torsdag 15 maj 2008

Prisfall

Jag har tidigare skrivit om att det finns en viss turbulens på den bulgariska bostadsmarknaden. Nu rapporteras om att ett stor justering nedåt håller på att ske i Sunny Beach. Orsaken är ett överutbud orsakad av en veritabel byggboom i området. Enligt mäklare finns cirka 30.000 objekt ute för försäljning just nu i området. Även tidigare köpta lägenheter som nu bjuds ut har dragits med. Självklart får detta följder när så många lägenheter inte hittar köpare.

Ett viktigt syfte med bostadsköp för många är just att spekulera och när det finns ett så stort utbud så försvinner chanserna för en snabb värdestegring. Det blir då en race mot botten när byggbolagen måste hitta köpare för att bl.a. betala av lån. En annan orsak till prisfallet är att utbyggnaden av infrastruktur inte hunnit med byggboomen varför intresset svalnat. I ytterområden har priset krupit ned mot 500 Euro/m2, vilket motsvarar priset på lägenheter i de mindre ärorika förorterna i Burgas.

Man förväntar nu att flera byggföretag kommer att konkursa när de inte kan betala sina åtaganden. Likt bankkrisens Sverige så ”riskerar” bankerna att bli stora fastighetsägare.

Det är dock viktigt att poängtera att detta fenomen gäller bara i och omkring Sunny Beach (och till viss mån Bansko) och objekt i mindre attraktiva områden. Objekt vid stranden i Sunny Beach och som kan erbjuda mervärden i form av t.ex. pool, bevakning och en fungerande infrastruktur m.m. ligger kvar på höga nivåer. Priserna där ligger normalt mellan 1.300 till 1.800 Euro/m2.

Inga kommentarer: