torsdag 13 september 2007

Dyrtider

Priserna har dragit iväg på ett sätt som man inte sett i Bulgarien på 10 år. Förra gången det skedde var när Zjan Videnov var premiärminister 1995-1996 och misskötte ekonomin med påföljande bankkollaps. Orsakerna den här gången är mer oklara men man talar allt mer i Bulgarien om ”europeiska priser och bulgariska löner”, dvs. att priserna snart är i nivå med priserna i det ”gamla” EU samtidigt som snittlönen ligger kring 1.500 kr i månaden.

Under perioden augusti 2006 – augusti 2007 har, enligt den Bulgariska statistiska centralbyrån, levnadskostnaderna ökat med 12 %. De varor som ökat mest är mjölkprodukter. Just mjölkprodukter som ost och yogurt är centrala i den bulgariska kosthållningen varför detta är kännbart för alla. De allt högre priserna på spannmål och energi har också fördyrat basvaror som bröd på ett kännbart sätt.

Inflationen för 2007 är uppe i 7,5 %. Handelsunderskottet är så mycket som 11,4 % av BNP och beräknas vara 18 % vid årets slut. Regeringens ekonomiska politik behöver stöpas om rejält om uppsatta mål ska hållas.

Inga kommentarer: