onsdag 31 oktober 2007

Naturlig korruption

Om man åker runt lite i Bulgarien så slås man av hur man tycks bygga lite överallt. I turistorterna verkar det bara vara när det inte finns en kvadratmeter mark fri som byggnationen kommer att stoppa. Begreppet strandnära innebär inte att det ska skyddas, utan byggas. I tidningarna skrivs det emellanåt hur större projekt till och med dras igång i naturskyddade områden.

Över detta har naturligtvis en hel del folk protesterat över. Två anmälningar har gjorts till Europakommissionen om att Bulgarien försummat det som kallas Natura 2000. Natura 2000 är benämningen på ett nätverk av skyddad natur inom EU.

Nu förbereder ekologer i Bulgarien en tredje anmälning till Europakommissionen. Som stöd för sin klagan har en rapport tagits fram av organisationen За да остане природа в България – vilket betyder ungefär Bevara naturen i Bulgarien. Av den framgår att Miljödepartementet (Министерството на околната среда и водите) sedan början av 2006 fått in mer än 3000 ansökningar om miljöprövning för byggnation och exploatering. Det anmärkningsvärda är att inte ett enda projekt fått nej av departementet. Inga anmärkningar har ej heller gjorts av någon de regionala inspektionerna.

Dessutom har departementet tagit bort eller minskat vissa områden från Natura 2000, uppenbarligen efter påtryckningar.

Detta är knappast rimligt, utan ett tydligt tecken på att miljö- och naturskyddet inte fungerar. I Miljödepartementet, liksom i övriga departement, är man mer intresserade av de privata, ekonomiska fördelarna som en välvilja mot ansökarna ger. I Bryssel är många redan rätt irriterade över bristen på engagemang och avtalsbrott, men konkreta åtgärder tycks vara långt borta.

tisdag 30 oktober 2007

Mer om lokalvalen

Nu är resultaten från söndagens lokalval i stort sett färdiga. Det visar sig att man lyckades välja borgmästare i första omgången i 8 av de större städerna. I 19 andra större städer kommer det att bli en andra omgång nu på söndag.

I 17 av dessa städer har socialisterna BSP en chans att ta hem segern och delvis reparera söndagens katastrofala resultat. Intressant är att i 7 av dessa städer konfronteras BSP med en kandidat från GERB, Sofias borgmästare Bojko Borisovs parti.

Bojko Borisov förväntar sig att de som röstade på någon högercenterkandidat i söndagens val kommer att lägga sin röst på GERB. Inget högercenterparti har dock ännu sagt att de skulle uppmana sina väljare att göra så. Överhuvudtaget är det väldigt tyst från de förlorande kandidaterna om vilken kandidat de skulle stödja i söndagens val. Det är ingen vild spekulation att tro att det beror på ett omfattande köpslående om de förlorandes stöd, i synnerhet i de större städerna. Intressant ska bli att se hur det går med Atakas elektorat eftersom de kan gå både till vänster eller höger. Många kandidater kommer troligen att be sina väljare att rösta fritt efter eget tycke. Det finns en risk för ännu lägre valdeltagande nu på söndag.

Intressant ska bli att följa avgörandet i Nesebar vid kusten där ingen kandidat fick majoritet. Eftersom Nesebar omfattar turistkomplexet Sunny Beach så är det i praktiken två grupperingar som företräder olika ekonomiska intressen som står mot varandra på söndag. Som rapporterats i bloggen så mördades den tidigare borgmästaren, Dimitar Jankov, i Nesebar den 9 maj i år. Jankov hade stora ekonomiska intressen i Sunny Beach.

Det förekommer många uppgifter om röstköpande för stora summor. Priserna för en röst sägs ha varierat mellan 20 till 150 leva (95 – 700 kr). Inrikesministern säger att polisen har prioriterat jakten på röstköparna även om det inte förekommer några uppgifter om gripanden.

måndag 29 oktober 2007

Lokalval igår

Igår ägde lokalvalen rum i Bulgarien vilket lite sporadiskt har rapporterats i denna blogg. I lokalvalen väljer man borgmästare och personer som motsvarar fullmäktigeledamöter. Man kan se det som lokala presidents- och parlamentsval. Borgmästaren utses genom majoritetsval och om en kandidat inte får 50 % eller mer så blir det en andra omgång mellan de två kandidater som fick flest röster. När det gäller ledamöter i kommunfullmäktige så ger ett visst antal procents röster ett motsvarande antal platser i kommunfullmäktige.

Det första man lägger märke till är det låga valdeltagandet på ca 30 %. Enligt preliminära uppgifter så har Bojko Borisov och hans parti GERB vunnit klart i Sofia vilket var väntat. Lite överraskande var att högerpartierna SDS och DSB:s kandidat kom tvåa vilket visar att huvudstaden har en tydlig center-högerlutning. Den socialistiske kandidaten, den förre Säpochefen Brigo Asparuhov, gjorde ett dåligt val med knappt 15 % av rösterna. En klar missräkning för socialisterna och BSP. Noterbart är att Atakas kandidat endast fick ihop 4,5 % och visar tydligt att Ataka inte lyckas göra det lyft i huvudstaden som nationalisterna hoppats på.

I Varna och Plovdiv verkar det också inte bli någon andra omgång. I Varna återvaldes Kiril Jordanov som oberoende kandidat även om han hade BSP:s stöd. Detta verkar vara en av BSP:s få påtagliga framgångar i gårdagens val. GERB gjorde fick däremot in många i fullmäktige. I Plovdiv kom GERB ut som segrare i borgmästarvalet med mer än dubbelt så många röster som BSP:s kandidat. Noterbart är att Ataka inte fick mer än 6 % av rösterna trots att ett av Bulgariens största och mest problemfyllda romska getto finns här.

I Burgas går det mot en andra omgång mellan GERB och en oberoende kandidat. Här gjorde Ataka ett bättre val och fick 17 %, mycket tack vare TV-stationsägaren Valeri Simeonovs kandidatur. Hans kabelkanal SKAT har i flera år varit Atakas främsta propagandainstrument.

Lite kort kan man säga så här med hjälp av de preliminära siffror som finns. GERB och Bojko Borisov har gjort ännu ett starkt val. Man har etablerat sig som Bulgariens största politiska kraft för tillfället. BSP (socialisterna) gör ännu ett katastrofval och behöver verkligen fundera på vad man håller på med. Man tappar ledamöter och borgmästare i ett flertal kommuner.

DSP som i huvudsak är representerar bulgarienturkarna gör ännu en stabil insats. Tack vare sitt lojala elektorat blir man en vinnare i de flesta kommuner där man ställt upp. DSP visar också ännu en gång att man vinner mer tack vare etnisk mobilisering och lågt generellt valdeltagande än på någonting annat. Man kan fråga sig hur konstruktiv ett sådant parti kan vara då dess politiska raison d'être är bevarandet av två för Bulgarien väldigt negativa företeelser.

En annan viktig iakttagelse är att det nationalistiska lyftet uteblev. Ataka gör ett svagt val och enligt preliminära siffror kommer man inte att komma upp i de siffror man hade i det senaste parlaments- och Europaparlamentsvalen. Det verkar som om apati mer än nationalism har ett grepp om Bulgarien.

Det finns inga rapporter om misstänkt valfusk i vallokalerna. Däremot så förekommer redan rapporter om ett annat slags valfusk där man försökt påverka röstningen genom att bl.a. betala folk för att rösta på en viss kandidat eller att man tagit mer eller mindre okunniga och/eller förvirrade personer till vallokalerna och fått dem att lägga sin röst på lämplig kandidat. Som jag sagt tidigare så har det inte i första hand politiska motiv som ligger bakom, utan ekonomiska. Det kan vara oerhört fördelaktigt för den egna affärsverksamheten att ha ett direktinflytande på den lokala politiken. Detta trixande med valproceduren är en viktig orsak till det låga förtroendet för demokratin i Bulgarien och påföljande låga valdeltagande.

Till sist: den politiska krisen fortsätter i Bulgarien. Förtroendet för politiker och politik är fortsatt bottenlågt. Hela valupptakten har visat att idéer och visioner saknas. Man har ägnat sig åt personangrepp eller talat om hur dåliga förslag ens motståndare har istället för att tala konkret om sin egen föreslagna politik. Många bulgarer skäms över sina politiker och man har börjat tala om en ”kretenokrati”, alltså att de flesta politiker är obildade och småaktiga men att man inte kan göra något åt det eftersom de trots allt sitter på den politiska och ekonomiska makten.

Bulgariens politiker borde fundera mer på vad det är som gör att 7 av 10 väljare stannar hemma (eller ganska ofta inte gör det, dvs emigrerar). Det skulle innebära tuffa och obehagliga beslut men det måste göras snart annars riskerar valdeltagandet att bli så lågt vid nästa val att marginella krafter kan få makten. Några aktörer har redan visat att en sådan utveckling inte skulle vara fel.

söndag 28 oktober 2007

Rättsröta

En av de stora frågorna i dagens Bulgarien är korruptionen och den delvis dysfunktionella rättsapparaten. Händelsen nedan är typisk för hur det kan gå till.

Häromdagen dömdes polisen Demir Asenov till ett 2,5 år villkorligt fängelsestraff för ”huliganism”. För över ett år sedan ska Demir ha misshandlat en tonårig. Ärendet lades dock ner för ett år sedan men togs upp nyligen.

Bakgrunden är den att Demir Asenov i augusti i år i staden Pleven stoppade domaren Ljubomir Krăsten för ett utandningsprov och körkortskontroll. Ljubomir vägrade då att göra detta utan till och med lämnade sin bil på platsen och avvek. Demir Asenov skrev då ut böter på 1000 leva (4500 kr) samt ålagde domaren att vara utan körkort i 1,5 år. Historien fick rätt mycket uppmärksamhet då och polismannen belönades till och med av inrikesministern för sitt rättrådighet.

Som en konsekvens kommer Ljubomir Krăsten antagligen att få gå från posten som domare. Vid en revision har man också upptäckt att Krăstev använt offentliga medel för att betala sin sons vägskatt vilket också är en indikation på att ytterligare missburk med offentliga medel förekommit.

Men det polismannen Demir råkat ut för är uppenbarligen en hämnd från Krăstevs sida samt ett han vill visa att utanför Sofia och i Pleven är Krăstev en maktfaktor. Rättegången mot Demir har en del märkliga inslag. För det första så kunde inte målsägande vittna eftersom denne är i Spanien.

Ett vittne sade att han var på platsen för det påstådda brottet men att han inte såg någon misshandel. Ett annat vittne sade att de var ett tiotal personer som bråkade men att den uppdykande polispatrullen hade separerat parterna och stoppat vidare bråk. Åklagarsidan presenterade då ännu ett vittne som enligt Demir uppenbarligen var missbrukare. Detta vittne sa vid första konfrontationen i rättegångssalen att han inte kunde känna igen Demir eftersom han var civil. Vid andra konfrontationen var samma vittne övertygad att Demir hade utdelat 10 knytnävsslag och 30 örfilar mot målsägande.

Fast det som är största indikationen på att rättegången var en fars var att domaren i målet mot Demir var Biserka Tsaneva som är känd för att vara en av den rattfulle domaren Ljubomirs närmaste personer. Denna typ av jäv är tyvärr vanligt i Bulgarien och en av de största orsakerna till att korruptionen frodas och lever ohotat.

Bakgrunden till denna situation går tillbaka till kommunisttiden när partiets och statens människor ansåg att de stod ovanför lagen. Lagen stod inte fri från den politiska makten och detta sätt att missbruka rättsväsendet vill liksom bara inte försvinna. När det förekommer en uppenbar jävssituation föranleder detta sällan någon åtgärd. Både i och utom Bulgarien kritiseras detta hårt och det finns verkligen uppriktiga försök att skapa en riktig rättsstat. Tyvärr gör systemet hårt och tufft motstånd.

fredag 26 oktober 2007

Agentskandal

Efter mycket om och men har den så kallade Dossiékommissionen publicerad sin genomgång av kandidaterna i de kommande lokalvalen. Man har då konstaterat att 428 av de 12 090 kandidaterna har varit medarbetare åt den tidigare säkerhetstjänsten DS - (Комитет за) държавна сигурност ДС - och som hade en stark koppling till kommunistpartiet. DS, som upplöstes 1990, var den bulgariska versionen av KGB.

Inte överraskande är det Socialistpartiet BSP som har flest före detta agenter bland sina kandidater med 68. Mest överraskande är att DPS (MRF) har haft hela 59 kandidater verksamma i säkerhetstjänsten. DPS är främst bulgarienturkarnas parti och det kan tyckas väldigt märkligt att så pass många har varit verksamma för den organisation som var synnerligen inblandad i förföljelsen av bulgarienturkarna på 80-talet.

GERB som är Sofias borgmästare Bojko Borisovs parti intar tredjeplatsen med 39 före detta agenter. Det starkt nationalistiska Ataka har haft 27 personer insyltade.

Reaktionerna på detta har varit blandade. Bojko Borisov säger att dessa uppgifter borde publicerats innan förberedelserna för lokalvalen kom igång på allvar. GERB kommer att avlägsna de flesta kandidater med bakgrund i säkerhetstjänsten. Vissa namn var kända sedan tidigare av GERB och de kommer att stå kvar då frågan anses utagerad.

Flera andra partier har sagt att de kommer att göra på liknande vis. Vad det gäller BSP är det oklart än så länge. BSP kan antas göra bedömningen att förekomsten av före detta agenter inte påverkar deras väljare särskilt mycket. Att BSP:s kandidat för borgmästarposten i Sofia, Brigo Asparuhov, var aktiv inom säkerhetstjänsten var ju självklart eftersom han hela sitt liv arbetat för säkerhetstjänsten. 1991-1997 var han chef för NRS - Националната разузнавателна служба НРС – motsvarande vårt Säpo. Under kommunisttiden var han en av ”generalerna” i DS vilket var allmänt känt. Anledningen till att han faktiskt fick gå 1997 som chef för NRS var bl.a. anklagelser om att han förstört material i säkerhetstjänstens arkiv.

Viceordförande för Ataka Pavel Shopov säger att givetvis ska de gå igenom fallen men att de inte kommer att dra tillbaka en enda kandidat. Detta återspeglar Atakas åsikt att många tidigare agenter egentligen inte var kommunister i första hand, utan snarare patrioter.

Debatten i Bulgarien* är kluven inför detta. En anledning är förstås att frågan om vilka som var agenter inte entydigt pekar ut en politisk kraft eller parti i Bulgarien. Dessutom är det så många inom dagens Bulgariens politiska och ekonomiska elit som har haft sina fingrar alltför långt ned i kommunistpartiets syltburk. Det finns också en tendens att likt Ataka tona ned det kommunistiska i historien och lyfta fram det nationalistiska istället.

Min kommentar är att vi ånyo ser hur Bulgariens oförmåga att göra upp med sitt förflutna gör sig påmint. Många som var kommunister eller hade kommunistsympatier sitter idag och hävdar att de är riktiga demokrater och advokater för en fri marknad. I en del fall var det opportunism som gjorde folk till agenter för att spionera på sina kollegor och grannar. Man får förmoda att deras senare politiska karriär också är ett utslag för samma slags opportunism. Att Säkerhetstjänsten har haft många medborgare i sin tjänst har varit känt länge, men politisk och personlig hänsyn har styrt hanteringen. Arkiven har aldrig varit öppna för andra än en liten grupp människor. Mycket har rensats ut varför vi aldrig kommer att få veta exakt vad alla dessa agenter egentligen gjorde och vilken omfattning Säkerhetstjänsten hade.

Resultatet av hanteringen av arkiven har lett till att frågan ligger som en gammal surdeg som inte försvinner, istället för att bli utredd och klargjord så att man kan gå vidare. Rötterna till många av problemem i dagens Bulgarien går tillbaka en lång tid.

* se kommentarstråden

söndag 21 oktober 2007

Expressen och sjuksköterskorna

Kjell Albin Abrahamsson har en debattartikel i lördagens Expressen där han ställer en del frågor kring frigivandet av de bulgariska sjuksköterskorna och den palestinske läkaren. Jag har en del invändningar mot hans resonemang. Kjell Albin Abrahamsson antyder att orsaken till fängslandet kan vara gammalt groll mellan Libyen och Bulgarien efter att det goda samarbetena länderna emellan förföll efter 1989. Likaså angriper han de eftergifter Bulgarien har gjort och som enligt honom uppenbarligen inte behövde göras.

Visst finns det en möjlighet att Kadaffi ville markera mot Bulgarien på grund av missnöje över någon gammal surdeg med att fängsla sjuksköterskorna. I och för sig så tror jag också att de drabbades på grund av att de är bulgarer, men att orsaken är en annan. Fängslandet av sjuksköterskorna kom efter en mindre HIV-epidemi hade brutit ut i Libyen. Myndigheterna försökte skylla detta på utlänningars konspirerande för att leda bort uppmärksamheten från bristande rutiner i den libyska sjukvården.

Att det blev just bulgariska sjuksköterskor som fick stå som skyldiga företrädare för onda utländska makters konspirerande mot det libyska folket berodde på Bulgariens svaga ställning. Bulgarien var då varken medlem i Nato eller EU. Landet hade i praktiken vare sig officiella och inofficiella bundsförvanter. Fängslandet skulle givetvis väcka starka reaktioner i Bulgarien men ingen annanstans. Kadaffi visste mycket väl att Bulgarien är mycket dåliga att driva internationell opinion (det var också först de senaste två åren som historien fick en större uppmärksamhet utanför Bulgarien). När det gäller den fängslade palestiniern så visste Kadaffi att ingen utan för dennes familj skulle engagera sig. Dessutom skedde fängslandet bara en månad innan Libyen tvingades utlämna två av de misstänkta för Lockerbieattentatet. Huruvida det har något med saken att göra kan man ju spekulera i men nog ser det ut som om Kadaffi ville flytta uppmärksamheten i den libyska debatten.

Det som förändrade situationen var att för första gången i den bulgariska historien lyckades man driva opinion i sin sak internationellt. Fängslandet uppmärksammades stort i många EU-länder och USA. Samtidigt ville Kadaffi närma sig Väst efter åratal av isolation. Detta samföll med en strävan hos framför allt EU att närma sig Libyen i jakt på allierade i den oljerika världen.

Problemet var dock att Kadaffi hade målat in sig ett hörn. Opinionen i Libyen var stark för att döma sjuksköterskorna till lagens strängaste straff. Kadaffi må vara diktator men att utmana hemmaopinionen vore att riskera för mycket. Lösningen måste alltså vara att det inte är Kadaffi som gör de största eftergifterna, samtidigt som de HIV-drabbades familjer kompenseras med en slags blodspengar för att få sin offerstatus och Bulgariens skuld bekräftad. Om inte Kadaffi kunde rädda ansiktet skulle inte någon form av överenskommelse om frigivning vara möjlig.

Att göra en deal med det ganska så obetydliga landet Bulgarien skulle uppfattas av den libyska opinionen som en alltför stor eftergift och svaghetstecken. En ypperlig chans att lösa knuten kom i och med Sarkozys seger i det franska presidentvalet. En uppgörelse mellan Frankrike och Libyen skulle inte kunna uppfattas som ett svaghetstecken. Det skulle enligt libyskt sätt att se det vara ett samtal mellan jämbördiga parter. Sarkozy har av lite oklara skäl velat lösa denna konflikt, kanske för att sätta Frankrike mer stadigt vid EU:s utrikespolitiska roder.

Kanske det fanns även ett annat skäl. Det hade förts förhandlingar mellan Libyen och Frankrike om ett större köp av vapen och annan utrustning. Men så länge sjuksköterskorna satt fängslade skulle det vara svårt att göra detta närmande mellan Frankrike och Libyen. Sarkozy besökte också Libyen kort efter sjuksköterskornas frisläppande för att bekräfta denna affär. I överenskommelsen finns också formuleringar som öppnar upp för ett fransk-libysktsamarbete kring säkerhet. En kommission har nyligen satts upp i Frankrike för att utreda just detta eftersom oppositionen undrar om verkligen allt gått rätt till och vad som överenskommits.

Så, i slutändan så hamnade man i en situation där Kadaffi inte kunde benåda sjuksköterskorna men var beredd att kompromissa fram en lösning. Lösningen var säkert ganska elegant i Kadaffis ögon: han kom överens att överföra sjuksköterskorna (och den palestinske läkaren som blivit bulgarisk medborgare) till Bulgarien för att där sitta av sina livstidstraff. Men väl i Bulgarien kunde president Părvanov benåda dem. Kadaffi kunde då säga att det var ett svek och brott mot avtal. Skulden för att de skyldiga inte får sitt straff kunde då flyttas då från Kadaffi.

Samtidigt hade man satt upp en fond som skulle ersätta de HIV-smittade barnens familjer med mångmiljonbelopp. Att Bulgarien på något sätt var tvunget att bidra på något sätt var oundvikligt. Om den efterskänta skulden på något sätt har gått till denna fond är oklart, men det får i alla fall Kadaffi att framstå som om han förhandla fram blodspengar av Bulgarien. Någon missnöjesdebatt med anledning av just detta finns inte i Bulgarien. Man är smärtsamt medvetna om att ingenting sker gratis. Den fransk-libyska vapenaffären tycker man har skett helt utan Bulgariens medverkan. Än en gång konstaterar man att mänskliga rättigheter allena inte är ett skäl för andra att engagera sig.

Inbjudandet av Kadaffi uppfattar jag mest som en gest för att visa Libyen att man är kvitt och inte ska tänka mer på det som hänt. Samtidigt är det ju så att Bulgarien inte har råd med några fiender. Man behöver all handel man kan få. En libysk-arabisk bojkott av Bulgarien skulle vara ännu ett slag mot den redan svajiga bulgariska ekonomin.

För att citera artikeln
Bulgarien är ett land, som Ni [president Părvanov] själv uttryckt det, genomgått ”dynamiska förändringar”.
Jo det är sant, men det tycks aldrig bli kvitt sina konspirationsteoretiker.

lördag 20 oktober 2007

Valtrams - fast på allvar

Ännu ett lite udda inslag i valkampanjerna inför lokalvalen den 28 oktober utspelar sig på den nationalistiska fronten. Slavi Binev som kandiderar för borgmästarposten i Sofia - en Bulgariens allra viktigaste politiska poster – har blivit föremål för en kampanj från sina politiska opponenter. Slavi Binev är en före detta medlem i Ataka - ett nationalistiskt parti - samt oberoende ledamot i Europaparlamentet även om han blev vald dit som kandidat för Ataka. Han har även titeln arkont som nuförtiden innebär en slags hederstitel inom den ortodoxa kyrkan för personer som gjort kyrkan stora förtjänster och spridit dess budskap och moral - en slags ambassadörstitel helt enkelt. Att Binev har denna titel är mycket omstritt. Han sägs bl.a. ha en bar där stripteasedansöser är utklädda till nunnor, men framför allt säger många att titeln är köpt för att ge Binev lite bättre lyster än hans nationalistiska opponenter.

Någon har nu klistrat upp affischer i Sofia där Slavi Binev är iklädd fez. Pavel Tjernev som också är kandidat till borgmästarposten och liksom Binev före detta medlem i Ataka kommenterar att detta visar Binevs riktiga jag. Även andra kända nationalister har attackerat Binev hätskt för detta, bl.a. Bojan Rasate som leder det s.k. Gardet och är en mer militant nationalist. Ett antiturkiskt budskap är en av hörnpelarna i alla bulgarisknationalistiska partier och rörelser, och i och med bilden fick man ett gyllene tillfälle att visa att Binev inte är en riktig nationalist.

Man kan säga att det handlar om vem som är mest och bäst nationalist. Det pågår en öppen kamp om de nationalistiska rösterna. Partiet Ataka har haft stora framgångar men det finns flera andra som vill företräda de nationalistiska väljarna. Många tror att missnöjet över dagens situation och politik och en förväntad baksmälla över EU-medlemskapet gör att det finns stora möjligheter för ett nationalistiskt parti i det kommande presidentvalet 2008 och parlamentsvalen 2009.


Texten säger att bilden är tagen framför Blå moskén i Istanbul.


Texten säger att "Du är inte från Ataka" (dvs du har inget med Ataka att göra).

fredag 19 oktober 2007

Lokalval II

Ännu ett finurligt sätt att marknadsföra kandidater för de romska väljarna har dykt upp. Flera kandidater har börjat dela ut snören till romska väljare. Anledningen är att en stor del av romerna är analfabeterna och inte kan läsa vad som står på valsedlarna. I årets lokalval står alla kandidater för alla partier på samma valsedel och dessa valsedlar kan alltså bli väldigt långa om det finns många kandidater. I t.ex.staden Sliven är valsedeln 68 cm lång och i Nova Zagora är den 66 cm lång. Snörena man delar ut har en viss längd och väljaren lägger alltså ena änden mot kanten av valsedeln och där snöret slutar sätter man ett kryss. Tidigare har man delat ut stickor men nu är valsedlarna så långa att det inte är möjligt.

Lokalval I

Det börjar hetta till i valarbetet till lokalvalen den 28 oktober. Tonen mellan flera kandidater är hård och fjärran från den ljumma svenska valdebatten. Anledningen är inte bara kampen om det lokala inflytandet, utan även att lokalvalen kan vara en trampolin in i nästa regering om det utlyses nyval nästa år. Sofias borgmästare, Bojko Borisov, har surnat till rejält efter att hans parti GERB* har getts åttonde plats i den TV-sända presskonferens som ges dagen efter valen. Detta efter ett beslut av ministerrådet (motsvarande regeringen) som säger att turordningen bestäms av antalet platser i parlamentet. Händelsen och beslutet kan tyckas konstigt och obetydligt, men likväl sätter den fingret på vad lokalvalen kommit att handla om.

Beslutet att låta parlamentsplatser avgöra turordningen är direkt riktat mot GERB som är det parti som väntas nå mest framgång i lokalvalen. GERB har inga platser i parlamentet eftersom det bildades efter parlamentsvalen 2005. I vårens val till Europaparlamentet blev man största parti. Borisov säger att beslutet om turordningen är ännu ett utslag av maktfullkomlighet och att det är läge för regeringen att avgå och utlysa nyval. För tillfället finns det i Bulgarien ett utbrett missnöje mot att livet knappast blivit så mycket bättre för gemene man de senare åren. EU-medlemskapet har inte heller lett till några förbättringar att tala om. Inflationen har tagit fart och är på hela 13 %. Korruptionen mår fortfarande lika gott som tidigare. Samtidigt verkar det som om regeringen sitter med en helt annan bild av läget eftersom den uppträder passivt och idélöst. Bojko Borisov driver ganska hårt frågan om nyval som ett sätt att få ordning på landet.

* GERB - Grazjdani za evropejsko razvitie na Bălgarija Medborgare för en europeisk utveckling av Bulgarien ГЕРБ – förkortningen blir om man läser det som ett ord på bulgariska vapensköld. Partiet ses som ett försök att samla den splittrade bulgariska högern även om partiet är lite luddigt i sin ideologiska profil.

söndag 14 oktober 2007

Inflation

Att priserna drar iväg har varit en allmän uppfattning den senaste tiden. Nu bekräftar den Bulgariska statistiska centralbyrån att det verkligen är så. Nu anger man inflationen på den senaste 12-månadersperioden är 13,1 %. Den främsta orsaken är att livsmedel i snitt blivit ca 25 % dyrare under samma period. Detta är synnerligen allvarligt och det återstår att se vad regeringen gör. Det lär ju knappast bidra till att förändra situationen där bulgarer har pengarna överallt än på bank. Det är en av orsakerna till fastighetsboomen utan slut eftersom man traditionellt sparar i fastigheter vilket man uppfattar som tryggare och mer värdebeständigt.

Pengaproblem

Ett gräl har brutit ut mellan Bulgarien och EU om hur man får skriva valutan euro. Det är framför allt den Europeiska centralbanken som motsätter sig en annan stavning än euro oavsett hur det uttalas i de olika länderna.

På bulgariska vore det naturligt att säga evro (евро) eftersom det heter Evropa (Европа). Diftongen -eu- finns inte i bulgariskan och t.ex. alla låneord som eufemism evfemizăm(евфемизъм) och euthanasia evtanazija (евтаназия) har diftongen -eu- ersatt med -ev-. Att därför skriva euro som euro еуро på bulgariska är därför konstigt och återspeglar inte hur det faktiskt uttalas på bulgariska. I bulgariska skriver man någorlunda som det uttalas. Det är inte som i t.ex. svenskan där samma fonem kan skrivas lite hur som helst emellanåt varför att skriva euro inte är ett problem i Sverige trots att det de flesta säger evro eller den märkliga varianten jurå. Den senare varianten beror nog mest på vår förmåga att göra om alla utländska ord till engelska.

Hursomhelst... denna fråga är en fråga om nationell stolthet. Att göra ett undantag i en av de saker som är kärnan i den bulgariska identiten - språket - är inte populärt. Bulgarer skulle tycka att regeringen agerar dörmatta åt EU och deras ambitioner att köra över lokala seder och bruk för att åstadkomma ett enhetligt Europa. Nu har den bulgariska regeringen satt ner foten och vägrar skriva under ett avtal mellan Montenegro och EU om inte euro skrivs evro i den bulgariska versionen.

Naturligtvis tycker EU att det är fånigt och oansvarigt att riskera ett viktigt avtal pga en principsak i en för Bryssel oviktig fråga. Även andra medlemsländer har fört en liknande diskussion om namnet på valutan även om ingen (ännu) fått gehör för sina varianter. Grekland är det enda EU-land som fått ett undantag och som argument har man framfört att man har ett annat alfabet.

fredag 12 oktober 2007

Valboskap

Den 28 oktober är det lokalval i Bulgarien. Valkampanjerna har gått in i ett intensivt skede med sedvanlig positionering och pajkastning. Intresset bland media, politiker och partier är stort eftersom lokalvalen är en bra avstamp inför nästa års presidentval. Även om Bulgarien är en mycket centralistisk stat så har ändå borgmästarna ganska mycket att säga till om eftersom de dels styr över kommunernas budgetar, dels är en lokal ”tillståndsmyndighet” som är ett slags styrmedel över lokal business.

Det är alltså både bra för ens politiska karriär och för ens business att bli borgmästare eller kommunalråd. Allmänheten är däremot mer desillusionerad och det förväntas ett lågt valdeltagande. Detta är en förklaring till det röstköpande som förekommer. Även ett mindre antal köpta röster kan ge ett avgörande utslag. Den grupp man riktar in sig på är i huvudsak romerna som dels är fattiga, dels inte bryr sig ett skvatt om politik. Men än viktigare är att romerna väldigt lätt påverkas av sina lokala, romiska ledare att ställa upp för en liten slant. Dessa romiska klanledare har ofta informella band till lokala politiker via t.ex. gemensamma intressen och business. I Bulgarien är blod inte tjockare än vatten, utan allt har ett pris.

I år kommer en ny variant på kontroll att man röstat rätt i detta sammanhang. Valboskapen utrustas med en mobilkamera och i valbåset fotar man sin valsedel där man kryssat i ”beställd” kandidat. Sedan visar man upp bilden som ett bevis och man kan kvittera ut sina 50 leva (220 kr) för besväret. Metoden har uppenbarligen redan testats i valet till Europaparlamentet tidigare i år.

torsdag 11 oktober 2007

Lärarstrejk

Som nämnts tidigare pågår en lärarstrejk i landet. Denna strejk har ställt in undervisningen i stora delar av landet. Idag samlades 50 000 till 70 000 lärare från hela landet i centrala Sofia på Nezavisimosttorget på för ge uttryck på sina krav på högre löner och uttrycka sitt missnöje med regeringens ljumma agerande. Även pensionerade lärare anslöt sig till protesterna.

Än så länge har regeringen erbjudit en löneförhöjning med 30% för nästa år. Fackförbunden kräver en höjning med minst 500 leva vilket är höjning med mer än en 100 %. Från regeringshåll säger att sådana krav är absurda och bara skulle skapa inflation och krav på liknande höjningar även i andra sektorer. Även om 30 % kan tyckas som ett rätt rejält påslag så måste komma ihåg att lönerna för lärare (och andra) är låga. Ingångslönen för en lärare är knappt 300 leva – ca 1 200 kronor. Bakom strejkerna ligger åratal av löften om en bättre privatekonomi i Bulgarien men som endast resulterat i modesta justeringar uppåt samtidigt som priserna börjar dra iväg. En annan orsak är att läraryrket tappat status från kommunisttidens hyllande av läraryrket som en spjutspets in i framtiden och den kommunistiska utopin till dagens akademikerproletariat.

Regeringen försöker för tillfället få lärarna att acceptera givet bud och räknar med att strejken saknar uthållighet. De två stora organisationerna KNSB (CITUB på engelska) och Podkrepa som organiserar fackförbunden har ingen strejkkassa att tala om. Så de lärare som strejkar gör det i huvudsak med egna pengar.

Säsongsslut

Turistsäsongen 2007 går mot sitt slut. Ca 2000 turister finns fortfarande kvar i Sunny Beach men kommer att ha åkt hem innan veckan är slut. Som helhet säger man att säsongen 2007 har haft hög beläggning men att inkomsterna har varit betydligt lägre än säsongen 2006. Orsaken ska vara omfattande byggnadsarbete som fortsätter trots att säsongen startat vilket egentligen inte är tillåtet. En annan orsak säger man är den dåliga infrastrukturen. Uppenbart är att marginalerna krymper enligt mig och att detta kommer att bli ett än större problem för säsongen 2008.

onsdag 10 oktober 2007

SVD får till det

SVD kör en bildspecial på Georgi Părvanovs besök hos kungen igår. Tyvärr får han heta Paranov istället. Faktakoll är lite så där viktigt...

måndag 8 oktober 2007

Statsbesök

Imorgon kommer Bulgariens president Georgi Părvanov med fru Zorka på besök. Med sig har han även vice premiärminister och utrikesminister Ivajlo Kalfin, ekonomi- och energiminister Petăr Dimitrov och försvarsminister Veselin Bliznakov. En affärsdelegation har också hängt på fast med mer oklart program.


Georgi Părvanov


Zorka Părvanova

Jag tycker till om korruption

Korruption är ett stort ämne i Bulgarien. I Sverige är det det inte. Av det följer att Transparency Internationals bedömning att Sverige är dåligt rustad för motverka mutbrott och utreda internationell korruption måste vara felaktig eller åtminstone en stor överdrift. Att det skiljer mycket på hur vanlig korruption är i Sverige jämfört med Bulgarien är naturligtvis uppenbart. Problemet är som TI säger medvetenheten om förekomsten av korruption och påföljande dåliga rättsskydd för whistleblowers.

Jag anser att beredskapen för korruption i Sverige är dålig just eftersom vi tror att vi i egenskap av svenskar är vaccinerade mot just detta. Vare sig vi själva eller det offentliga saknar varningsklockor som ringer när någonting inte verkar gå rätt till. Här är just den viktiga skillnaden mellan Sverige och Bulgarien: om något ser skumt ut i Bulgarien så är det naturligtvis korruption, om något ser skumt ut i Sverige så är det antagligen någon som gjort fel eller det finns en bra förklaring. Att det skulle kunna röra sig om korruption ses inte riktigt som en rimlig förklaring. Någon som rapporterar om ett problem som egentligen inte finns kan ju inte heller vara trovärdig. Där är ett stort problem som Birgitta Nygren inte ser.

Jag tror att händelser som mutskandalen kring Systembolaget ses som nästan exotiska undantag. Min åsikt är att det är vanligare än vi tror men är oförmögna att se detta. Ett exempel ur dagens tidningar visar t.ex. ett exempel som luktar skumt. Jag misstänker en kickback-uppgörelse: dvs. att säljande företag överfakturerar och att ”mellanskillnaden” tas ut av köparen i någon form som tack för affären. Turerna kring vårt bistånd som är en riktig korruptionsmagnet har ju på sistone börjat uppmärksammats och där den svenska närvaron på intet sätt har vaccinerat projekten mot korruption.

Men, som sagt var korruption är ett enormt problem i Bulgarien men man vet om det. I Sverige är det ett mindre problem men vi är oförmögna att se att det förekommer. Så på lång sikt så kan man ju undra vem som egentligen har bäst förutsättningar att verkligen göra något åt det.

söndag 7 oktober 2007

Dålig service?

Många som varit i Bulgarien i sommar har nog märkt att det varit problem med kvalitén på servicen. Inte sällan dyker det upp kommentarer om detta på något turistforum. Man konstaterar att få kan engelska eller något annat större turistspråk. Själva kvalitén på tjänsterna har varit dålig med t.ex. långsamma och förvirrade beställningar på restauranger, eller oförmåga att rätta till problem på hotellen.

Den stora orsaken bakom detta är som jag skrivit tidigare att det finns en stor brist på kvalificerad personal. Jag skrev i våras att det nog kunde förväntas problem vilket också besannats. Det stora underliggande problemet är att en stor del av de unga människor som har språkkunskaper och erfarenhet har utvandrat. Många väljer också att inte ta ett jobb inom turism på Svartahavskusten eftersom arbetsvillkoren är dåliga med långa arbetspass och få lediga dagar samtidigt som lönen inte imponerar. Många av de arbeten där man faktiskt kan göra sig en rejäl hacka vid sidan om via dricks eller på annat sätt har tagits av personer som nog inte borde arbeta där.

Under juni hamnade turistnäringen i en situation där man i praktiken hade att välja mellan att ställa in eller att fylla platserna med det man fick tag på. Man valde naturligtvis det senare alternativet med kända konsekvenser som följd. På grund av EU-medlemskapet förväntas ännu mer turister säsongen 2008.

Säsongen 2008 uppskattar Blagoi Ragin från en av branschorganisationerna (Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация Bulgariska hotell- och restauratörsföreningen) att det kommer att finnas ca 30 000 vakanser inom turistnäringen. Man funderar på att tillåta arbetskraftsinvandring men troligen kommer det bara att fylla de mer välbetalda tjänsterna. Lönerna och villkoren är för dåliga för att locka kvalificerad personal från utlandet helt enkelt. Att arbetsmarknaden inom turistnäringen är oreglerad i betydelsen att arbetsgivarna inte sällan försöker blåsa arbetstagarna på hela eller en del av lönen gör knappast saken bättre.

Samma organisation gör också en prognos att turistnäringen skulle kunna växa betydligt men i ljuset av brist på personal och dåligt utbyggd infrastruktur så får nog sådana tankar just förbli tankar. Att investera i framtida inkomster är inget som sker i större utsträckning i dagens Bulgarien, utan man försöker mest lösa redan uppkomna problem.

Ett större problem och som Blagoi Ragin i ovan nämnda organisation måste vara medveten om är att turistbranschen försöker få staten att lösa deras problem samtidigt som branschen själv gör allt för att inte själv bidra med något.

fredag 5 oktober 2007

Enkelriktning

Att en av Bulgariens största ”exportartiklar” är arbetskraft har länge varit uppenbart, och just möjligheten att söka arbete i EU är en förklaring till att bulgarer generellt är väldigt EU-positiva. Denna arbetsrörlighet är dock väldigt extrem i sin enkelriktning och visar på att landet har en mycket lång väg att gå i sin färd mot välfärden.

Som exempel så har inte en enda bulgarisk arbetsgivare försökt rekrytera utländsk personal via EURES ( EU:s-portal för jobbrörlighet). Naturligtvis så är det bara en liten del av all arbetskraftsrekrytering som går den vägen inom EU, men att den bulgariska ”närvaron” är noll är väldigt talande. Som lite kuriosa men ändå rätt talande så rapporterar tidningen Standart att hela 10 invandrare (utländska medborgare) lever på bulgarisk A-kassa och står som arbetssökande. Man noterar också med en viss fascination att en svensk specialist inom högteknologi har lämnat in sitt CV till den bulgariska arbetsförmedlingen eftersom denne är förtjust i landet och kan tänka sig jobba där.

torsdag 4 oktober 2007

Tron på högre makter

Den franske presidenten Nicolas Sarkozy kommer idag på statsbesök i Bulgarien. Detta får naturligtvis enorm uppmärksamhet i Bulgarien eftersom just Sarkozy var så avgörande i processen som ledde fram till de bulgariska sjuksköterskornas frisläppande i somras. Han kommer också att träffa de fem sjuksköterskorna och den palestinske läkaren (numera bulgarisk medborgare) under statsbesöket. En viktigare punkt på dagordningen är dock bl.a. en eventuell försäljning av franska krigsfartyg för över 7 miljarder kronor.

I Bulgarien pågår just nu en lärarstrejk med lite oklar omfattning. Under Sarkozys besök planerar de strejkande lärarna att demonstrera för att få uppmärksamhet för sin sak. Tanken är att man ska demonstrera med plakat på franska för att få den höge gästens uppmärksamhet. Syftet är inte bara att genera den bulgariska statsledningen, utan också att det finns en tro hos många att Sarkozy kan hjälpa dem i deras krav på högre löner. Sarkozy kunde ju göra under i Libyen, varför inte med våra löner tycks man resonera. Tanken att det finns människor likt någon slags trollkarl Merlin med särskild makt och inflytande som kan hjälpa och påverka om de bara vill är ganska levande i Bulgarien. Därför menar faktiskt många lärare allvar med sina plakat på franska med vädjande till Sarkozy om högre löner.

tisdag 2 oktober 2007

Lap of luxury

Enligt en undersökning av Market Link så anser ca 200 000 bulgarer (3,5 %) att de lever i lyx. Fast det framkommer att det mer handlar om ett slags statustänkande. Många anser sig tillhöra en slags överklass även fast de rent ekonomiskt inte kan leva upp till det. Man lever helt enkelt redan ett liv (eller försöker åtminstone att leva ett liv) som man i kraft av sin status borde leva. Av dessa människor så är det endast ca 10 000 som verkligen har en million leva (4,5 miljoner kronor) eller mer i tillgångar och alltså är riktiga levamiljonärer.

Enligt Gallup International (länk saknas) så anser 44 % att de tillhör medelklassen. Även här får man förmoda att det inte handlar om bara ekonomiska grunder, utan även att man statusmässigt anser sig höra till medelklassen.

Att få ett grepp om privatekonomin är svårt i Bulgarien. Det stora ”problemet” är att det ofta råder stor skillnad mellan uppgiven (officiell) rikedom i form av inkomster och tillgångar och den verkliga. Av skatteskäl skriver man ner värdet på tillgångar eller helt enkelt låter bli att uppge detta. Likaså så är ofta inkomster högre än vad de uppges vara för att undvika skatt och avgifter. Många lever helt enkelt ett liv som de inte officiellt borde ha råd med – ”fattig” som rik, affärsman som parlamentsledamot etc. Skattemoralen är förmodligen på europeisk bottennivå.
Edit: Det bör också nämnas att det förekommer ingen skönstaxering i Bulgarien varför det inte är ett problem att uppenbart leva över sina (officiella) tillgångar. Möjligheten att parlamentet skulle rösta igenom ett förslag som gav skattemyndigheten rätt att skönstaxera måste betraktas som obefintlig.