söndag 10 januari 2010

Avlyssningslag - revisited

Jag skrev tidigare om ett lagförslag som skulle gett polisen stora möjligheter och befogenheter att i realtid avlyssna kommunikation på internet och på GSM-nätet. En kraftig reaktion från Internetanvändare och integritetsvänner tycks nu ha skapat en reaktion som varit kraftig nog att få Inrikesministeriet att backa lite på de befogenheter de var tänkt att man skulle få i och med lagen.

Inrikesministern Tsvetan Tsvetanov säger att man överväger en modell där informationen från samverkanspunkterna fördröjs med upp till två timmar. Han säger vidare att det som framkallat detta missnöje hos medborgarna är att man i 20 år mest sett tomma löften och brott mot mänskliga rättigheterna.

Premiärminister Bojko Borisov å sin sida säger att det inte finns något att oroa sig för. Polisen har ingen anledning att ge sig in på privatlivets sfärer, utan ska ägna sig åt tyngre brottslighet. Det är inte helt klart var gränsen ska dras, kanske ska den vara kvar vid minst fem års fängelse i straffskalan men med tillägg för vissa brott, eller om man ska sänka kravet till 2,5 års fängelse generellt. Värt att notera är att straffskalan i Bulgarien är betydligt tuffare än i Sverige. En parlamentarisk arbetsgrupp ska nu på tisdag ta ställning till de föreslagna ändringarna.

Men, detta kommer inte att stoppa en demonstration i Sofia nu på torsdag den 14 januari mot den nya avlyssningslagen.

Man kan misstänka att det egentligen rör sig en förändring som framkallats av praktiska skäl, inte omtanke om medborgarnas integritet i första hand. Nästan alla Bulgariens mobiloperatörer har nämligen sagt att det i praktiken är omöjligt att få fram de tänkta uppgifterna i realtid. Att få fram de inom två timmar är inte heller i dagsläget görligt säger de vidare. Det är inte heller säkert att den föreslagna lagen passerar den bulgariska konstitutionsdomstolen.

En sak är dock säker – frågan kommer att vara fortsatt aktuell. Bojko Borisov har en plan, i den planen ingår att stärka polisen i kampen mot brottsligheten. Då kan integritetsfrågor få stå tillbaka, som de i och för sig alltid gjort i Bulgarien.


Kallelse till protestmöte 14 januari
"Bulgarien är inte Big Brother!

Inga kommentarer: