fredag 19 oktober 2007

Lokalval I

Det börjar hetta till i valarbetet till lokalvalen den 28 oktober. Tonen mellan flera kandidater är hård och fjärran från den ljumma svenska valdebatten. Anledningen är inte bara kampen om det lokala inflytandet, utan även att lokalvalen kan vara en trampolin in i nästa regering om det utlyses nyval nästa år. Sofias borgmästare, Bojko Borisov, har surnat till rejält efter att hans parti GERB* har getts åttonde plats i den TV-sända presskonferens som ges dagen efter valen. Detta efter ett beslut av ministerrådet (motsvarande regeringen) som säger att turordningen bestäms av antalet platser i parlamentet. Händelsen och beslutet kan tyckas konstigt och obetydligt, men likväl sätter den fingret på vad lokalvalen kommit att handla om.

Beslutet att låta parlamentsplatser avgöra turordningen är direkt riktat mot GERB som är det parti som väntas nå mest framgång i lokalvalen. GERB har inga platser i parlamentet eftersom det bildades efter parlamentsvalen 2005. I vårens val till Europaparlamentet blev man största parti. Borisov säger att beslutet om turordningen är ännu ett utslag av maktfullkomlighet och att det är läge för regeringen att avgå och utlysa nyval. För tillfället finns det i Bulgarien ett utbrett missnöje mot att livet knappast blivit så mycket bättre för gemene man de senare åren. EU-medlemskapet har inte heller lett till några förbättringar att tala om. Inflationen har tagit fart och är på hela 13 %. Korruptionen mår fortfarande lika gott som tidigare. Samtidigt verkar det som om regeringen sitter med en helt annan bild av läget eftersom den uppträder passivt och idélöst. Bojko Borisov driver ganska hårt frågan om nyval som ett sätt att få ordning på landet.

* GERB - Grazjdani za evropejsko razvitie na Bălgarija Medborgare för en europeisk utveckling av Bulgarien ГЕРБ – förkortningen blir om man läser det som ett ord på bulgariska vapensköld. Partiet ses som ett försök att samla den splittrade bulgariska högern även om partiet är lite luddigt i sin ideologiska profil.

Inga kommentarer: