av rösterna. Partiet har även haft framgångar i EU-valen och har två ledamöter i Europaparlamentet.

Reaktionerna på partiets framgångar har dock varit väldigt annorlunda än vår reaktion på Sverigedemokraternas framgångar. I Sverige har vi startat kampanjer som hyllar olikhet och invandrare istället för att genomlysa SD:s argument och förslag. Vi har i praktiken ställt upp på SD:s beskrivning av invandrare som ett homogent kollektiv fast i positiva termer. Fast det blev ju vi inte smartare av.

Om deras politik är lika galen som man hävdar borde det ju inte vara något problem. Då skulle man samfällt kunna säga att kejsaren är naken och följdaktligen skulle ballongen SD snart pysa ut. Men icke då. Istället har man matat trollen. Sverigedemokraterna har ju dragit stor nytta av att spela på myten att man är ett parti som står för obehagliga sanningar som tystas ned. Genom att frysa ut partiet och dess medlemmar samt idiotförklarat dess väljare har man stärkt detta tänk.

Atakas framgångar i Bulgarien väckte också negativa reaktioner och rent av avsky. Däremot var det ingen som tycket att motmedlet var att föreslå att demokratin inte riktigt skulle omfatta Ataka. När partiet väl var i parlamentet så behandlades det som ett parti bland alla andra. Och, genom sina framträdande har partiets ledare, Volen Siderov, bekräftat att han är lika stollig som man kunde misstänka. Det finns inte heller några debatter om debatten, vilket annars känns väldigt svenskt.

Nu kan man tycka att om partiet Ataka är avklätt så borde dess saga vara all. Tyvärr så så är den politiska situationen i Bulgarien sådan att det finns ett stort utrymme för missnöjespartier oavsett hur starka eller svaga argument de har. Det är dock en annan fråga. Däremot så kan Ataka inte använda sig av argumentet att de står för en obekväm sanning, snarare är det ett problem för dem att de och deras argumentation exponeras i media.

Men vad kan ligga bakom allt detta? I Sverige talar vi ofta om politisk korrekthet - PK. Med detta menas åsikter som anses vara mer riktiga och fina, och underförstått, omfamnas av i stort sett alla. Exakt vad dessa åsikter är är alltid lite diffust, men om man ägnar en del tid åt de stora medierna så märker man att det finns ett "mindset". Snälla och upplysta människor bör alltså tycka på ett visst sätt. Detta påverkar våra politiker som genast förstår vad som är acceptabelt att säga och inte.

Men ytterst så handlar det om vårt förhållande till staten. Svenskar har i gemen ett stort förtroende till staten. Staten vill oss väl och det staten vill är det rätta. Om det finns ett mindset, påbjudet tänk (PK) så vill vi vara en del av detta eftersom vi annars sticker ut. Det är ju också bekvämt att ha en ståndpunkt om vad som är rätt eller fel i enlighet med detta eftersom man inte behöver någon argumentation förutom att det är just rätt eller fel.

I Bulgarien är det inte så. Där finns en stor misstro mot staten. Därför finns inte heller begreppet PK. Av detta förstår man att Bulgarien inte heller är ett konsensussamhälle som Sverige. I Bulgarien blir du inte utfrysta eller idiotförklarad om du har andra åsikter än dina vänner, kollegor eller grannar. Där kan du vara en trevlig typ trots dina åsikter.

Exakt vad detta beror på vet jag inte, men kommunisttidens propaganda och fasadtänk har nog spelat stor roll. Då präglades samhället av att det fanns en officiell bild av Bulgarien (och socialistvärlden) som ett progressivt samhälle som var överlägset ett korrumperat och utsuget Väst. Samtidigt var det så uppenbart att detta inte stämde samt att det socialistiska samhällsbygget ignorerade dess medborgares vardagsproblem. Officiellt stod himmelriket om hörnet men i verkligheten var världen fyra nyanser av grått och högst orättvis. I Bulgarien är det allmän visdom att staten alltid försöker lura dig. Med en sådan verklighet kan det inte finnas något PK.

Så då landar jag i den något märkliga slutsatsen att Sverige är en stabilare demokrati men att debatten är friare i Bulgarien. I Sverige debatterar vi efter hur världen borde vara, medan man i Bulgarien debatterar efter hur världen faktiskt är.

Slutkläm:
Medan jag skriver detta går en omgång av debattprogrammet Referendum på BNT, statstelevisionen alltså. Det är en utmärkt illustration på det ovanstående. Där diskuteras nu frågan om romers integration. Det är yvigt, det är temperamentsfullt, det är många åsikter, det är emellanåt fördomsfullt. Men, det är långt ifrån svenska debattprogram med tydliga pekpinnar och känslan av att vi måste sjunga We shall overcome i slutet. Inga deltagare är med bara för att krydda debatten, utan för att visa på åsikter som faktiskt finns i landet. Tittaren behandlas inte som en idiot som måste skyddas från verkligheten när den blir för obekväm eller obehaglig. Debatterna löser ju sällan problemen men som tittare lämnas du i alla fall med en känsla av att man lärt sig något, inte bara blivit underhållen.

I slutet hölls det en omröstning om staten bör finansiera integrationsprogram för romer. Resultatet blev oavgjort med ungefär lika många för som emot. Frågan är alltså lite grand som om glaset är halvfullt eller halvtomt. Eller som jag skulle vilja säga det - det finns ett stort motstånd mot romers integration, men man kan också säga att många vill hitta en rimlig lösning på det hela. Det finns alltså förutsättningar att jobba vidare med detta, men att det kräver insyn och upplysning. Om man däremot skriver folk på näsan vad de borde tycka så är det kört kan man också säga.

I Sverige hade vi struntat i detta eftersom evangeliet redan hade skrivits på något departement med benäget bistånd av rikets kulturredaktioner.

fredag 13 augusti 2010

Strömavbrott och skattebrott

Problemen med strömförsörjningen i Sunny Beach fortsätter. Även igår och idag förekom strömavbrott som förutom att lämna turistorten i mörker, framför allt fick luftkonditioneringar och kylskåp att lägga av. I den ovanligt höga värmen som tagit sitt grepp om Svartahavskusten känns dessa nog viktigare än fungerande belysning tror jag. Denna gång anges orsaken till avbrotten vara nödvändiga reparationer av kraftledningarna. Hotellägare och krögare är förstås upprörda som förutom att man måste slänga en massa mat, även måste hantera mängder av upprörda turister. Just nu i Sunny Beach uppskattas cirka 150 till 200 tusen turister befinna sig.

Samtidigt så har de bulgariska skattemyndigheterna gjort omfattande kontroller av restuaranger och barer i Sunny Beach. Det visade sig då att kring 70 % av alla inkomster aldrig redovisas. En nattklubb som tidigare har redovisat 10 leva intäkter från entréavgifter varje dag, visade sig nu dra in mer än 4000 leva (20.000 kr) på bara fem timmars entréavgifter. Många andra liknande exempel på gravt bedrägliga redovisningar upptäcktes.

Skattemyndigheterna hotar nu inte bara med omfattande skatterevision för detta år, utan även för upp till fem år tillbaka i tiden. Fast det har man ju gjort förut och inget har hänt. Eftersom bakom många hotell, restauranger och barer står mäktiga politiker och andra inflytelserika så är det ingen som tar dessa revisionshot på allvar. Den nu gjorda kontrollen uppfattas nog av de flesta inblandade som en tillfällig störning i verksamheten.

Den nära framtiden får visa om premiärminister Bojko Borisovs löften om ordning och reda även bland folk med makt och kontakter har någon substans.

Samtidigt så förstår man att infrastrukturen kring turistorterna är i dåligt skick då ingen verkar vilja betala för den.

måndag 9 augusti 2010

Värmebölja

Då jag är på plats i Varna så kan jag bara konstatera: det råder värmebölja. Nu är i och för sig värmeböljor ingenting ovanligt i Bulgarien. Varje år infaller perioder med temperaturer kring 35 grader eller mer på olika håll i landet. Men, det som skiljer årets värmebölja från andra är den höga luftfuktigheten och den höga havsvattentemperaturen.

Igår var det till exempel 33 grader här i Varna. Det kan tyckas varmt men ändå inte särskilt hett. Luftfuktigheten var dock närmare 90 % vilket enligt meteorologerna gör att upplevd temperatur är cirka 45 grader. Det kan nog stämma då man verkligen känner hur hettan kryper in överallt. Det är ett ständigt svettande. Nattetid blir det lite svalare men inte så mycket svalare. Hittills så ligger nattemperaturen kring 28 grader men med så hög luftfuktighet att man undrar om det verkligen blev så mycket svalare bara för att solen försvann.

Men någonting jag inte upplevd på 20 år i Bulgarien är att vattentemperaturen har brutit 30-gradersvallen. Just nu är havsvattentemperaturen kring 30 grader längs hela den bulgariska svartahavskusten. Det måste vara kring rekordnivåer enligt mig. Enligt prognoserna ska det bli ännu hetare i veckan varför det inte är omöjligt att vattentemperaturen blir 31 grader, kanske mer på vissa ställen.

Förklaringen till detta kan vara värmeböljan i Ryssland som pressar het luft mot Bulgarien över Svarta havet. Den heta luften tar då upp fukt från det numera ganska så varma Svarta havet. Dock har jag inte sett någon mer utförlig förklaring till den rådande värmeböljan varför detta bara är en spekulation från min sida. Men nog verkar den rimlig.

En stund senare visade den 41 grader.

Edit 2010-08-12
Värmen fortsätter. Medierna meddelar att havet nog aldrig varit varmare, men någon referens till statistik har jag inte sett. Normalt så är det sällan över 30 grader längs Svartahavskusten tack vare havet, men t.ex. igår uppmättes Bulgariens högsta officiella temperatur för dagen i Varna med 36 grader. Den nämaste veckan förväntas temperaturen att stiga ännu ett snäpp.

måndag 2 augusti 2010

En spännande upptäckt

Häromveckan gjordes ett spännande arkeologiskt fynd i Bulgarien. Vid utgrävningar på den lilla ön Sankt Ivan (Свети Иван Sveti Ivan) utanför Sozopol fann man ett litet alabasterskrin som man förmodade innehöll reliker av Johannes Döparen. Nu gick det inte att öppna det med en gång då man ville göra detta i sällskap med Bulgariens arkeologiska elit och kulturminister, och framför allt, i sällskap av tevekameror. Dessutom måste någon kyrkans man läsa böner över relikskrinet innan det öppnas.

Självklart var spänningen stor när förseglingen igår söndag bröts och skrinet äntligen öppnades. Till de närvarandes glädje visade det sig att det verkligen innehöll bendelar. Professor Popkonstantinov som ledde proceduren förklarade att detta nog verkligen var reliker av Johannes Döparen.

Professor Popkonstantinov

Skrinet kommer antagligen att ställas ut i Sozopols historiska museum, medan relikerna kommer att tillfalla kyrkan. Tillsvidare ska de ställas ut i kyrkan Sveti Georgi i Sozopol.

Det måste dock tilläggas att det inte finns något sätt att ta reda på om detta verkligen är reliker av Johannes Döparen. Flera andra kyrkor runt i den kristna världen hävdar att de också har reliker av Johannes Döparen. Bland annat finns hans skalle på flera ställen.

Då jag tycker att det finns en tendens hos flera forskare i Bulgarien att se historieforskningen och arkeologin genom ett nationalistiskt filter så kommer nog relikerna från S:t Ivan att bli officiellt förklarade för varande från Johannes Döparen. Det går ju inte att bevisa att det inte är hans reliker.

Fast fyndet i sig är fascinerande, oavsett vems är relikerna. Det verkar vara från äldre bysantisk tid och åtminstone 1000 år gammalt. Det är ju faktiskt inte helt osannolikt att relikerna har ansetts riktiga ända sedan tidig kristen tid för snart tvåtusen år sedan. På ön S:t Ivan byggdes redan kring 500-talet ett kristet kloster och kyrka på resterna av ett romerskt tempel.

Så vitt jag vet går det inga regelbundna turer till ön som ligger en knapp kilometer från Sozopol. Jag tycker nog dock att den har en potential att bli ett trevligt utflyktsmål för tuister som vill uppleva lite natur och kultur. Ön är ju dessutom ett naturreservat. Den är för övrigt den största av de fem bulgariska öar som finns i Svarta havet.

fredag 30 juli 2010

En av Bulgariens stora har lämnat oss

Idag har har en av Bulgariens stora folksångerskor lämnat oss. Stefka Săbotinova avled idag i en ålder av 80 år. Hon är naturligtvis så gott som okänd hos oss, men i Bulgarien räknades hon till en av de stora. Tidigare i år belönades hon med Bulgariens högsta utmärkelse - orden Stara planina (Stara planina Det gamla berget är det bulgariska namnet på Balkanbergen).

Hon blev känd i omvärlden när hon medverkade i Marcel Celliers album Le Mystère des Voix Bulgares vilken förärade honom en Grammy. Mest känd är hennes nyinspelning av Prituri se planinata, en sång hon spelade in för länge sedan men som gjordes lite mer modern för 15 år sedan.


Denna typ av bulgarisk folkmusik har länge attraherat mig med sin mycket speciella "sound" med för oss udda stämintervalleroch rytm. Det är inte sällan jag hör denna typ av musik användas i hollywoodproduktioner för skapa en stämning av mystik och övernaturlighet. Detta är en kulturell skatt som Bulgarien med rätta kan vara mycket stolt över.

söndag 25 juli 2010

Mörkläggning

De senaste dagarna har hela Sunny Beach med omgivningar mörklagts. Orsaken var att de senaste dagarna har elen ransonerats i området pga. en kraftledning havererade den 22 juli. Senare när strömmen släpptes på så havererade en annan kraftledning då belastningen blev för stor. Därför fortsatte ransoneringen där vissa områden bara hade ström under några timmar.

Sedan igår eftermiddag ska allt fungera som normalt igen enligt elbolagen och Energiministeriet. Det rapporteras om en hel del missnöjda turister och det kan man förstå. Några rapporter från svenska turister har jag inte sett dock.

Bakom dessa problem misstänker jag ligger det faktum att infrastrukturen inte alls har hängt med i turistorternas tillväxt. Sunny Beach och andra turistorter har växt enormt de senaste tio åren. Däremot har utbyggnaden av elnät, vatten och avlopp samt vägar inte alls varit av samma omfattning. Det som är illavarslande är att elen ändå varit mer utbyggd än övrig infrastruktur då privata elbolag äger en stor del av infrastrukturen för el. Elbolagen kan alltså direkt få betalt för sina investeringar.

Vad det gäller vatten, avlopp och vägar, som är statliga och kommunala monopol, så är situationen mycket sämre. Riktigt dålig är situationen när det gäller vägar (och järnvägar med för den delen). Hela Svartahavskusten är full av dåliga vägar och flaskhalsar. Det finns t.ex. en investering på projektstadiet att bygga motorväg mellan storstäderna Burgas och Varna för att ersätta dagens smala och krokiga väg. Den skulle bl.a. Sunny Beach ha stor nytta av. Men, projektet ligger i en avlägsen framtid trots att Svartahavskusten är Bulgariens mest ekonomiskt dynamiska område vid sidan om Sofia.

tisdag 22 juni 2010

Kyrkan fördömer gayparad

Nu på lördag den 26 juni är det tänkt att årets Pridefestival ,eller gayfestival som de flesta fortfarande kallar den, ska hållas i Sofia. Detta är tredje gången en sådan ska hållas där (se lite bilder från 2008). Dessa har inte hållits utan problem men med bland annat stor polisbevakning ändå kunnat genomföras. Bulgariens nationalister brukar förstås massivt fördöma detta, men nöjer sig med att demonstrera, förutom extremisterna i den Bulgariska nationella unionen förstås. De ställde till med rejält bråk förra året. Många av Bulgariens tyngre politiker är emot och brukar kritisera evenemanget för den inhemska publiken men räknar med att hamna under omvärldens (främst EU:s) radar och slippa frågor i Bryssel.

Men de som är tidigast ute för att fördöma detta är den Bulgariska ortodoxa kyrkan. De säger att de är absolut emot denna styggelse. Denna synd har bland annat fatala följder för folks fysiska och andliga hälsa låter kyrkan meddela.

Det återstår att se vilka andra reaktioner årets festival kommer att framkalla. Premiärminister Borisov måste å ena sidan tolerera och försvara detta inför en mer tolerant omvärld, å andra sidan måste han hålla sig väl med en rätt högljudd nationalistisk opposition.

Fast det är trots allt långt ifrån situationen i Ryssland.  Det är trots allt få bulgarer som tycker att odemokratiska metoder och våld är acceptabelt. Med tiden kommer antagligen Pridefestivalen i Sofia att bli ett evenemang bland andra

Däremot kan det redan konstateras att den Bulgariska ortodoxa kyrkan fortsätter sin färd med att göra sig irrelevant på Bulgariens färd mot en modernare, mer tolerant värld. På något märkligt sätt så har kyrkan inga synpunkter på mer brännande problem som kampen för tolerans, likhet inför lagen, korrumption, kriminalitet, eller varför inte det faktum att många barn far väldigt illa i Bulgarien. Nu har kyrkan landat i en ståndpunkt som tycks vara att så länge du är emot homosexuellas rätt att uttrycka sig så är du moraliskt fläckfri.

Dagens ortodoxa kyrka är fjärran från den kyrka som med stora risker motsatte sig och stoppade utlämnandet av Bulgariens judar under Andra världskriget. Nu är man mer maktens knähund som inte har några synpunkter på maktutövningen vare sig man satt sig i kommunisternas eller demokraternas knä.


måndag 21 juni 2010

Uppdatering Trottoarpoliser

En smärre uppdatering har gjorts i inlägget Trottoarpoliser med lite mer fakta kring de omtalade polisaktionerna.

fredag 18 juni 2010

Den goda europén

I Bulgarien används ofta begreppet Europa som en kontrast mot det bulgariska. Europa står då för det moderna, bildade och väluppfostrade. Bulgarien vill man då hävda står för det motsatta. Det vill man vill säga är: varför kan inte vi när de kan? Vi känner igen detta även från Sverige där vi ibland pratar om Sverige som om det inte var en del i Europa, i synnerhet när man är missnöjd med något hos oss. Europa står i vårt fall för det friare, mer kulturella och världsvana. Sverige är då fyllt av Jante, provinsialism och lågkultur. Fast fenomenet att man refererar till något annat land för att kommentera sitt eget är ju säkert universiellt.

Hur som helst, ett klockrent exempel på hur man använder kontrasten Bulgarien vs Europa står att finna i många av Sofias bussar nu för tiden. Där har följande notis klistrats upp:


Översättning: Vänligen, var européer.
Repa inte och förstör inte fordonet.

Fast man kan ju starta Facebookgrupp också.

torsdag 17 juni 2010

Lottofeber

Ikväll är det lottodragning i Bulgarien. Detta är en händelse som kommer att följas av en miljonpublik då högsta möjliga vinst har nått en rekordnivå. Den som lyckas pricka in 6 rätt av 49 kan håva in upp till 6,7 miljoner leva (33 miljoner kronor). Det som ligger bakom rekordsumman är att ingen har haft 6 rätt på 21 veckor.

Intresset är på topp och många spelställen har förlängt sina öppettider då köerna ringlar långa. Det rapporteras om rena hysterin på vissa håll och Bulgariens alla spåkvinnor (och män med för den delen) har bråda tider. Även folk från grannländerna har i mängder besökt Bulgarien för att kunna lämna in en kupong. Om det blir 22 gånger utan vinst eller om någon blir lottomiljonär får vi redan på efter klocka åtta bulgarisk tid i kväll torsdag.


Edit 2010-06-18
Till sist har en vinnarkupong lämnats in. Någon lycklig har blivit ensam vinnare i rekordlottot med raden 5, 25, 28, 39, 46 och 48. Vinnaren har spelat för 2,40 leva (12 kr) vilket har gett en bra utdelning.

torsdag 10 juni 2010

Bostadsuppdatering

Det var ett tag sedan jag tog en titt på den bulgariska bostadsmarknaden men nu är det dags igen. Den bulgariska ekonomisajten profit.bg har presenterat lite statistik som kan vara intressant för den som intresserar sig för prisutvecklingen på bostäder i Bulgarien.

Sajten hävdar att investeringar i fastigheter har varit en stabil sådan trots de senaste två årens prisfall. Sett till hela den senaste tioårsperioden så har en lägenhet i Sofia eller Varna ökat i värde med runt 300 %. Efter en topp kring år 2008 har priserna nu fallit tillbaka till nivån för 3 till 4 år sedan. Många bedömer nu att priserna planar och stabiliseras.

Se följande tabell och diagram för kvadratmeterpriset i Sofia och Varna, priserna är omräknade till Euro för att något så när kompensera för inflation:Det stora prisfallet har förstås lett till att utbudet minskat då de som absolut inte behöver sälja avvaktar. Samtidigt så leder nu allt fler försäljningar till avslut då det nu finns fler köpare. Köparna har noterat att priserna börjar stabilisera sig och att en ytterligare sänkning inte är trolig, förutom möjligen i de mindre attraktiva områdena och/eller för objekt med låg kvalité.

Det förväntas dock inga prisökningar inom den närmaste tiden då de flesta bulgarer har låg lön samt små möjligheter till hypotekslån. Många avslut rör därför lägenheter i det nedre prisskiktet. 62 % av alla bostadsaffärer rör lägenheter i prisintervallet 30 000 till 40 000 Euro. Majoriteten har sålts i Sofias och Varnas yttre stadsdelar, men det är ändå inte ovanligt att man lyckats köpa lägenheter med bättre lägen till sådana priser.

Mitt råd är att det nu är köpläge om du vill köpa en fastighet i Bulgarien och faktiskt bo där. Däremot är de spekulativa fastighetsaffärernas tid förbi för den här gången. Den som köper nu kan inte förvänta sig göra någon större vinst de närmaste åren.

En trend som också iakttas är att intresset för hus på den bulgariska landsbygden nu ökar igen. Även många utlänningar har återvänt som husköpare. Anledningen är förstås det stora prisfallet där många hus på bara ett år fallit med upp till 50 % i pris. Det är inte ovanligt att hus med trädgård/gård säljs för under 100 000 kronor.

Ett hinder för att det utländska ägandet ska ta fart är att lagen om att utlänningar inte får äga mark fortfarande gäller – även för EU-medborgare. Det kringgås genom att köparen startar ett eget företag i Bulgarien som i sin tur kan äga marken. Det blir dyrare och krångligare. För lägenheter slipper man detta.

Det vore läge att släppa på detta krav, åtminstone för EU-medborgare i första hand. Då kan fastighetsmarknaden få en välbehövlig skjuts eftersom många bulgarer äger hus på landet, som regel arvegods, som de inte använder. Då kan de för pengarna köpa lägenheter i städerna utan att behöva låna allt för mycket. Lagen ska i och för sig upphävas fem år efter inträdet i EU, dvs. 2012, men likt andra lagändringar som politikerna i Bulgarien uppfattar till sin nackdel så är det inte oväntat om det drar ut på tiden.

Många bedömare anser att det nu är läge att köpa lägenhet i t.ex. Svartahavsområdet eller vid någon annan turistort. Priserna har aldrig varit lägre. Orsaken är förstås det mycket stora utbudet av objekt samtidigt som intresset har legat kring nollpunkten i ett år drygt.

Jag påminner också om vissa andra egenheter som en köpare bör känna till. Dels att lägenheten har de rätta dokumenten som jag skrivit om tidigare, dels att i bostadsytan så inkluderas balkong och ytterväggar. Tänk på att även delar av gemensamma utrymmen kan ingå i bostadsytan. Det ska framgå av handlingarna, men det är lät att missa samtidigt som mäklarna ibland är mer intresserade av att sälja än att informera.

onsdag 9 juni 2010

Valutaomvandlare

Jag har nu lagt in ett par valutaomvandlare i kolumnen till höger. Var dock uppmärksam att den ger den så kallade avistakursen (ungefär bankkurs). Om du köper/säljer leva på t.ex. Forex eller Xchange så får du räkna med plus 5-7 % på säljkursen och ungefär samma fast minus på köpkursen.

Jag kan tillägga att Bulgarien i år är billigare än förra året, eller borde vara åtminstone. Anledningen är att den bulgariska levan är knuten till Euron. Så när kronan stärks mot Euron så stärks den automatiskt mot levan. Förra sommaren var Euron och levan rekorddyr där en lev kostade upp mot 6 kronor. Nu ligger den kring 5 kronor. Bara detta gör att priserna är ungefär 20 % billigare än förra året. Inflationen är ungefär noll varför priserna uttryckta i leva borde vara samma som förra året.

Här är en graf över valutakursen leva mot kronor, hämtad från http://www.valutor.se/. Där syns hur växlingskursen håller på att återgå till en "normal" nivå.

tisdag 8 juni 2010

Nestinari - Bulgariens elddansare

Natten mellan den tredje och fjärde juni ägde en märklig ceremoni rum. Då firade man i byn Bălgari (Българи) helgonen Konstantin och Elena genom att barfota vandra och dansa på glödande kol. Detta som en del av en festlighet som pågår i tre dagar. Jag kan rekommendera er att ta en titt på bildreportaget därifrån i tidningen Dnevnik.

Om du varit i Bulgarien på någon turistort har du kanske sett unga män och kvinnor som går på glödande kol. Dessa män och kvinnor sägs vara så kallade nestinari, elddansare. Men de har ganska lite att göra med det som nu ägde rum i den lilla byn. Det du ser på turistorterna är den kommersialiserade varianten som har väldigt lite med så kallad nestinarstvo att göra. De utövande har normalt inget med riktiga nestinarer att göra. Det är tveksamt om de ens vet vad det står för.Bortom turisthorisonten
Det som intresserar mig mest är att nestinarstvo är en del av det för oss glömda, oberättade Bulgarien. Ett Bulgarien med traditioner som än så länge förblivit nästintill hemligheter för omvärlden. Trots kommunisttidens homogeniseringsförsök och förtryck har denna och andra regionala traditioner överlevt. Dessa traditioner, som även nu är under hot men nu från urbanisering och avståndstagande från det som uppfattas som omodernt, fortsätter ändå att existera. En annan mycket speciell tradition som fortlever är vinterbröllopen i Rodopibergen, om dessa får jag berätta i ett annat inlägg.

Vad är då detta?
Nestinarstvo är en gammal tradition, förmodligen från förkristlig tid. Centret för detta i Bulgarien är byn Bălgari i Strandjabergen i sydöstra Bulgarien på gränsen mot Turkiet. Det ska finnas ytterligare några byar i Strandja där denna tradition ska finnas. Faktum är att de flesta av nestinarerna som dansar denna helg i Bălgari kommer från angränsande nestinarbyar som Jasna poljana och Brodilovo. Nestinarstvo förekommer även på några ställen i nordöstra Grekland* på gränsen mot Bulgarien och Turkiet. Där kallas det anastenária (Αναστενάρια).

Elddansandet är en i Bulgarien känd företeelse även om väldigt få bulgarer vet vad det egentligen står för. Nestinarstvo borde egentligen betraktas som en egen religion, även om många uppfattar den som en variant av ortodox kristendom, förmodligen på grund av att man använder sig av kristna symboler som ikoner samt tillber kristna helgon. Den bulgarisk-ortodoxa kyrkan anser dock detta vara en hednisk tradition men tycks tolerera den, om inte annat då antalet aktiva nestinarer som mest inte kan uppgå till mer än något hundratal. Ett par lokala präster har dock fördömts av kyrkan då de försökt popularisera nestinarstvo.

Elddyrkan förekommer ju i förkristna och förmuslimska traditioner i främre Asien hos t.ex. Zoroastrism i Iran och Indien, men jag vet inte om det finns någon koppling mellan detta och nestinarstvo.

Elddansandet är bara en del av nestinarstvo, även om det är den viktigaste och mest centrala delen av den. Ingen vet riktigt var traditionen kommer ifrån. Den antas vara väldigt gammal, vissa hävdar av trakiskt ursprung. Det finns ingen skriftlig tradition, allt förs vidare muntligt från generation till generation. Religionen, nestinarstvo, har många inslag som känns igen från andra hedniska föreställningar med heliga platser, idoldyrkan och offerkult. Traditionellt offrade man djur där en del av köttet helst skulle förtäras rått för att man skulle få hälsa och välgång. Detta finns knappast kvar idag. Däremot är idoldyrkan stark. Man tillber då ikoner. Men det rör sig inte om en tillbedjan för helgonen på ikonerna som inom ortodoxin, utan snarare att ikonerna tar Guds plats. När den traditionella elddansen äger rum så lyfter dansarna ikonerna samtidigt som de faller i trans. Det blir ibland en tävlan mellan ikonerna för att fastställa vilken som behagar Gud mest, vilken som ger mest lycka och hälsa. Förr i tiden har det till och med förekommit rena bataljer tidigare där elddansarna slagits med ikonerna så att de gått i bitar.

Själva religionen är ett exempel på synkretism, alltså att en religion lånar inslag från andra religioner, en slags religionsblandning. Nestinarstvon är som sagt en blandning av gamla hednaritualer och kristendom. Nestinarerna erkänner till exempel Kristus existens men han har ingen levande eller reell närvaro som hos kristendomen, bl.a. manifesterat vid nattvarden. Kristus, liksom helgonen på ikonerna, är bara olika manifesteringar av Gud. Nestinarerna har ingen djävul, utan likt andra förkristliga religioner så kan Gud vara både god och ond. Genom offer och ritualer kan man påverka Gud att vara god och välvillig.

Den heligaste platsen är konaken, ett slags samlingshus. Namnet kommer från turkiskan och var en gång i tiden en representantsbyggnad för den turkiska administrationen. Konaken är den mest centrala byggnaden i byn. Själva kyrkan får finna sig att vara mindre viktig som kultplats än konaken. Framför konaken finns också den sandcirkel där glöden anläggs.

Den mest centrala figuren hos nestinarerna är St. Konstantin. Han är ett helgon inom den ortodoxa kyrkan då han var den förste kristne romerske kejsaren, men som hos nestinarerna representerar Gud – Den store fadern. Den fest man nu höll i Bălgari var för just St. Konstantins ära. Det är nestinarernas viktigaste högtid. Denna helg firas också av den bulgarisk-ortodoxa kyrkan eftersom St. Konstantin och hans mor St. Helena (Elena på bulgariska) hör till de viktigaste helgonen inom ortodoxin.

Nestinarstvo - ännu en tradition som blir kitsch?
Som jag sade tidigare så är detta en okänd tradition i Europa. Få berättelser och reportage finns på språk de flesta av oss kan läsa och förstå. Jag har inte sett någon redogörelse på svenska. Det blir nästan ironiskt att det bästa engelskspråkiga reportaget är från en kinesisk dagstidning. Det finns en sida http://nestinari.eu/indexEN.html men är mer än torftig. Men nestinarernas traditioner håller trots allt på att upptäckas och kommersialiseras. Hemligheten är snart ingen hemlighet.

Än så länge är det mest bulgarer som reser dit och det hela har än så länge mer prägel av just en religiös högtid och inte av ett turistjippo även om man jobbar på det tyvärr. I år förväntas några tusen besökare. Själva byn Bălgari kan inte härbärgera särskild många besökare då där endast finns ett hundratal invånare. Den är därmed mycket känslig för exploatering. Trots detta uppmanar jag att den som kan bör besöka byn då det ger en upplevelse av någonting oväntat exotisk i dagens Europa. Men jag uppmanar att ha respekt för denna tradition då det är allvar för dess utövare.

Hur tar man sig dit?
Byn Bălgari ligger i sydöstra Bulgarien, cirka 85 km söder om staden Burgas mot den turkiska gränsen. Enklast att ta sig dit är med bil, följ väg nr 99 från Burgas söderut genom Primorsko och Tsarevo mot gränsstaden Malko Tărnovo vid turkiska gränsen. 17 km söder om Tsarevo i Strandjabergens böljande landskap ligger byn.Möjligen kan det gå att åka buss från Tsarevo i riktning mot Malko Tărnovo, men jag har ingen aktuell information. Som vanligt är turistinformationen inte riktade till oss som vill utforska Bulgarien på egen hand. Att vara turist i Bulgarien innebär att du helst ska köpa hela utflyktspaket. Bekvämt, javisst, men med ett minimum av improvisation samt att jag är lite trött på att andra ska tala om för mig vad som är intressant och värt att ägna tid åt.

Uppdatering:
Signaturen rycee skriver i en kommentar att vardagar går det en minibuss från Tsarevo till Bălgari kl. 06:30 och 17:30. Returbussen går kl. 07:30 och 18:30. Under helgen är jag osäker men det går definitivt en buss från Bălgari till Tsarevo kl. 12:30. Bussen kostade 1.90 lv. Notera att det går inga extraturer eller liknande under festivalen så tar man bussen dit så kommer man behöva spendera natten i byn. Eventuellt kan man ordna så att en taxi kommer och hämtar men det går åtminstone på 20 leva ifall man är bulgar.
* I Grekland har den ortodoxa kyrkan hårt propagerat mot nestinarstvo och förespråkat förbud. På senare år har dock nestinarstvo börjat tolererats och blivit föremål för omfattande folkloristiska studier.

Mycket av bakgrunden till nestinarstvo har jag hämtat här.

fredag 4 juni 2010

IKEA hittar till Bulgarien

Som en liten paus i all ekonomirapportering så kan jag rapportera att igår så påbörjades officiellt bygget av Bulgariens första IKEA-varuhus. Varuhuset som kommer att ligga vid ringleden kring Sofia är tänkt att öppna preliminärt i september 2011. Händelsen hade fint besök i form av bland annat premiärminister Bojko Borisov och den svenska ambassadören Paul Beijer.Varuhuset som kommer att ha en yta på 30.000 kvadratmeter ska även sälja bulgarisktillverkade möbler. Jag vet inte om det rör sig om ett tilläggssortiment eftersom det redan finns ett antal produkter som tillverkas i Bulgarien i det ordinarie sortimentet.Nästa varuhus planeras i Varna men det är oklart när det ska öppna.

IKEA i Bulgarien kommer att vara en del av det grekiska IKEA som inte ägs direkt av IKEA, utan är en franchisetagare. Men jag förmodar att köttbullar ändå kommer att serveras i restaurangen.

torsdag 3 juni 2010

Skenande utgifter

Idag hittade jag en bra illustration på hur ekonomin håller på att gå väldigt fel i Bulgarien. Via bloggen Блогът за икономика (Ekonomibloggen) fann jag följande enkla men tydliga illustration.


Den visar att för 2007, alltså innan krisen slog till så var statsbudgeten på 21,5 miljarder leva (107 miljarder kr), medan för 2010, alltså en bra bit in krisen, så var den på 26,9 miljarder leva (134 miljarder kr). Utgifterna har alltså växt med 37 %. Nu har ingen hänsyn tagits till inflationen i dessa siffror vad jag förstår. Men enligt den bulgariska statistiska centralbyråns inflationskalkylator så är inflation räknat på perioden januari 2007 till april 2010 lika med 23 %.  Det är då räknat på en korg av konsumtionsvaror. Nu vet jag inte exakt hur det påverkar en statsbudget, men jag tror nog att vi lugnt kan anta att utgifterna i reda pengar ordentligt överstiger inflationen.

Men ändå så ser vi hur utgifterna fortsätter att dra iväg trots kris. Den andra sidan av budgeten är ju intäktssidan och den minskar nu under kristiden. Ett stor underskott håller alltså på att byggas upp. Då blir det ännu svårare att förstå varför statens utgifter tillåts öka. Man ska dessutom komma ihåg att statsbudgeten av många i Bulgarien anses sedan länge uppsvälld av onödiga utgifter och ineffektivitet.

En liten pikant detalj är att dagstidningen Dnevnik idag påminner att så sent som i höstas påstod oppositionen, dvs. i huvudsak den tidigare regeringskoalitionen, att nuvarande regering med flit gjort en snålbudget för 2010 för att få ett så stort överskott som möjligt att stoltsera med framför omvärlden. Oppositionen hävdade att intäkterna skulle bli betydligt större än vad som finansminister Simeon Djankov räknat med.

Man räknar nu med att intäkterna för 2010 blir 2 miljarder leva (10 miljarder kr) lägre än prognos. Med en sådan regering och en sådan opposition ser det mörkt ut för Bulgarien för tillfället.

lördag 29 maj 2010

Med storebror i trafiken

I Bulgarien liksom i många andra länder måste man betala en särskild vägskatt för att få köra på vägarna i landet. För detta ändamål får man då köpa en klisterlapp kallad винетка vinetka (av franskans vignette) att sätta på framrutan. Kostnaden för en personbil är 67 leva (ca 330 kr) för ett år. Det går även att köpa för en vecka eller en månad också till ett lägre pris. Alla måste betala, även de som bara är på väg genom landet. Det är sällan det kontrolleras, men som utlänning löper du större risk att stoppas av polisen varför det är dumt att chansa. Däremot väljer många bulgarer att strunta i detta då t.ex. städer, byar och mindre vägar är avgiftsfria.Rörelsefriheten kan ha ett pris

Avtalet med återförsäljarna av dessa stickers går ut 2012. Tanken har varit under en tid att sluta med detta och hitta en smidigare lösning. Efter att ha varit på en internationell konferens med deltagare från USA och anda EU-länder så har nu ministern Rosen Plevneliev nu lagt fram vad som väntar Bulgariens bilister om ett par år.

Tanken är att istället för en klisterlapp så ska alla bilar utrustas med ett chip med GPS. Ministern säger att det inte ska bli dyrare men att staten kommer att få in upp till fyra gånger mer pengar eftersom man då kan kontrollera vilka bilar som åker på avgiftsbelagda vägar utan att betala för sig. Systemet ska så småningom även möjliggöra ett system där man betalar olika beroende på vilken typ av väg man åker på och på hur många kilometer man kör.

Detta låter ju jättebra om man bara glömmer en aspekt - integritetsaspekten. Detta system gör att staten i realtid kan se exakt var alla Bulgariens bilar befinner sig. Detta ska då ske i ett land som har väldigt svårt att göra upp med sitt totalitära förflutna vilket bland annat resulterat i en av Europas största polisstyrkor och gamla agenter på allehanda poster inom såväl det offentliga som privata. Att då använda fordonens motsvarighet till fotboja känns som om det skulle kunna sluta illa.


Fotboja - så att staten vet att du håller dig inom gränserna

Det finns en oro som jag delar att jakten på den perfekta rättsstaten gör att tryggheten vinns på bekostnad av friheten. För tillfället leds Bulgarien av folk med bakgrund inom rättsstatens våldsmonopol - polisen. Liksom många andra inom Bulgariens ledande elit är de fostrade under kommunisttiden när ett av "ingångsvärdena" var att folk inte är att lita på samt att man måste veta vad folk gör. Tidskriften Economists tog häromdagen upp detta i en artikel Guarding the guardians - A welcome onslaught on corruption raises some fears of a police state.

Man skulle kunna tänka sig ett system där bland annat bil- och bränsleskatt anpassas till att ge inkomster motsvarande chipavgiften. Då får staten in sina pengar samtidigt som integriteten inte blir lidande. Fast det är ju klart - det är ju själva övervakningen som lockar i det nya systemet. För att få ett tryggt samhälle så får inte integriteten stå i vägen.

Man skulle kunna hoppas att EU skulle balansera detta då man sägs stå för demokrati och ökad frihet. Tyvärr så har övervakningsnojan också tagit ett grepp om även dess institutioner i jakten på ökad trygghet för medborgarna.

EDIT 2010-05-30
Jag missade att president Parvanov hade kommenterat detta igår. Till nyhetsbyrån BTA sade han bland annat:
"Det sker märkliga saker. Det kan inte undgå någon att tillsammans med de nödvändiga åtgärderna för att få bukt med brottsligheten så kan vi även bevittna tämligen radikala handlingar som går över gränsen och som är en del av strävan att så rädsla i samhället."Premiärminister Borisov kommenterade det senare samma dag genom att säga att för honom är det klart att presidenten agerar opposition för att tillsammans med Socialistpartiet BSP och det "turkbulgariska partiet" DSP åter komma till makten. Presidentens uttalande innehåller inte ett gram sanning sade han vidare.


Man kan fråga sig hur uppriktig presidenten är i sitt engagemang för rättsstat och integritet, men  sättet som han bemöts av Borisov pekar ju verkligen på att man bör oro sig för just detta. Borisov har ett uppdrag och det verkar av rent oförskämt enligt honom om någon ens dryftar sig till att vilja ha en diskussion om hur det sker.

fredag 28 maj 2010

Schlagerfiasko

Igår blev det klart att vare sig Bulgarien som Sverige kommer att gå vidare till lördagens final i Eurovisionschlagerfestivalen. Det är väl inte så mycket att säga om det egentligen. Men det som ändå fick mig att fatta tangentbordet för några rader är en halvseriös iakttagelse jag gjorde igår. Bulgariens låt, Ti si angel, var ändå rätt hyfsad och hade en potential att åtminstone nå finalen. Men nu blev det inte så. Sorgen i Bulgarien är stor men ändå en viskning i ett vattenglas jämfört med traumat i Sverige.

För många deltagare är det en faktor som har stor betydelse, förutom en hyfsat bra låt, för att kunna gå vidare. Det är en stor och aktiv diaspora. Det är därför som t.ex. Turkiet, Serbien, Bosnien och Grekland kan räkna med ett stort antal röster från de länder där många personer med rötter därifrån bor. De kan i princip alltid räkna med att åtminstone nå finalen.

För Bulgarien var det därför sämsta tänkbara startfält möjligt igår. Vare sig Grekland, Italien och Spanien fick vara med och rösta igår. Det är de länder med stora kontingenter bulgariska invandrare, i synnerhet Grekland och Spanien. Eventuella kompisröster skulle Bulgarien ha kunnat få från Makedonien och Serbien och möjligen Grekland. Alla dessa tävlade redan i tisdags.

Nu vet jag inte hur nära eller avlägset de icke kvalificerade länderna var en finalplats, men om Bulgarien föll på målsnöret så hade diasporans och grannländernas röster definitivt spelat en avgörande roll. Så mitt tips till Bulgarien till nästa år är att dels ordna en bättre låt, dels se till att de är i semifinal med "rätt" länder.

Dåliga lån

Nu kommer nya oroväckande uppgifter när det gäller Bulgariens ekonomi. Enligt den senaste statistiken från Den bulgariska centralbanken så har andelen dåliga lån under april månad ökat från 12,57 % till 13,66 % gällande alla slags krediter. I pengar räknat så uppgår dessa dåliga lån nu till 5,3 miljarder leva (drygt 26 miljarder kronor). Bankernas totala utlåning har sjunkit en aning och är nu på 49,76 miljarder leva (248 miljarder kronor). Krediter för bostad och företag är de enda typerna av krediter som har ökat en aning.

Jag får kanske ta och uppdatera den där inlägget om Bulgariens ekonomi. Situationen är kanske mer lik den i Lettland än jag trodde. Fast då får man ha i minnet att bara Swedbank hade utestående lån i Lettland förra året på 70 miljarder kronor varav en stor del är mycket osäkra fodringar. Men det är förhoppningsvis inte lika illa som i Spanien.

EDIT: 2010-05-29
Jag såg nu en annan indikation på att den bulgariska ekonomin är i nedförsbacke. I tisdags meddelade finansministeriet att de drar tillbaka en emission av statsobligationer med löptid på 10 år. Anledningen var att marknaden satte räntan till hela 7 %, tre månader tidigare var den 5,8 %. Investerar bedömer att risken har ökat betydligt, alltså att de åtgärder Bulgarien tagit eller säger sig vilja ta inte har imponerat på aktörerna på den internationella finansmarknaden.

Jag misstänker att det är Bulgariens uppenbara avsikt att hellre använda valutareserven än att genomdriva ett tufft ekonomiskt reformprogram som fått marknaden att nedvärdera de bulgariska statsobligationerna. Finansministeriet tjurar därför och säger i ett pressmeddelande att omvärlden i princip har fel. Ministeriet säger att om det ska vara på det viset så har Bulgarien de medel man behöver ändå. Emissionen skulle alltså ha varit någon slags bra att ha emission. Det låter mer som en dålig bortförklaring som än mer stärker misstankarna att regeringen vill nalla ordentligt av valutareserven.

Uppdatering inlägg

Jag har lagt till lite ny information i inlägget Sunny Beach - ett svårstyrt pastorat.

torsdag 27 maj 2010

Dödsnumret i Bulgarien

Svensk press citerade igår en artikel från brittiska Telegraph som handlade om ett dödens mobilnummer i Bulgarien. Tre personer har innehaft numret 0888 888 888 och alla tre har dött. Mobilföretaget M-Tel har nu tagit bort numret så att ingen mer kan använda detta. Av oss i kanske denna företeelse uppfattas som kuriosa, men det som fick mig att skriva lite är att detta ger en liten inblick i den bulgariska undre världen.

Numrets första innehavare var den tidigare chefen, Vladimir Grasjnov, för dåvarande Mobiltel, nu M-Tel. Han avled i cancer 2001, 48 år gammal. Rykten säger att han blev förgiftad av konkurrenter. Inte den minsta antydan till bevis har dock presenterats.

Sedan togs numret över av en viss Konstantin Dimitrov. Han är dock mer känd under smeknamnet Kosjo Samokovetsa. Han började sin färd mot rikedom med att bland annat sälja potatis från staden Samokov för en 15 år sedan. Han gjorde dock snabb karriär inom den undre världen, bland annat genom att jobba för det ökända försäkringsbolaget VIS. Detta företag var ett av flera försäkringsbolag som egentligen var fasader för bl.a. beskyddarverksamhet. Det var genom detta företag han 2000 kom i kontakt med Mobiltel när de skulle expandera i Bulgarien och öppna ett antal regionala kontor. Jag vet inte vad uppdraget gick ut på men jag antar att det har att göra med att Mobiltel ville försäkra sig om att deras olika kontor fick det ”försäkringsskydd” som var nödvändigt. Jag antar också att han då fick de kontakter som möjliggjorde för honom att komma över det fatala mobilnumret.

Just detta telefonnummer antyds i Bobi Tsankovs bok Тайната на мутрите (ungefär Mafiosinas hemlighet) som jag skrivit om tidigare. Där berättar författaren hur han av Konstantin Dimitrov fick ett SIM-kort med telefonnumret 0888 888 826. De tio mest betrodda, familjen som han kallade dem, hade alla ett mobilnummer som började med 0888 888 8XX. De sista två siffrorna var alla i följd. Jag förmodar att det var främst fåfängan som fick Dimitrov att skaffa dessa mobilnummer eftersom det liksom i Sverige är svårt, eller framför allt mycket dyrt, att skaffa dessa speciella nummer. Men en praktisk tillämpning finns ju också misstänker jag. Dessa nummer var förmodligen väldigt välkända i den undre världen och en person som kunde visa att han hade ett av Dimitrovs ”familjenummer” måste man möta med respekt.

Som sägs i artiklarna så mördades Dimitrov i Amsterdam 2003. Av någon anledning tycker Telegraph att hans mördare ska ha koppling till den ryska maffian. Det låter kanske lite mer spännande så. Men spekulationerna i Bulgarien kring hans mördare har kretsat kring en serbisk mafiot och yrkesmördare, Sretan Josić, en person som blev förmögen och fruktad i en av de omfattande smugglingshärvorna kring embargot mot Ex-Jugoslavien på 90-talet. Han antas ligga bakom flera mord i Bulgarien.

På oklara vägar tog en Konstantin Disjlev över numret efter Dimitrovs död. Han i sin tur mördades för fem år sedan i maj 2005 utanför restaurang Taj Mahal i Sofia. Disljev som inte var en känd person på samma sätt som Dimitrov hörde ändå till en av de stora gangsterna i Bulgarien. Han var kompanjon till den ökände Evelin Banev, kallad Brendo. Brendo som fortfarande är i livet är en lite säregen gangster i Bulgarien. Han har en ovanligt låg profil, av bekanta beskrivs han som försiktig och klok, och rör sig ofta ute utan sällskap av biffiga livvakter. Jag antar att hans skydd består i att den som ger sig på honom gör det med livet som insats. Brendo har dragit in enorma summor på framför allt pengatvätt i samband med kokainsmuggling.

Det antas att mordet på Disljev var en varning till Brendo då en försändelse på 819 kilo (!) kokain hade beslagtagits utanför Spanien tre månader tidigare. Disljev var ansvarig för försändelsen som gick enligt en smugglingsrutt som Brendo hade organiserat. En märklig omständighet är att Disljevs mor blev mördad två år senare när hon skulle vittna mot Brendo. En av Brendos medåtalade var Disljevs änka Desislava. Men som i andra maffiarelaterade rättegångar i Bulgarien så återstår det fortfarande att få Brendo fälld.

Slutligen så blev jag lite nyfiken på var Telegraph hittade uppslaget till denna artikel. Så vitt jag kan förstå så den sitt ursprung i en artikel från den 20 maj i den bulgariska skvallertidningen Skandalno. Denna tidning liknar inte någonting vi har i Sverige. Den blandar vanligt skvaller kring kändisar med avslöjanden från korruptionens och brottslighetens Bulgarien. Dessa artiklar är ofta spekulativa men det går inte att komma ifrån att de lika ofta tycks stå på någon slags fast grund. Jag misstänker att det är journalister och whistle-blowers som står bakom mycket av materialet i frustration över att det inte går att få ut det i den mer seriösa pressen.