onsdag 31 oktober 2007

Naturlig korruption

Om man åker runt lite i Bulgarien så slås man av hur man tycks bygga lite överallt. I turistorterna verkar det bara vara när det inte finns en kvadratmeter mark fri som byggnationen kommer att stoppa. Begreppet strandnära innebär inte att det ska skyddas, utan byggas. I tidningarna skrivs det emellanåt hur större projekt till och med dras igång i naturskyddade områden.

Över detta har naturligtvis en hel del folk protesterat över. Två anmälningar har gjorts till Europakommissionen om att Bulgarien försummat det som kallas Natura 2000. Natura 2000 är benämningen på ett nätverk av skyddad natur inom EU.

Nu förbereder ekologer i Bulgarien en tredje anmälning till Europakommissionen. Som stöd för sin klagan har en rapport tagits fram av organisationen За да остане природа в България – vilket betyder ungefär Bevara naturen i Bulgarien. Av den framgår att Miljödepartementet (Министерството на околната среда и водите) sedan början av 2006 fått in mer än 3000 ansökningar om miljöprövning för byggnation och exploatering. Det anmärkningsvärda är att inte ett enda projekt fått nej av departementet. Inga anmärkningar har ej heller gjorts av någon de regionala inspektionerna.

Dessutom har departementet tagit bort eller minskat vissa områden från Natura 2000, uppenbarligen efter påtryckningar.

Detta är knappast rimligt, utan ett tydligt tecken på att miljö- och naturskyddet inte fungerar. I Miljödepartementet, liksom i övriga departement, är man mer intresserade av de privata, ekonomiska fördelarna som en välvilja mot ansökarna ger. I Bryssel är många redan rätt irriterade över bristen på engagemang och avtalsbrott, men konkreta åtgärder tycks vara långt borta.

Inga kommentarer: