tisdag 8 maj 2007

Trafikdöden

Ett stort problem i Bulgarien är läget på vägarna. Statistiken är förfärande: varje år omkommer drygt tusentalet personer och kring 10 000 skadas i 80 000 olyckor. Jämför med Sverige som 2006 hade 440 omkomna. Per 1 miljon invånare blir det 55 för Sverige och 136 för Bulgarien. Det kan tyckas att det bara är lite mer än dubbelt ”så illa” i Bulgarien men man måste komma ihåg att man kör mycket mindre bil i Bulgarien eftersom det är dyrt för medelbulgaren att köra bil. Jag har ingen tillgänglig statistik men risken att skadas eller dödas i den bulgariska trafiken per körd kilometer är uppenbarligen många gånger större i Bulgarien än i Sverige. Till skillnad från Sverige sker många dödsolyckor i stadstrafik.

Anledningarna är många. Vägstandarden är låg med mycket gropar, hål och sprickor. Även förhållandevis viktiga vägar kan vara förvånansvärt smala och krokiga. Många vägar har också alléer vilket gör att om du kör av vägen så är risken stor att du kör in i ett träd. Överhuvudtaget finns det mycket saker att köra in i kring vägarna. Skyltningen har klar ”utvecklingspotential”. Ute på landsbygden kan nästan vad som helst dyka upp på vägen: djur, kärror m.m., allt utan belysning och reflexer.

En annan viktig anledning är själva körkulturen. Att köra fortare än förhållandena medger är vanligt. Chansartade omkörningar sker hela tiden. Det finns en slags nonchalans och attityd av att ”går det så går det”. Bältesanvändning går trögt även om det är bättre än tidigare. Det uppfattas dock fortfarande som ganska fjolligt att använda bilbälte. Ett stort problem är rattfylla. För många är det fortfarande helt okey att ta bilen till krogen/diskot och sen köra hem, gärna i rallyfart med bilen fylld av kompisar. Detta är dock inte bara ett ungdomsproblem, utan den attityden förekommer hos alla typer av människor, tråkigt nog även bland yrkeschaufförer.

Dessutom är bilparken föråldrad och inte alltid i bästa skick.

För att motverka detta gör polisen allt fler kontroller. Man har kampanjer i media. Dock går det trögt att ändra attityder. Kontrollerna uppfattas mest som ett sätt att klå folk på pengar eller för att kräva mutor. Att rensa upp längs vägarna har man inte ens börja fundera på, delvis eftersom reparation av själva vägarna naturligtvis är mer prioriterat. Delvis också eftersom det Bulgariska vägverket inte riktigt ser sig som en viktig part i arbetet med trafiksäkerhet. Det ses mest som en polisiär fråga.

Klart är i alla fall att om du ska köra bil i Bulgarien de närmaste åren så gäller det att vara fortsatt alert och hålla koll på både trafik och väg.

Uppdatering 2007-05-30: SVD har en artikel om bilåkning och risker i Europa. Där finns lite statistik för andra EU-länder.

Uppdatering 2008-03-19: DN har en artikel om trafikdöd i Europa men tyvärr saknas siffror för Bulgarien. Siffrorna för Sverige är dock andra och "bättre" än de jag har i bloggposten.

Inga kommentarer: