fredag 28 maj 2010

Dåliga lån

Nu kommer nya oroväckande uppgifter när det gäller Bulgariens ekonomi. Enligt den senaste statistiken från Den bulgariska centralbanken så har andelen dåliga lån under april månad ökat från 12,57 % till 13,66 % gällande alla slags krediter. I pengar räknat så uppgår dessa dåliga lån nu till 5,3 miljarder leva (drygt 26 miljarder kronor). Bankernas totala utlåning har sjunkit en aning och är nu på 49,76 miljarder leva (248 miljarder kronor). Krediter för bostad och företag är de enda typerna av krediter som har ökat en aning.

Jag får kanske ta och uppdatera den där inlägget om Bulgariens ekonomi. Situationen är kanske mer lik den i Lettland än jag trodde. Fast då får man ha i minnet att bara Swedbank hade utestående lån i Lettland förra året på 70 miljarder kronor varav en stor del är mycket osäkra fodringar. Men det är förhoppningsvis inte lika illa som i Spanien.

EDIT: 2010-05-29
Jag såg nu en annan indikation på att den bulgariska ekonomin är i nedförsbacke. I tisdags meddelade finansministeriet att de drar tillbaka en emission av statsobligationer med löptid på 10 år. Anledningen var att marknaden satte räntan till hela 7 %, tre månader tidigare var den 5,8 %. Investerar bedömer att risken har ökat betydligt, alltså att de åtgärder Bulgarien tagit eller säger sig vilja ta inte har imponerat på aktörerna på den internationella finansmarknaden.

Jag misstänker att det är Bulgariens uppenbara avsikt att hellre använda valutareserven än att genomdriva ett tufft ekonomiskt reformprogram som fått marknaden att nedvärdera de bulgariska statsobligationerna. Finansministeriet tjurar därför och säger i ett pressmeddelande att omvärlden i princip har fel. Ministeriet säger att om det ska vara på det viset så har Bulgarien de medel man behöver ändå. Emissionen skulle alltså ha varit någon slags bra att ha emission. Det låter mer som en dålig bortförklaring som än mer stärker misstankarna att regeringen vill nalla ordentligt av valutareserven.

Inga kommentarer: