fredag 1 maj 2009

Fulspel

I Bulgarien pågår en mycket märklig valkampanj (om man nu kan kalla det så). Som läsare av denna blogg förstått så har det inte gått så bra för den sittande regeringskoalitionen med socialistpartiet BSP i spetsen. Olika opinionsundersökningar visar att man tappat mycket jämfört med valet för fyra år sedan. Värre är dock att det går mycket bra i opinionsundersökningarna för partiet GERB som informellt* leds av Sofia borgmästare Bojko Borisov. Bägge partierna har också uteslutit koalitioner med varandra.

Naturligtvis kan inte den sittande makten vara overksamma när man så uppenbart riskerar att förlora. I Bulgarien kan man ju alltid utnyttja den makt som ett regeringsinnehav ger en även om resultat är föga hedrande ur ett demokratiskt perspektiv. Ett sätt att manipulera valrörelsen är att skriva om vallagen så att det gynnar en själv vilket man just gjort.

Eftersom inget parti kommer att få egen majoritet så kommer varje regeringsalternativ att bestå av samarbete mellan flera partier. Även om det går mindre bra för BSP så har man i alla fall mer eller mindre garantier från DPS att bilda regering. DPS brukar som regel få kring 10 % vid parlamentsvalen då man har en stabil valkår. Vid lågt valdeltagande kan siffran bli än större.

Även om det går mycket bra för GERB så kommer man att behöva partners för att kunna bilda regering. DPS har sagt att de inte kan tänka sig att regera tillsammans med GERB. Anledningen är nog inte bara den dåliga personkemin mellan partiledarna, utan också att Bojko Borisov sagt att han ska agera hårt mot de krafter i Bulgarien som finansierar partier i utbyte mot specialskrivna lagar och tjänstetillsättningar. Detta förstår de flesta som en pik riktad mot DPS.

Det naturliga alternativet för GERB har varit partier på centerhögerflanken. Problemet med dessa partier har varit att de är rätt små och det är tveksamt om flera av dem kommer att klara fyraprocentspärren vid valen. Därför har flera koalitioner bildats för att öka chanserna för partierna att komma in i parlamentet. Tack vare att man då kan vara oumbärligt stödparti i en regering så kan man få ett inflytande som är större än de fåtal procent man kan få i valen. Detta har lett till att även partier som mer eller mindre legat i luven på varandra har lyckats komma överens och bildat valkoalitioner.

För att dra undan mattan för dessa valkoalitioner har en ohelig allians av BSP, DPS, ATAKA och alliansen Ordning, Lag och Rättvisa RZS*** röstat fram att det ska finnas en spärr på 8 % för koalitioner. Detta kommer effektivt att stoppa de flesta koalitioner från att komma in i parlamentet. Udden är naturligtvis riktad mot GERB som därigenom berövas på flera möjliga stödkoalitioner efter valen.

Fast det finns en risk att man skjuter sig i foten då t.ex. koalitionen av högerpartierna DSB och SDS har en god chans att komma över 8 % trots allt. De har sagt de kan samregera med GERB men inte med BSP och DPS. Det kan faktiskt bli så intressant att BSP kan tvingas att regera med stöd av både DPS och ATAKA, i synnerhet om RZS och BSP gör sämre val än väntat.

Fast ett resultat är ju redan säkert. Denna uppenbarliga manipulation av vallagen har ju inte gjort att bulgarernas förakt och misstro mot politiker minskat.


* GERB:s partiledare (partiordförande) är egentligen Tsvetan Tsvetanov. Anledningen till att Bojko Borisov inte kan vara partiledare är en lag som förbjuder en borgmästare att vara ordförande i ett parti. Ännu en lag som tillkommit speciellt för att sätta krokben för Bojko Borisov.

** DPS representerar i huvudsak bulgarienturkarna i Bulgarien vilka utgör knappt 10% av befolkningen i Bulgarien. Partiet säger sig vara ett slags liberalt, centristiskt parti, men i praktiken har man agerat utan ideologisk kompass. Detta är nog en orsak till att partiet kunnat vara vågmästare i flera regeringar de senaste 15 åren, vare sig regeringen varit socialistisk eller mer högerdominerad.

*** Ordning, Lag och Rättvisa, förkortat RZS på bulgariska (på bulgariska Ред, законност и справедливост - РЗС), ett populistiskt parti utan tydlig vänster-högerprofil som står för en starkare centralmakt och påminner inte så lite om våra Sverigedemokrater enligt mig.

Inga kommentarer: