måndag 29 oktober 2007

Lokalval igår

Igår ägde lokalvalen rum i Bulgarien vilket lite sporadiskt har rapporterats i denna blogg. I lokalvalen väljer man borgmästare och personer som motsvarar fullmäktigeledamöter. Man kan se det som lokala presidents- och parlamentsval. Borgmästaren utses genom majoritetsval och om en kandidat inte får 50 % eller mer så blir det en andra omgång mellan de två kandidater som fick flest röster. När det gäller ledamöter i kommunfullmäktige så ger ett visst antal procents röster ett motsvarande antal platser i kommunfullmäktige.

Det första man lägger märke till är det låga valdeltagandet på ca 30 %. Enligt preliminära uppgifter så har Bojko Borisov och hans parti GERB vunnit klart i Sofia vilket var väntat. Lite överraskande var att högerpartierna SDS och DSB:s kandidat kom tvåa vilket visar att huvudstaden har en tydlig center-högerlutning. Den socialistiske kandidaten, den förre Säpochefen Brigo Asparuhov, gjorde ett dåligt val med knappt 15 % av rösterna. En klar missräkning för socialisterna och BSP. Noterbart är att Atakas kandidat endast fick ihop 4,5 % och visar tydligt att Ataka inte lyckas göra det lyft i huvudstaden som nationalisterna hoppats på.

I Varna och Plovdiv verkar det också inte bli någon andra omgång. I Varna återvaldes Kiril Jordanov som oberoende kandidat även om han hade BSP:s stöd. Detta verkar vara en av BSP:s få påtagliga framgångar i gårdagens val. GERB gjorde fick däremot in många i fullmäktige. I Plovdiv kom GERB ut som segrare i borgmästarvalet med mer än dubbelt så många röster som BSP:s kandidat. Noterbart är att Ataka inte fick mer än 6 % av rösterna trots att ett av Bulgariens största och mest problemfyllda romska getto finns här.

I Burgas går det mot en andra omgång mellan GERB och en oberoende kandidat. Här gjorde Ataka ett bättre val och fick 17 %, mycket tack vare TV-stationsägaren Valeri Simeonovs kandidatur. Hans kabelkanal SKAT har i flera år varit Atakas främsta propagandainstrument.

Lite kort kan man säga så här med hjälp av de preliminära siffror som finns. GERB och Bojko Borisov har gjort ännu ett starkt val. Man har etablerat sig som Bulgariens största politiska kraft för tillfället. BSP (socialisterna) gör ännu ett katastrofval och behöver verkligen fundera på vad man håller på med. Man tappar ledamöter och borgmästare i ett flertal kommuner.

DSP som i huvudsak är representerar bulgarienturkarna gör ännu en stabil insats. Tack vare sitt lojala elektorat blir man en vinnare i de flesta kommuner där man ställt upp. DSP visar också ännu en gång att man vinner mer tack vare etnisk mobilisering och lågt generellt valdeltagande än på någonting annat. Man kan fråga sig hur konstruktiv ett sådant parti kan vara då dess politiska raison d'être är bevarandet av två för Bulgarien väldigt negativa företeelser.

En annan viktig iakttagelse är att det nationalistiska lyftet uteblev. Ataka gör ett svagt val och enligt preliminära siffror kommer man inte att komma upp i de siffror man hade i det senaste parlaments- och Europaparlamentsvalen. Det verkar som om apati mer än nationalism har ett grepp om Bulgarien.

Det finns inga rapporter om misstänkt valfusk i vallokalerna. Däremot så förekommer redan rapporter om ett annat slags valfusk där man försökt påverka röstningen genom att bl.a. betala folk för att rösta på en viss kandidat eller att man tagit mer eller mindre okunniga och/eller förvirrade personer till vallokalerna och fått dem att lägga sin röst på lämplig kandidat. Som jag sagt tidigare så har det inte i första hand politiska motiv som ligger bakom, utan ekonomiska. Det kan vara oerhört fördelaktigt för den egna affärsverksamheten att ha ett direktinflytande på den lokala politiken. Detta trixande med valproceduren är en viktig orsak till det låga förtroendet för demokratin i Bulgarien och påföljande låga valdeltagande.

Till sist: den politiska krisen fortsätter i Bulgarien. Förtroendet för politiker och politik är fortsatt bottenlågt. Hela valupptakten har visat att idéer och visioner saknas. Man har ägnat sig åt personangrepp eller talat om hur dåliga förslag ens motståndare har istället för att tala konkret om sin egen föreslagna politik. Många bulgarer skäms över sina politiker och man har börjat tala om en ”kretenokrati”, alltså att de flesta politiker är obildade och småaktiga men att man inte kan göra något åt det eftersom de trots allt sitter på den politiska och ekonomiska makten.

Bulgariens politiker borde fundera mer på vad det är som gör att 7 av 10 väljare stannar hemma (eller ganska ofta inte gör det, dvs emigrerar). Det skulle innebära tuffa och obehagliga beslut men det måste göras snart annars riskerar valdeltagandet att bli så lågt vid nästa val att marginella krafter kan få makten. Några aktörer har redan visat att en sådan utveckling inte skulle vara fel.

Inga kommentarer: