lördag 9 juni 2007

Billigt arbete i Bulgarien

Med anledning av föregående postning så skriver som av en händelse Der Spiegel den 8 juni om skillnaden i kostnaden för arbete i olika europeiska länder. Enligt deras statistik, hämtad från Eurostat, så kostar en arbetstimme i Bulgarien i snitt 1,80 € jämfört med Sverige där priset är 32,30 €, alltså 18 gånger mer. Dyrast är Danmark med 33,80 €. Även skillnaden till det näst billigaste landet, Rumänien, är ganska stor där kostnaden är 2,90 €.

Även när det gäller ökningstakten på arbetskostnaden det senaste året så intar Bulgarien en bottenposition bland de nyare EU-länderna med 6,5 %. Rumänien har 23,5 %, Tjeckien 11,7 % och Slovakien 12,1%.

Edit 11 juni: Jag har nu läst referat i flera bulgariska tidningar om ovanstående statistik. Det som slår en är att man inte förstått att det handlar om lönekostnader, inte om lön. Förklaringen tror jag är att man är ovan att räkna på lönekostnader. Under kommunisttiden betalade man ingen skatt i princip, i gengäld var lönerna låga vilket också var en slags skatt eftersom alla arbetsgivare var statliga eller kommunala. Jag skulle förstås inte ha något emot att ha 300 kr i timmen, men i Bulgarien när man talar om lön så talar man om hur mycket man får i handen eftersom man är van med det sedan kommunisttiden. Det är märkligt dock att flera erfarna journalister inte tycks ha förstått att det handlar om lön inklusive skatter, försäkringar och avgifter.


Knivslipare i Bulgarien Foto: dpa-Zentralbild

Inga kommentarer: