fredag 14 maj 2010

Ekonomitrassel i Bulgarien

Som jag tidigare skrivit så har Bulgarien i flera år haft en hyfsad budgetdisciplin och undvikit större underskott. Detta har dock inte helt motsvarat den ekonimiska utvecklingen i landet där uteblivna investeringar och effektiviseringar bland annat lett till dålig löneutveckling, och inte minst, till problem på intäktssidan i de offentliga finanserna. För tillfället håller ett stort budgetunderskott på att byggas upp. Samtidigt verkar ledande politiker oense vad som behöver göras. Premiärminister Bojko Borisov verkar anse att om staten kan finansiera stora projekt som motorvägsbyggande så har man råd. Andra undrar förstås varifrån dessa pengar ska tas ifrån och skulle hellre se en översyn av statliga projekt, stödpengar och effektiviteten i förvaltningen.

Flera pekar på exemplet Estland som en förebild. Estland var ju riktigt illa ute för ett par år sedan men haft en imponerande återhämtning. I dagarna kröntes framgången med en inbjudan til eurozonen av Europeiska kommissionen. Bulgarien å sin sida fick motta av samma Kommission en besk procedur för länder med för stora budgetunderskott.

Detta bekräftade förstås såväl den positiva utvecklingen för Estland som den negativa för Bulgarien. Det förväntas nu att Estlands kreditvärdighet kommer att förbättras, medan Bulgariens riskerar att skrivas ned om inget görs snarast. På detta kommer de estniska medborgarna att vinna medan de bulgariska kommer att förlora. Bojko Borisovs försök att upprättahålla en fasad av goda finanser riskerar att rämna och förtroendet för hans regering kommer likt föregångarnas att sjunka till en bottennivå. Jag tycker mig ana en konflikt mellan Borisovs till synes keynesianska approach med att stimulera ekonomin med stora budgetunderskott och finansministerns mer restriktiva synsätt enligt den Österrikiska skolan.

Min åsikt är att om Borisov fortsätter som han gör så kommer krisen att förlängas eftersom de tuffa reformer som krävs skjuts på framtiden. Det finns en risk att Bulgarien fortsätter på den grekiska vägen. Tack och lov så verkar just den grekiska krisen gjort fler uppmärksamma på hur skenande budgetunderskott leder till helvetet. Europeiska kommissionens medicin för Bulgarien är vid en närmare titt inte fullt så pessimistisk som den verkar. Den säger bland annat att underskottet för 2009 är en tillfällighet och att det finns en chans att det inte upprepas om budgeten hålls i balans. Något måste dock göras snart och det är upp till Borisov att ta det initiativet.

Inga kommentarer: