tisdag 4 maj 2010

Sunny Beach - ett svårstyrt pastorat

Detta blev en lite halvtråkig postning om Sunny Beach eftersom den handlar om en del av maskineriet bakom turistorten och inte om fest och fylla. Men har man det minsta intresse för hur saker och ting fungerar i Bulgarien kan nog ha ett visst nöje av inlägget ändå.

Många som varit i Sunny Beach har nog lagt märke till hur gammalt och nytt blandas på turistorten. De mest flådiga hotellen varvas med slitna gator och rostiga lampor. Även om mycket blivit bättre de senaste åren så finns det mycket att göra för att höja standarden på stället. Anledningen till att situationen inte blivit så bra som den borde kunna vara med tanke på de hundratusentals turisterna som spenderar alla sina pengar där är att många saker faller mellan stolarna. Detta har främst sin orsak i hur lagar och regler under de senaste 20 åren inte blivit helt up to date. En annan orsak är att ansvaret för servicen i Sunny Beach inte är helt klart.

Idag byttes styrelsen för Slăntjev Brjag AD ut (Слънчев бряг АД) - eller Sunny Beach AB som det egentligen betyder. Orsaken sägs vara att styrelsen inte lyckats komma fram till ett avtal om försäljning av turistortens infrastruktur. Tanken är att Sunny Beach AB ska överlåta all infrastruktur inklusive elnätet till Nesebărs kommun i vilken Sunny Beach ligger. Underhållet av elnät och vatten och avlopp m.m. samt skatte- ochavgiftsinsamlandet skulle bli enklare om det bara fanns en ansvarig för detta. Bland annat vill man undvika en skandal liknande den som fanns i i början på förra årets turistsäsong när Sunny Beach AB släckte ned all gatubelysning i turistorten.

Det hade sin orsak i att hotellen inte ville betala Sunny Beach AB:s avgifter för el eftersom de ansåg att de redan hade betalt för detta genom de avgifter som Nesebărs kommun tar av hotellen. Det hela löste sig så småningom men oklarheten om vad man egentligen fick för avgifterna till Nesebărs kommun respektive Sunny Beach AB bestod. I grunden ligger ett typiskt bulgariskt problem som har sitt ursprung i privatiseringen av en massa statlig egendom. Det blev i många fall aldrig riktigt utrett vad som egentligen ingick i de olika privatiseringarna. Detta var dock aldrig riktigt ett problem eftersom i många av dessa affärer så var de nya ägarna statliga företag och företag som hade den gamla nomenklaturan bakom sig. De privatiserade företagen förblev alltså i en viss betydelse statliga.

Lösningen tycktes därför bli att Sunny Beach AB helt sonika skulle skänka bort infrastrukturen till Nesebărs kommun. Det skulle kunna vara möjligt eftersom den bulgariska staten är majoritetsägare i Sunny Beach AB med 75 %. Bland annat en f.d. ekonomiminister ställde sig bakom detta. Talande är dock att man från statligt håll inte tänkte på att de övriga 25 % som representerade privata delägare. De var naturligtvis inte så sugna på att ge bort sin investering.

Det är alltså oförmågan att jämka statens vilja att lösa problemet genom att ge bort någonting, Nesebărs kommun önskan att få detta något för så lite pengar som möjligt och de privata delägarnas vilja att få så bra betalt som möjligt som lett till styrelsebytet. Nu får vi se om någon bättring kommer att ske så att infrastrukturen blir mer up to date.

En annan händelse visar också på hur tokigt det kan bli när lagarna inte tar hänsyn till verkligen utspelar sig också i Sunny Beach. Den minnesgode som besöker turistorten i år kommer att märka att flera av de stora bryggorna saknas. Just nu håller bryggorna på att skäras isär och bli skrot. Bakgrunden är att dessa bryggor visat sig olagliga. Fast officiellt så beror det på att dessa inte har underhållits på 30 år och nu dömts ut. Ägare till dessa bryggor är det ovan nämnda företaget Sunny Beach AB.


En av bryggorna

En anledning till det bristande underhållet har visat sig vara att dessa bryggor officiellt inte finns. Det finns helt enkelt ingen lag som reglerar bryggor vid Svartahavskusten, i alla fall inte de som finns vid stränderna. Enligt lagen kan man bara få tillstånd för bryggor om de finns i en hamn eftersom bryggor räknas som hamnkonstruktioner. Eftersom man inte kan bygga en hamn på stranden i Sunny Beach så får bryggorna gå. Jag kan tycka det märkligt eftersom bryggorna byggdes redan 1968 och först nu blir ett problem rent juridiskt. Men å andra sidan lider en del av den bulgariska lagstiftningen av bristande verklighetskontakt. Ofta har man inte ens uppmärksammat att det finns juridiska problem eftersom många gör som man vill ändå.

Fast en annan enkel anledning är förstås att det är billigare att ta bort bryggorna än att rusta dem. Fast frågan är om man kan sälja något som inte borde finnas enligt lagen. Sunny Beach AB säger dock att de inte säljer bryggorna; de ger bort dem. Fast de som skrotar dem får behålla skrotet som naturligtvis går att sälja för metallvärdet. Eftersom det är tonvis så är det värt en bra slant. Men, rent tekniskt så säljer ju inte Sunny Beach AB bryggorna faktiskt. Så funkar det i Bulgarien.

Uppdatering 2010-05-28
Det finns nu lite mer information varför styrelsen för Sunny Beach AB sparkades. Det handlar inte bara om problem med infrastrukturen, utan även om ekonomiska oegentligheter av stora mått. Enligt ministern för ekonomi, energi och turism, Trajtjo Trajkov, så har en lång rad av brott begåtts, bland annat har 40.000 leva (ca 200.000 kr) tappats av varje månad genom ett arrangemang rörande bortforslandet av felparkerade bilar. Dessutom så har företaget under ett antal år haft inkomster på över 100 miljoner leva (ca 500 miljoner kr) men ändå bara en kassa på 10.000 leva (ca 50.000 kr). Ministern säger att uppgifterna om oegentligheterna har lämnats över till åklagare.

Min, kanske cyniska, kommentar är att detta riskerar att sluta som andra liknande fall. Den sparkade styrelsen skrattar hela vägen från styrelsrummet till banken. Vi får väl se.

Inga kommentarer: