måndag 28 maj 2007

Svartbyggen

Myndigheterna i Nessebar har bestämt att alla olagliga byggnader ska bort från Sunny Beach. Det handlar om ett 40-tal barer, restauranger och affärer. De flesta av dem är uppförda på kommunal eller statlig mark utan tillstånd. Några är till och med uppförda på privat mark.

Tanken är nu att riva dessa då de saknar byggnadslov. Ägarna eller snarare hyrestagarna har fått 14 dagar på sig att utrymma byggnaderna. Dessa har svarat med att det får ske över deras döda kroppar. Anledningen till motståndet är att de betalt stora summor i förskott för att hyra en plats i Sunny Beach. Till exempel kostar en 3-4 kvadratmeters träbarack vid stranden mellan 30 000 till 50 000 leva (150 000 till 250 000 kronor) i hyra för sommarsäsongen. För en restaurang eller bar är hyran/arrendet från ca 100 000 leva (450 000 kronor) och uppåt. Om den ligger på ett av de mer attraktiva ställen kan hyran vara mer än det dubbla.

För att klara av dessa arrenden har många tagit kortfristiga lån och om rivningshotet blir verklighet kommer arrendatorerna att gå i konkurs och riskerar att förlora allt man äger och har. Man har bett myndigheterna att avvakta säsongsslut men de har svarat med att denna olagliga verksamhet måste upphöra omedelbart.

Anledningen till att arrendatorerna inte kräver pengarna tillbaka från uthyrarna är enkel. Eftersom man skrivit kontrakt om en verksamhet som är olaglig kan man inte gå till domstol och kräva pengarna tillbaka. Men, alla inblandade har varit medvetna om verksamhetens olaglighet men eftersom man länge har gjort så samt att man kan tjäna mycket pengar så har man hoppat på tåget även i år. Att hävda att man är offer för bedrägeri kommer inte att hjälpa eftersom personerna bakom den illegala verksamheten vet hur man obstruerar och förhalar en domstolsprocess. Dessutom kan de rent fysiskt vidta åtgärder mot eventuella klagande arrendatorer för att skrämma dem till lydnad. Många av människorna bakom uthyrningsverksamhet och annat är kriminella eller har kontakter med kriminella varför det kan vara direkt farligt att vara uppstudsig.

Det är alltså upplagd för lite action i Sunny Beach i juni

Inga kommentarer: