söndag 4 maj 2008

Prisökningar på bostäder

Tidningen Pari (pengar) rapporterar om en rapport från Global Property Guide om prisutvecklingen på bostäder i världen. Enligt den har priserna på bostäder i Bulgarien stigit med 34,6 % under 2007. Det placerar landet på andra plats efter Shanghai. Bulgarien följdes bl.a. av Slovakien 32,5 %. Vad jag förstår så är inte nivån korrigerad med hänsyn tagen till inflation, men om man räknar bort inflationen så är den reella prisökningen i alla fall över 20 % vilket fortfarande är mycket.

Tidigare Östeuropeiska bostadsprisraketer som Estland och Lettland upplevde däremot ett prisfall på några procent. Det följer ett mönster som funnits den sista tiden i Östeuropa där spekulativa fastighetsköp driver upp priserna, men när intresset mattas så faller priserna rejält. Bland annat så floppade idén att köpa bostäder som man sedan skulle hyra ut.

Vad det gäller Bulgarien är det lite oklart. Men många analytiker tror på fortsatt god prisutveckling även om det kommer att bli mer skiktat. De höga prisstegringar man tidigare sett på objekt som rimligen inte kan vara särskilt attraktiva kommer att upphöra. Läge och kvalité kommer att spela större roll än tidigare för prisutvecklingen. Man kan säga att markanden kommer att sansa sig, bland annat efter att en del köpare spekulerat i fastigheter med lånade pengar med en lite väl optimistisk kalkyl. Intresset från utländska köpare kommer att vara stort även om de brittiska köparna sviker. Många britter har gjort goda affärer i Bansko och Sunny Beach men under 2007 blev det tydligt att just dessa områden blivit överexploaterade och ett överutbud uppstod varför flera brittiska mäklare fick kalla fötter. Däremot är bl.a. andelen ryska köpare ständigt ökande.

En stor osäkerhetsfaktor bland de utländska köparna, och inte bara hos britterna, är att syftet med bostadsköp är mer spekulation än boende, varför även en svagare uppåtgående trend kan orsaka massflykt av köpare. Den som däremot köper bostad för att använda bostaden och kanske sälja efter 10 år löper med stor sannolikhet minimal risk. Prisnivån på bostäder är fortfarande låg generellt sett i Bulgarien. Den bulgariska traditionen att placera pengar i fastigheter snarare än på banken verkar också stabiliserande.

Inga kommentarer: