torsdag 13 september 2007

Dyrtider

Priserna har dragit iväg på ett sätt som man inte sett i Bulgarien på 10 år. Förra gången det skedde var när Zjan Videnov var premiärminister 1995-1996 och misskötte ekonomin med påföljande bankkollaps. Orsakerna den här gången är mer oklara men man talar allt mer i Bulgarien om ”europeiska priser och bulgariska löner”, dvs. att priserna snart är i nivå med priserna i det ”gamla” EU samtidigt som snittlönen ligger kring 1.500 kr i månaden.

Under perioden augusti 2006 – augusti 2007 har, enligt den Bulgariska statistiska centralbyrån, levnadskostnaderna ökat med 12 %. De varor som ökat mest är mjölkprodukter. Just mjölkprodukter som ost och yogurt är centrala i den bulgariska kosthållningen varför detta är kännbart för alla. De allt högre priserna på spannmål och energi har också fördyrat basvaror som bröd på ett kännbart sätt.

Inflationen för 2007 är uppe i 7,5 %. Handelsunderskottet är så mycket som 11,4 % av BNP och beräknas vara 18 % vid årets slut. Regeringens ekonomiska politik behöver stöpas om rejält om uppsatta mål ska hållas.

onsdag 12 september 2007

Tillbaka

Tillbaka efter en händelserik frånvaro. Nu gäller det bara att leva upp till intentionerna med bloggen igen. Då kör vi…
Det finns naturligtvis mycket att skriva om när det gäller sommarens händelser i Bulgarien och som fått mycket uppmärksamhet i svensk media.

I år har man börjat tala mycket om spritturism (алкохолен туризъм alkoholen turizam). De större badorterna har formligen invaderats av ungdomar från främst Skandinavien och Storbritannien vars enda syfte är att kröka ner sig till cro magnionstadiet. Bulgarerna själva häpnar över fenomenet eftersom att råsupa inte är särskilt vanligt bland bulgarer. Turisterna anländer i många fall duktigt tankade redan på flygplatsen och sedan blir det bara värre. Detta fenomen har naturligtvis funnits förut men aldrig i sådan omfattning som i år.

Naturligtvis skapar detta problem och hur mycket man än vill ha turister så vill man inte ha dessa turister. Än mer tråkigt är att svensk media framställer det hela som om det berodde på Bulgarien att svenskar blir alldeles för fulla och råkar ut för tråkigheter. Tyvärr har jag inte möjlighet att skriva mer just nu, utan får återkomma.