söndag 7 oktober 2007

Dålig service?

Många som varit i Bulgarien i sommar har nog märkt att det varit problem med kvalitén på servicen. Inte sällan dyker det upp kommentarer om detta på något turistforum. Man konstaterar att få kan engelska eller något annat större turistspråk. Själva kvalitén på tjänsterna har varit dålig med t.ex. långsamma och förvirrade beställningar på restauranger, eller oförmåga att rätta till problem på hotellen.

Den stora orsaken bakom detta är som jag skrivit tidigare att det finns en stor brist på kvalificerad personal. Jag skrev i våras att det nog kunde förväntas problem vilket också besannats. Det stora underliggande problemet är att en stor del av de unga människor som har språkkunskaper och erfarenhet har utvandrat. Många väljer också att inte ta ett jobb inom turism på Svartahavskusten eftersom arbetsvillkoren är dåliga med långa arbetspass och få lediga dagar samtidigt som lönen inte imponerar. Många av de arbeten där man faktiskt kan göra sig en rejäl hacka vid sidan om via dricks eller på annat sätt har tagits av personer som nog inte borde arbeta där.

Under juni hamnade turistnäringen i en situation där man i praktiken hade att välja mellan att ställa in eller att fylla platserna med det man fick tag på. Man valde naturligtvis det senare alternativet med kända konsekvenser som följd. På grund av EU-medlemskapet förväntas ännu mer turister säsongen 2008.

Säsongen 2008 uppskattar Blagoi Ragin från en av branschorganisationerna (Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация Bulgariska hotell- och restauratörsföreningen) att det kommer att finnas ca 30 000 vakanser inom turistnäringen. Man funderar på att tillåta arbetskraftsinvandring men troligen kommer det bara att fylla de mer välbetalda tjänsterna. Lönerna och villkoren är för dåliga för att locka kvalificerad personal från utlandet helt enkelt. Att arbetsmarknaden inom turistnäringen är oreglerad i betydelsen att arbetsgivarna inte sällan försöker blåsa arbetstagarna på hela eller en del av lönen gör knappast saken bättre.

Samma organisation gör också en prognos att turistnäringen skulle kunna växa betydligt men i ljuset av brist på personal och dåligt utbyggd infrastruktur så får nog sådana tankar just förbli tankar. Att investera i framtida inkomster är inget som sker i större utsträckning i dagens Bulgarien, utan man försöker mest lösa redan uppkomna problem.

Ett större problem och som Blagoi Ragin i ovan nämnda organisation måste vara medveten om är att turistbranschen försöker få staten att lösa deras problem samtidigt som branschen själv gör allt för att inte själv bidra med något.

Inga kommentarer: