tisdag 6 januari 2009

Gasstopp

Imorse klockan halv fyra så stoppades de ryska gasleveranserna till Bulgarien. Detta har även uppmärksammats i svensk media inklusive ett inslag på SVT Rapport. Gasstoppet föranledde premiärminister Stanisjev att sammankalla ett krismöte klockan sju på morgonen. Premiärministern sade att Bulgarien blivit gisslan i gaskonflikten mellan Ryssland och Ukraina. Han sade vidare att Bulgarien alltid varit en pålitlig partner som skött sina åtagande och betalat i tid.

På krismötet kom man överens om att hitta tillfälliga alternativ till gas samt att undersöka möjligheten att använda beredskapslagren av gas. En krisstab upprättades som ska övervaka situationen. Prioritetsplaner för vilka samhällsfunktioner som skulle prioriteras var också föremål för mötet. Däremot kommer inga direkta samtal företas med Ryssland. Stanisjev sade att han anser att detta ska lösas via EU.

President Părvanov sade att man nu måste starta upp de tredje reaktorn vid kärnkraftverket i Kozloduj. Även den fjärde reaktorn bör startas upp även om det tar längre tid. Han sade att avtalet som finns med EU ger den möjligheten. Han sade vidare att Bulgarien är ett av de länder som kommer att drabbas svårast om konflikten fortsätter.

Bakgrunden till presidentens förslag är att enligt ett avtal mellan EU och Bulgarien, som var en förutsättning för det bulgariska medlemskapet, så ska fyra av reaktorerna i Kozloduj avvecklas av säkerhetsskäl. Detta var en slags utpressning mot Bulgarien som å sin sida ansåg att gjorda förbättringar var tillräckliga för en fortsatt drift. Presidenten har tidigare uttryckt att denna eftergift var för stor för Bulgarien. Denna eftergift har drivit Bulgarien än mer in i armarna på Ryssland. Man ska dock komma ihåg att just presidenten har varit den största tillskyndaren av gaspipelinen South Stream och som kommer att göra Bulgarien än mer kopplad till Ryssland.

Den verkställande direktören, Dimităr Gogov, för det statliga energiföretaget Bulgargaz sa att han inte visste orsaken till stoppet och hur länge det skulle vara. Han kunde dock i bulgarisk teve veta att Ukraina ensamma var skyldiga till den uppkomna situationen. Chefen för Overgaz, Sasjo Dontjev, lade också skulden på Ukraina.

Konflikten mellan gasleveranserna till Ukraina gäller dock inte bara priset på gas eller att Ukraina eventuellt stjäl en del av den ryska gasen. Hos Kalle Kniivilä finns en bra sammanfattning av eventuella motiv.

Bulgarerna har redan börjat känna av gasstoppet då det meddelas att temperaturen i centralvärmesystemen ska minskas med 20 %. Fast det sägs på nyheterna att på många håll har centralvärmen nästan helt stoppats. En annan dålig nyhet är att många bagerier använder gas för sina ugnar och enligt tevenyheterna så kan brödbrist uppstå. Rent psykologiskt är detta allvarligt eftersom det finns en uppfattning att så länge det finns bröd så klarar man sig. Den mer luttrade misstänker dock att detta är ett försök att tillfälligt höja brödpriset för att casha in på en trolig hamstring.

Det har dock ofta varit en viss dramatik kring tidigare årsskiften. I januari 2006 försökte Gazprom omförhandla avtalet om ryska gasleveranser till Bulgarien, trots att det löper till 2010. Anledningen så vitt som jag förstår det berodde på att Gazprom under 90-talet ville sälja billig gas till Bulgarien för att göra landet beroende av rysk gas samt Bulgarien inte skulle söka alternativ. När gaspriset sedermera har gått upp samtidigt som Ryssland behov av pengar ökat så ville Gazprom istället få Bulgarien att betala marknadspris för gasen. Bulgarien vägrade dock eftersom det i avtalet inte fanns någon klausul om omförhandling. Trots de goda formella och informella kontakterna mellan bulgariska politiker och Ryssland så hade det varit politiskt självmord att frivilligt omförhandla avtalet eftersom notan hade skickats till de hårt prövade bulgariska konsumenterna.

Energibranschen i Bulgarien har alltid ansetts vara en av de mer korrumperade branscherna där tvivelaktiga företagskonstellationer agerat tillsammans med bulgariska politiker. Under 90-talet förekom hårda politiska strider om kontrollen av energisektorn. Striderna kunde även ta våldsamma uttryck. Den tidigare bulgariske premiärministern Andrej Lukanov blev 1994 ordförande i det bulgarisk-ryska energiföretaget Topenergy. Lukanov blev mördad den 2 oktober 1996. I spekulationerna över motivet har antytts att man ska leta österut, men vill lär aldrig få veta.

Idag så dominerar Ryssland helt energisektorn förutom på elproduktionssidan i Bulgarien. Men trots att de goda förbindelserna mellan Ryssland och Bulgarien det så står nu landet utan gas och folk får frysa i sina snart utkylda lägenheter. Detta kan vara ett stort problem för de stora energibolagen som har ryska intressen bakom sig. Att Ryssland ställer in leveranserna trots att Bulgarien alltid uppfyllt sina åtaganden sätter ju fokus på hur dåligt det är att ha Ryssland som dominerande partner på energisidan. Förståelsen för behovet av alternativ till rysk energi bör rimligtvis ha ökat nu. Rysslands har möjligen nu skjutit sig i foten, eller åtminstone gjort ett försök.

3 kommentarer:

Kalle Kniivilä sa...

Intressant att se detta ur bulgarisk synvinkel. Även Litauen är ju på samma sätt än mer beroende av energi från Ryssland i och med EU-medlemskapet som innebär att kärnkraftverket i Ignalina måste stängas. Exakt hur ser villkoren ut för Bulgarien när det gäller kärnkraft?

Ad Hoc i Bulgarien sa...

Jag har inte läst avtalet då det förmodligen är en rätt diger lunta så jag kan inte svara på om presidenten verkligen har rätt. EU lär dock snart höra av sig om sin tolkning.

Bakgrunden till avtalet var att det inom EU fanns en stor oro över kärnkraftverket i Kozloduj, i synnerhet över de äldre reaktorerna. De två första var av det som kom att kallas Tjernobyltyp och för att Bulgarien överhuvudtaget skulle kunna komma ifråga för medlemskapsförhandlingar så var dessa tvungna att avvecklas. Detta har också skett. De två senare, som det är tal om att starta upp, ska också avvecklas även om det kunde ske efter medlemskapets inträde. De ligger nu i någon slags malpåse.

Det finns ytterligare två reaktorer som är i drift och ska inte avvecklas. När alla dessa reaktorer var i drift kunde Bulgarien exportera en hel del el till grannländerna och dra in reda pengar till statskassan. Man får komma ihåg att Bulgarien 1990 i praktiken var bankrutt och alla pengar som flödade in hade stor betydelse.

Presidenten har på senare tid sagt att det varit fel att avveckla framför allt reaktor 3 och 4. De behövs för att såväl säkra energiförsörjningen i Bulgarien som att möjliggöra export till grannländerna. Presidenten har uttryckligen sagt att Bulgarien bör bli en energistormakt på Balkan.

Det pågår också förberedelser för att bygga ytterligare ett kärnkraftverk på den tidigare fängelseön Belene i Donau. Detta påbörjades under 80-talet men stoppades pga pengabrist. Nu vill man återuppliva projektet och bl.a. ryska företag ser ut att bli de största uppdragstagarna där.

Ryssland är också leverantör av allt kärnbränsle till Bulgarien. Ryska Lukoil äger det mycket stora (och enda) oljeraffinaderiet i Bulgarien som ligger vid Burgas. Gazprom har uttryckt att de vill köpa Bulgargaz när/om det privatiseras.

Så, oavsett hur det går i gasdebacklet nu så kommer Ryssland att fortsätta dominera den bulgariska energimarknaden.

Aysel sa...

- varför så insatt i bulgarien och allt det? :P