torsdag 3 juni 2010

Skenande utgifter

Idag hittade jag en bra illustration på hur ekonomin håller på att gå väldigt fel i Bulgarien. Via bloggen Блогът за икономика (Ekonomibloggen) fann jag följande enkla men tydliga illustration.


Den visar att för 2007, alltså innan krisen slog till så var statsbudgeten på 21,5 miljarder leva (107 miljarder kr), medan för 2010, alltså en bra bit in krisen, så var den på 26,9 miljarder leva (134 miljarder kr). Utgifterna har alltså växt med 37 %. Nu har ingen hänsyn tagits till inflationen i dessa siffror vad jag förstår. Men enligt den bulgariska statistiska centralbyråns inflationskalkylator så är inflation räknat på perioden januari 2007 till april 2010 lika med 23 %.  Det är då räknat på en korg av konsumtionsvaror. Nu vet jag inte exakt hur det påverkar en statsbudget, men jag tror nog att vi lugnt kan anta att utgifterna i reda pengar ordentligt överstiger inflationen.

Men ändå så ser vi hur utgifterna fortsätter att dra iväg trots kris. Den andra sidan av budgeten är ju intäktssidan och den minskar nu under kristiden. Ett stor underskott håller alltså på att byggas upp. Då blir det ännu svårare att förstå varför statens utgifter tillåts öka. Man ska dessutom komma ihåg att statsbudgeten av många i Bulgarien anses sedan länge uppsvälld av onödiga utgifter och ineffektivitet.

En liten pikant detalj är att dagstidningen Dnevnik idag påminner att så sent som i höstas påstod oppositionen, dvs. i huvudsak den tidigare regeringskoalitionen, att nuvarande regering med flit gjort en snålbudget för 2010 för att få ett så stort överskott som möjligt att stoltsera med framför omvärlden. Oppositionen hävdade att intäkterna skulle bli betydligt större än vad som finansminister Simeon Djankov räknat med.

Man räknar nu med att intäkterna för 2010 blir 2 miljarder leva (10 miljarder kr) lägre än prognos. Med en sådan regering och en sådan opposition ser det mörkt ut för Bulgarien för tillfället.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Låter kanske inte så farligt. Om utgifterna var på 107 miljarder och inflationen 23 procent (viket iofs är ett problem, men ett annat) så borde ökningen av statsutgifterna i reala termer vara ganska liten (ca 1,8 procent). Nu vet jag inte om man hade budgetbalans 2007, eller vilken tillväxt man haft i Bulgarien under perioden, men det är inga skrämmande siffror. Att skatteintäkterna sjunker i denna kris är inte så konstigt. Det verkar i en internationell jämförelse vara en relativt välskött statskassa. (Jag tror fördommar om Bulgarien gör att man tolkar det lite för illa.)

Glöm inte att denna kris är en finanskris, som kommer från hög belåning och överkonsumtion. Mina, iofs lilla, kunskap om bulgarisk finansmarknad är att den är underutvecklad och att bulgarerna i gemen har låg belåning. Om man använder fastighetspriserna i Sofia som termometer så stämmer min analys.

Vi får se hur det går....

Ad Hoc i Bulgarien sa...

Du har naturligtvis rätt i att siffrorna inte är så skrämmande, i synnerhet om man jämför dem med Eurozonens svarta får. Det jag oroar mig för är inte siffrorna i första hand. Det är trenden och hur man i Bulgarien länge ignorerade krisen. Man gör för lite och för sent. De låga lönerna återspeglar den låg effektivitet.

Som jag skrivit tidigare så har budgeten varit i balans mer eller mindre under 00-talet. Ett kanske lite överraskande faktum för många. Däremot har man haft stora problem med inflationen. De 23 % jag nämner för perioden januari 2007 till april 2010 togs ut så att säga i huvudsak under 2007. Därefter sjönk inflationen dramatiskt och har landat på1-2 % på årsbasis. Därför bör budgetökningen varit betydligt större än inflationen under åren 2008-2010. Perioden 2007-2010 är vad det verkar inte en optimal period för budgetbedömningar. Men inflationsproblemen förklarar åtminstone delvis varför det inte finns en större lånebubbla. Fram till ett par år sedan var ju räntan även på hypotekslån tvåsiffrig. Räntor är inte avdragsgilla i Bulgarien. Däremot har lånandet tagit fart de senaste åren men då har det av allt av döma ofta rört sig om konsumtionslån. Det är svårt att få en helhetsbild av kreditmarknaden varför jag inte kan säga hur illa eller bra läget är. Min gissning är att det inte är så illa. Jag skrev lite om det här: http://adhocibulgarien.blogspot.com/2010/05/daliga-lan.html

Tillväxten har sedan 1996 legat kring 6 % årligen. Det låter kanske imponerande men det är från en låg nivå. 1990 fick ju Bulgarien ställa in betalningarna då man var i praktiken bankrutt. 1996-97 kraschade ekonomin igen med bl.a. omfattande bankkonkurser och hyperinflation. För 2009 var tillväxten negativ, kring -5 %. Ganska allvarligt men ändå inte värre än flera andra EU-länder. Hur den ska bli för 2010 finns det många åsikter om.

Sammanfattningsvis så är det inte enkelt att få en helhetsbild av den bulgariska ekonomin. Även utan kris hade den svårt att lyfta. När väl krisen blev ett faktum i Bulgarien så har reaktionerna varit det närmaste förvirrade (som t.ex. oppositionens påstående att statens intäkter skulle varit oförändrat goda så sent som hösten 2009). Jag uppfattar situationen som att premiärminister Borisov satsar främst på brotts- och korrumptionsbekämpning. Det är naturligtvis högst angeläget, men samtidigt så vill han hålla väljarkåren lugn så att de sitter still i båten genom att påstå att den ekonomiska situationen är stabil – inga kännbara åtgärder ska behövas. Det löser sig ändå. Men tänk om det inte gör det.