söndag 14 oktober 2007

Inflation

Att priserna drar iväg har varit en allmän uppfattning den senaste tiden. Nu bekräftar den Bulgariska statistiska centralbyrån att det verkligen är så. Nu anger man inflationen på den senaste 12-månadersperioden är 13,1 %. Den främsta orsaken är att livsmedel i snitt blivit ca 25 % dyrare under samma period. Detta är synnerligen allvarligt och det återstår att se vad regeringen gör. Det lär ju knappast bidra till att förändra situationen där bulgarer har pengarna överallt än på bank. Det är en av orsakerna till fastighetsboomen utan slut eftersom man traditionellt sparar i fastigheter vilket man uppfattar som tryggare och mer värdebeständigt.

Inga kommentarer: