måndag 16 juni 2008

Inflation

Det konstateras att inflationen på årsbasis nu är upp i 15 % i Bulgarien. Detta är den näst högsta i EU där Lettland leder med 17,4 %. I Sverige är den 3,2 % vilket är bland de högre i Västeuropa. Generellt så är inflationen högre i det tidigare Östeuropa varför prisökningarna åtminstone delvis beror på en prisutjämning med Västeuropa. Priserna är lägre i öst än i väst enkelt uttryckt varför det finns en press uppåt. En annan viktig orsak är förstås de allmänna prisökningarna som finns på bränsle och mat som t.ex. även har påverkat oss i Sverige.

I Bulgarien skapar inflationen stora problem för gemene man eftersom en majoritet lever ur hand i mun och känner av prisökningarna direkt. Trycket på löneökningar blir än större vilket är naturligt men som kan leda till ytterligare inflation.

På min särskilda inflationsindikator: ölpriset, har jag märkt av fördyrningen av det livsnödvändiga. Förra året låg priset på en stor öl här i centrala Varna på omkring 1,20 till 1,50 leva (5,50 till 7 kronor), nu säljer ingen för under 1,50 leva. Fortfarande billigt för oss, men ett bekymmer för bulgaren.

Inga kommentarer: