söndag 25 juli 2010

Mörkläggning

De senaste dagarna har hela Sunny Beach med omgivningar mörklagts. Orsaken var att de senaste dagarna har elen ransonerats i området pga. en kraftledning havererade den 22 juli. Senare när strömmen släpptes på så havererade en annan kraftledning då belastningen blev för stor. Därför fortsatte ransoneringen där vissa områden bara hade ström under några timmar.

Sedan igår eftermiddag ska allt fungera som normalt igen enligt elbolagen och Energiministeriet. Det rapporteras om en hel del missnöjda turister och det kan man förstå. Några rapporter från svenska turister har jag inte sett dock.

Bakom dessa problem misstänker jag ligger det faktum att infrastrukturen inte alls har hängt med i turistorternas tillväxt. Sunny Beach och andra turistorter har växt enormt de senaste tio åren. Däremot har utbyggnaden av elnät, vatten och avlopp samt vägar inte alls varit av samma omfattning. Det som är illavarslande är att elen ändå varit mer utbyggd än övrig infrastruktur då privata elbolag äger en stor del av infrastrukturen för el. Elbolagen kan alltså direkt få betalt för sina investeringar.

Vad det gäller vatten, avlopp och vägar, som är statliga och kommunala monopol, så är situationen mycket sämre. Riktigt dålig är situationen när det gäller vägar (och järnvägar med för den delen). Hela Svartahavskusten är full av dåliga vägar och flaskhalsar. Det finns t.ex. en investering på projektstadiet att bygga motorväg mellan storstäderna Burgas och Varna för att ersätta dagens smala och krokiga väg. Den skulle bl.a. Sunny Beach ha stor nytta av. Men, projektet ligger i en avlägsen framtid trots att Svartahavskusten är Bulgariens mest ekonomiskt dynamiska område vid sidan om Sofia.

Inga kommentarer: