onsdag 13 januari 2010

Nomineringskriget

Nu har fullt krig brutit ut, fast inte i Bryssel utan i Sofia. Jag skrev tidigare hur en kontrovers kring Bojko Borisovs kandidat till kommissionär, Rumjana Zjeleva (i media ofta Rumiana Jeleva) startade genom att en artikel publicerades i den tyska tidningen Die Welt. Anklagelserna gick ut på att Zjelevas make hade band med den organiserade brottsligheten.

Några egentliga bevis har egentligen aldrig presenterats, utan syftet med artikeln var att skapa uppmärksamhet kring utfrågningen av Zjeleva och se till att den fick en mycket kritisk karaktär. Framför allt den gröna gruppen i Europaparlamentet nappade direkt eftersom de har en kritisk syn på f.d. Östeuropa i allmänhet och mot Rumänien och Bulgarien i synnerhet. Dessutom finns det en ideologisk fiendskap mellan de gröna och Zjeleva då hon uppfattas som en tydlig högerpolitiker. Det gjorde att gårdagens utfrågning blev synnerligen kritisk.

I enlighet med taktiken det klassiska kompromatkriget så presenterades nya, för Zjeleva negativa uppgifter, på själva utfrågningsdagen. Den tyska varianten på Financial Times publicerade då en artikel som sade att Zjeleva dolt att hon drivit en kommersiell verksamhet i strid med reglerna för parlamentsledamöter i Europaparlamentet.

Zjeleva ska mellan juni 2006 och april 2009 drivit konsultföretaget Global Consult. Företaget har haft som verksamhet juridisk- och skatterådgivning. Detta har hon inte tagit upp i den deklaration som europaparlamentsledamöter måste göra för att det inte ska uppstå intressekonflikter och jäv. Hon har bara tagit upp att hon haft denna verksamhet fram till 2007 när hon blev invald i Europaparlamentet.

Zjeleva försvarar sig med att firman inte haft någon verksamhet under 2007 och 2008, sedan ska hon ha sålt sin del 2009. Efter försäljningen bytte firman namn till Auto Spa. Den delen av utfrågningen slutade med att ordförande sade att detta skulle utredas av samordnarna (för Europakommissionen antar jag).

Det frågades även om hennes mans påstådda kontakter med organiserad brottslighet. Naturligtvis sade hon att detta inte alls stämde och att ledamöterna var välkomna hem till henne för att själva på plats se hur det låg till.

Givetvis kom en större del av utfrågningen att röra uppgifter som hör till hennes tilltänkta ansvarsområde, internationellt samarbete, humanitärt bistånd och krishantering. Men kritiken från ovan nämnda frågor smittade av sig även här. Bland annat fick hon frågan hur hon skulle kunna förhandla fram medel från EU-länder som har ekonomiska svårigheter. Antydan var att hon saknade det rätta förtroendet då man inte kan tro på henne. Hon fick även frågor humanitär hjälp till t.ex. Sudan och Gaza. Hon kunde dock inte ge några specifika svar.

Flera av utfrågarna var skeptiska till Zjeleva och vill uppenbart se någon annan. EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso får nu försöka tolka stämningarna och se hur han bör agera.

Som jag sade i den tidigare postningen så handlar detta egentligen om det krig som brutit ut mellan Bojko Borisov och den tidigare makteliten, främst socialistpartiet BSP. Den person som förde fram anklagelserna från Financial Times på utfrågningen var dock den bulgariske MEP:n Antonija Părvanova. Hon representerar den före detta tsarens parti NDSV. NDSV presenterar sig som ett liberalt parti men har blivit allt mer förknippat med BSP som man var i koalition med från 2005 till 2009. I juli 2009 åkte NDSV ut ur parlamentet då de gjorde ett katastrofval. Men man kan nog misstänka att det egentligen är spinndoktorerna på BSP som ligger bakom detta. Det ser dock bättre ut om någon annan än BSP för fram kritiken i första läget. Därför var det inte någon av partihöjdarna som kommenterade dagens utfrågning på BSP:s presskonferens om dagens utfrågning som jag såg på nyheterna igår. Men, mer om detta lite längre ner.

Hur som helst, NDSV besitter dock fortfarande ett stort inflytande då de har lierat sig med den gamla makteliten och innehar en mängd viktiga poster över hela landet. Många NDSV-politiker har blivit mycket rika på tveksamma metoder. Man har alltså mycket att förlora på att Bojko Borisov vill städa upp i den gråa ekonomin och bland organiserad brottslighet.

Om jag själv ville göra något slag spinn så kan jag ju faktiskt ta Antonija Părvanova själv som ett exempel vem som är gangsterbrud egentligen (för att tala med Sydsvenskan). Hennes sambo, Nikolaj Pejtjev, är en av de nyrika i Bulgarien. Han anses ha bl.a.berikat sig på stölder av stora mängder bränsle från beredskapsreserver. Det rör sig om stölder i mångmiljonklassen. Han kopplas samman med den i Bulgarien kände gangstern Mirtjo Petkov, kallad zigenarn som stod för själva stölderna. Petkov ska ha gett bort en del av det stulna bränslet till Pejtjev för att få goda relationer med NDSV. Detta belönades så småningom genom att Pejtjev blev rådgivare åt den tidigare jordbruksministern Nihat Kabil.

På så sätt kunde Pejtjev få ett ordentligt politiskt paraply över sig själv och sin verksamhet. Det som Zjeleva anklagas för är en västanfläkt jämfört med detta. Dessutom kommer uppgifterna från faktiska polisutredningar om brott. Zjeleva och hennes make är inte misstänkt för någonting i Bulgarien.

Den maktelit som Bojko Borisov har utmanat har visat att de har makt att stoppa Zjelevas utnämning till kommissionär. Genom detta skulle två saker uppnås, dels just själva maktdemonstrationen genom att visa att man kan påverka till och med politiska processer i EU; dels skulle det vara en enorm prestigeförlust för Bojko Borisov. Hans projekt att återupprätta förtroendet för Bulgarien skulle redan i början på hans regeringstid få sig en ordentlig törn.

Frågan är vad Borisov gör nu. Jag misstänker att han tänker ta strid eftersom det ligger i hans natur. Det primära blir då inte att Zjeleva blir kvar. Det är inte det det handlar om nu. Jag misstänker att Borisov mycket väl vet vem som har planterat allt material hos de tyska tidningarna samt bedrivit opinionsarbete i kulisserna i Europaparlamentet. Med tanke på att Borisov har stärkt sin position betydligt hos polisen och rättsväsendet så har han instrumenten att slå tillbaka. Vi lär få se nästa drag ganska snart.


EDIT:
Jag såg nu lite på de bulgariska morgonnyheterna och där bekräftar den socialistiske parlamentsledamoten och före detta inrikesministern Mihail Mikov att det är socialistpartiet BSP som läckt informationen om Rumjana Zjelevas affärsförehavanden. Han sade också att det varit känt länge att hon stått som delägare i ett konsultföretag. På frågan varför BSP valde att lägga fram detta först nu så svarade Mikov att det beror på premiärministerns (Bojko Borisovs) insisterande att ha just Zjeleva som kommissionär utan att först ta reda på om hon har de egenskaper som krävs för detta arbete.

Jag tycker att tydligare än så kan Mikov inte säga att BSP vill kunna godkänna Borisovs utnämningar på positioner utanför regeringen. Syftet är naturligtvis att försvåra för Borisov att skapa en maktstruktur som inte är beroende av den nomenklaturabaserade maktstruktur som dominerat Bulgariens politiska och ekonomiska liv de senaste 20 åren. Även om en kommissionärstjänst i Bryssel har väldigt lite direkt inflytande på det politiska livet i Bulgarien så är ändå symbolvärdet högt.

I sammanhanget måste jag också notera att så länge Mihail Mikov var inrikesminister så förnekade han att det fanns någon maffia i Bulgarien, bara organiserad brottslighet. Distinktionen mellan dessa är ju att en maffia påverkar hela samhället, medan organiserad brottslighet är just ”bara” brottslighet. Därför kunde det inte finnas maffia i Bulgarien så länge socialisterna regerade.

En annan detalj är att Mikov och Borisov ligger ordentligt i luven på varandra. En av de första åtgärder Borisov gjorde efter att ha tillträtt som premiärminister var att börja en utredning om korruption gällande Mikov. Det visade sig att Mikov en månad innan valförlusten för BSP 2009 (som var väntad) hade godkänt en upphandling av skrivare för nästan 15 miljoner kronor. Dessa skrivare borde dock ha kostat en tredjedel av detta. Det luktar alltså som ett misstänkt kick-back upplägg.

Vidare: Det spekuleras i Bulgarien om Borisov kommer att byta ut Zjeleva och föra fram den nuvarande försvarsministern Nikolai Mladenov istället. Mladenov har liksom Zjeleva suttit i två år i Europaparlamentet och har en gedigen utbildning bakom sig.

Borisov har nu under eftermiddagen försvarat Zjeleva. Han sade bland annat att det finns och har funnits andra tveksamma kommissionärskandidater från andra länder, men att de inte blivit offer för inrikespolitiska kontroverser och därför sluppit kritiska frågor om sin person. Han sade också att det finns en möjlighet att föreslå en annan kandidat, en plan B, men att han inte ville göra det då inte BSP ska få avgöra vem som han ska utse. Han uttryckte att av BSP kan man inte förvänta sig någonting annat med tanke på att de följer en tradition med kyrksprängningar och fångläger. Han syftar då på kommunisternas sprängning av Sankta Nedeljakyrkan i Sofia 1925 som kostade över 200 personer livet och kommunisttidens fångläger som tog livet att tusentals; alltså BSP är bara en omstylad variant av det gamla kommunistpartiet, ett parti med rötter i terrorism.

På frågan varför Zjeleva har attackerats så hårt så svarade Borisov att det beror på att BSP starkt ogillar att det varje dag arresteras folk, att så många viktiga figurer (i betydelsen toppgangstrar får jag förmoda) nu sitter i finkan, att budgeten nu är i balans och att utländsk press för första gången börjat skriva mer positivt om Bulgarien.

Men, som sagt, hårda ord från Borisovs sida, men samtidigt en varning att det finns så mycket saker i BSP:s bagage att släpa ut i dagsljus om han så vill.

1 kommentar:

scorpion58666 sa...

Hej, vill ni tita på den sida inoholet e bulgoriska men google översetning helper M.V.H. http://sturmbolg.blog.bg/nauka/2007/03/05/koi-e-boiko-borisov.49086