måndag 11 januari 2010

Kommissionärskontrovers

Den 12 januari ska den bulgariska kandidaten till kommissionär höras av Europaparlamentet. Den slutliga omröstningen sker den 26 januari för alla föreslagna kommissionärer. Därefter utnämner rådet formellt kommissionen, vars mandatperiod sträcker sig till den 31 oktober 2014. Den bulgariska kandidaten, Rumjana Zjeleva, förslås bli kommissionär med ansvar för Internationellt samarbete, humanitärt bistånd och krishantering. Likt den svenske tilltänkte kommissionären, Cecilia Malmström, har Zjeleva suttit i Europaparlementet varför hon enkelt bör klara av frågor som rör EU-arbetet.

Redan har dock en kontrovers seglat upp gällande hennes nominering rörande hennes person. Enligt den inflytelserika tyska tidningen Die Welt så har hennes make alltför nära kopplingar till den organiserade brottsligheten. Anklagelsen bygger på att maken Krasimir Zjelev ska arbeta åt den i Bulgarien ökända grupperingen TIM*. Krasimir är då någon slags chef på Central Cooperative Bank i Burgas (ЦКБ - Централна кооперативна банка på bulgariska) i. Denna bank uppges höra till TIM:s strukturer.

Jag tyckte det verkade vara ett svagt ”case” och vid närmare efterforskningar så kan man nog avfärda anklagelsen som ogrundad. Vad det gäller Krasimir Zjelev så är han mest känd för att vara just Rumjana Zjelevas make. Enligt en artikel i tidningen 24 tjasa så är han sedan augusti 2009 inte ens chef längre. Hans chefsposition har dessutom inte varit någon högre; han ska ha varit motsvarande kassachef. Hans enda engagemang numera tycks vara en styrelseplats i Burgas Vatten- och avloppsverk.

Till Rumjana Zjelevas försvar har den i sammanhanget kände tyske journalisten Jürgen Roth kommit. Jürgen Roth är den utländske journalist som bäst känner Bulgarien och dess oligarker och grupperingar. Han har bland annat skrivit en ganska uppmärksammad bok, Die Neuen Dämonen – Das Bulgarische Mafianetzverk, om Bulgariens organiserade brottslighet. I boken ägnar han ett par kapitel åt TIM med bland annat en intervju med en av dess grundare Ivo Kamenov. Enligt Jürgen Roth har Rumjana Zjeleva fallit offer för en förtalskampanj.

Min gissning är att det är en pågående kamp mellan Bojko Borisov och hans motståndare. Borisov har ju utmanat de gamla strukturerna kopplat främst till socialistpartiet och verkar uppriktigt vilja sätta ett slut på 20 års ofullkomlig transformation.

Borisov vill därför ha folk han kan lita på många viktiga positioner. Han har medvetet valt ut många yngre och begåvade personer utan kopplingar till gamla tiders nomenklatura på tyngre poster i hans parti och administration. Rumjana Zjeleva är en av dem. Hon blev en av Bulgariens första ledamöter i Europaparlamentet 2007. Efter GERB:s valseger i parlamentsvalen i juli 2009 utsågs hon till utrikesminister. Två andra exempel på, nåja, yngre förmågor är t.ex. finansministern Simeon Djankov med en gedigen karriär inom Världsbanken och utbildningsministern Jordanka Fandăkova (hon har dock i dagarna blivit vald till borgmästare i Sofia, Borisovs gamla jobb).

Jag tror att vi kommer att höra mycket mer om den kamp som nu börjat i Bulgarien. Borisov håller på att ta ett fast kommando över statsfinanserna med hjälp av den lika kunnige som envise Djankov. Nu håller Borisov på att städa upp inom polisväsendet och domstolsväsendet. Detta innebär inte bara att han klampar över många mäktiga personers tår, han kan bli ett direkt hot mot dem.

Hur som helst, just vad Rumjana Zjeleva inte är nog förklaringen till att vissa försöker sabotera hennes chanser att bli EU-kommissionär (förutom att ge Borisov en knäpp på näsan). Rumjana Zjeleva är ganska ung för en politiker, 40 år. Hon har därför inga som helst kopplingar till kommunistpartiet. Så vitt jag vet var inte heller hennes föräldrar medlemmar i kommunistpartiet. Hon har en gedigen utbildning och är filosofie doktor i sociologi, ett diplom hon för övrigt tog i Tyskland. Hon tycks ha varit väldigt aktiv i sin vetenskapliga roll med bla. ett tiotal publikationer.

Denna desinformationskampanj försöker uppenbarligen utnyttja fördomar och okunskap hos ledamöterna i Europaparlamentet. Nu kan Rumjana Zjeleva hamna i en sits där hon måste bevisa sin oskuld, inte att andra ska visa på hennes skuld. En mycket märklig situation då varken hon eller hennes man är misstänkta för någonting i Bulgarien.

När det gäller guilt by association så är ju Zjelevas bulgariske företrädare, Meglena Kuneva, som kommissionär ett bättre ”offer”. Hon skulle kunna ha anklagats för att vara alltför lojal mot den gamla tidens odemokratiska maktelit då banden är för nära. Kuneva hör till ex-tsaren Simeons parti NDSV. Detta parti kom att bli en del i regeringskoalitionen med socialisterna BSP och det bulgarienturkiska DPS 2005 och satt vid makten vid Bulgariens EU-inträde 2007.

Kuneva är likt Zjeleva gift med en finansman. Maken, Andrej Prămov, är son till en av de allra högsta männen inom det bulgariska kommunistpartiet BKP: Ivan Prămov. Ivan Prămov var i 16 år sekreterare i kommunistpartiets centralkommitté, en period var han också jordbruksminister. Likt många av nomenklaturans söner så är även Andrej mångmiljonär. Ivans andre son, Kliment, är gift med Uljana Prămova. Uljana Prămova är sedan många år chef för den statliga bulgariska televisionen. Detta behöver naturligtvis inte alls betyda att Kuneva hyser odemokratiska idéer innerst inne, men det betyder definitivt att hon måste ta stor hänsyn till kommunisttidens opportunister, annars kan ju t.ex. släktmiddagarna bli en ansträngd historia.* Om TIM kan man inte säga mycket trots att det är en av de större aktörerna i den bulgariska ekonomin. TIM bildades på 90-talet av några personer med bakgrund inom motsvarande vår fallskärms- och kustjägarförband. Dessa personer blev tidigt inblandade i illegal verksamhet. TIM har därför en ledningsstruktur som påminner om den militära. TIM är därför så mycket mer professionell än de tidigare grupperingar som VIS, VIS-2, SIK med flera som försvann under 90-talet - dels pga. stridigheter mellan de kriminella, dels pga. att polisen delvis lyckades sätta käppar i hjulen på dem.

Lojaliteten inom TIM samt svårigheten är att avgöra vad som är illegal och vad som är normal affärsverksamhet gör att det är svårt att greppa exakt vad det är för något. TIM tycks påminna om organisationer som finns kring de ryska oligarkerna. Det är alltså inte en kriminell liga, utan ett affärskonglomerat.

Slutligen: TIM kommer från engelskans Team, många tror att det är bildat av grundarnas initialer, men det är inte korrekt.

1 kommentar:

Kalle Kniivilä sa...

Tack för en utmärkt redogörelse. I motsats till Ekot, som i morse bara rapporterade om "rykten" kring Krasimir Zjelevs maffiakontakter, utan att säga vad ryktena handlar om, vem som sprider dem, eller ens säga vad han heter. Och hon fick heta Jeleva:

En nyhetsbyrå säger till och med att det ryktas om att Jelevas man har samröre med ekonomisk brottslighet. Sant eller inte så lär ändå Jeleva få frågor om den saken.

Hm. Public service heter det...