fredag 12 oktober 2007

Valboskap

Den 28 oktober är det lokalval i Bulgarien. Valkampanjerna har gått in i ett intensivt skede med sedvanlig positionering och pajkastning. Intresset bland media, politiker och partier är stort eftersom lokalvalen är en bra avstamp inför nästa års presidentval. Även om Bulgarien är en mycket centralistisk stat så har ändå borgmästarna ganska mycket att säga till om eftersom de dels styr över kommunernas budgetar, dels är en lokal ”tillståndsmyndighet” som är ett slags styrmedel över lokal business.

Det är alltså både bra för ens politiska karriär och för ens business att bli borgmästare eller kommunalråd. Allmänheten är däremot mer desillusionerad och det förväntas ett lågt valdeltagande. Detta är en förklaring till det röstköpande som förekommer. Även ett mindre antal köpta röster kan ge ett avgörande utslag. Den grupp man riktar in sig på är i huvudsak romerna som dels är fattiga, dels inte bryr sig ett skvatt om politik. Men än viktigare är att romerna väldigt lätt påverkas av sina lokala, romiska ledare att ställa upp för en liten slant. Dessa romiska klanledare har ofta informella band till lokala politiker via t.ex. gemensamma intressen och business. I Bulgarien är blod inte tjockare än vatten, utan allt har ett pris.

I år kommer en ny variant på kontroll att man röstat rätt i detta sammanhang. Valboskapen utrustas med en mobilkamera och i valbåset fotar man sin valsedel där man kryssat i ”beställd” kandidat. Sedan visar man upp bilden som ett bevis och man kan kvittera ut sina 50 leva (220 kr) för besväret. Metoden har uppenbarligen redan testats i valet till Europaparlamentet tidigare i år.

Inga kommentarer: