fredag 3 juli 2009

Partier i valet på söndag

Här är en kort översikt över de största partierna i Bulgarien att använda somm en orientering inför valen till 240 platser i parlamentet den 5 juli. En del partier förekommer under den valkoalition de ingår i om koalitionspartnerna kampanjar under gemensam flagg. Jag har använt de bulgariska förkortningarna. Detta eftersom vi för de mesta använder originalförkortningarna för utländska partier. Det kan dock vara lite förbryllande eftersom man ibland stöter på engelska översättningar med tillhörande förkortning.

Totalt i valet ställer ett knappt tjugotal partier och koalitioner upp. Jag har uteslutet de som knappast har en chans att ta sig in i parlamentet.


GERB – Står för Medborgare för en europeisk utveckling av Bulgarien (Граждани за европейско развитие на България).

Det långa och något krystade namnet verkar ha tillkommit för att skapa just förkortningen Gerb som är det bulgariska ordet för sköld. Partiet bildades i december 2006 av Sofias borgmästare Bojko Borisov. Lagen förbjuder borgmästare att vara partiordförande (han/hon kan dock vara premiärminister eller president) varför Bojko Borisov brukar kalls den informelle partiledaren. Den formelle partiledaren heter Tsvetan Tsvetanov. Bojo Borisovs lite buttra men handlingskraftiga ledarstil har haft stor framgång. Han har i flera år arbetat på att lansera sig som ett modernare och handlingskraftigare ledare än socialisterna Sergej stanisjev.

Gerb ett högercentristiskt parti som utlovar tuffare tag mot brottslighet och korruption. Man vill ha ekonomisk stabilitet och ökad EU-integration. Man vill satsa på småföretagandet och pensionärerna. Överhuvudtaget vill man föra en politik som man uppfattar att högercentristiska partier i EU står för. Nyckelord för partiet är handlingskraft. Det är åtminstone den bilden man vill ge. Detta ligger också bakom deras slogan ”Да докажем, че България може – Låt oss visa att Bulgarien kan.

Huvudmotståndare för partiet är Socialistpartiet BSP. Enligt Gerb så står socialisterna för misslyckandena med reformerna inom rättsväsendet och ekonomin. Gerb anser att socliasterna inte är förmögna att agera mot korruptionen och den grå ekonomin eftersom BSP är den gamla nomenklaturans parti.

Gerb har också varit hårda mot DPS i valkampanjen liksom Ataka.

Partiet har varit det största partiet i alla opinionundersökningar sedan strax efter sitt bildande. Det kommer med all sannolikhet att bli störst i valet men knappast komma i närheten av en egen majoritet. Opinionsundersökningarna ger kring 25 – 30 %. Gerb har förmodligen mycket att vinna på ett högt valdeltagande eftersom den typiske Gerbröstaren är en man eller kvinna i yrkesverksam ålder med minst gymnasial utbildning och boende i en större stad. Man har alltså en stor potential.


BSP – Står för det Bulgariska socialistpartiet. Partiet är reformerade arvtagare till det tidigare kommunistpartiet BKP som enväldigt styrde i över fyrtio år i Bulgarien. BSP anser sig vara ett socialdemokratiskt parti i västeuropeisk anda. Man kan dock undra varför de valde att kalla sig socialister och inte socialdemokrater.

Partiet är det ledande partiet i den nu avgående regeringskoalitionen. Partiets ledare, Sergej Stanisjev, har som ung premiärminister (han är född 1966) försökt ge partiet en ungdomligare och vitalare framtoning. Valkampanjen har i huvudsak gått ut på att BSP står för trygghet och stabilitet. Tyngdpunkten har mer handlat om att förbättra ekonomin så att löner och pensioner kan höjas, än om korruptionsbekämpning. Typiskt nog är deras slogan Ние сме на ваша страна! - Vi är på er sida!- en slogan som inte lovar någonting. Man har engagerat många ungdomar att marknadsföra partiet för att få bort stämpeln att de är ett parti för nostalgiska pensionärer. Anmärkningsvärt är dock att BSP:s tevereklam under veckan fram till valet domineras av negativt kampanjande som går ut på att en röst på Gerb innebär en röst på Ivan Kostov från den Blå koalitionen. Jag uppfattar det som ett desperat grepp. Den typen av negativt valbudskap skulle ju lika gärna vara en uppmaning att rösta på Ataka.

Den politik BSP fört har varit mer pragmatisk än socialistisk. Den största framgången var Bulgariens inträde i EU 2007. Uteblivna substansiella förbättringar för gemene man har dock gjort att stödet för partiet sjunkit betänkligt under deras mandatperiod. Oförmågan att bekämpa korruptionen har också påverkat opinionen negativt. De är dock fortfarande Bulgariens andra parti i storlek efter Gerb. Opinionundersökningarna ger omkring 20 % för partiet.

Jag tror inte BSP skulle gynnas av ett högt valdeltagande. Likt de svenska socialdemokraterna har de ett förhållandevis svagt stöd i huvudstaden. Där dominerar Gerb och den Blå koalitionen.

BSP ställer i valet upp i koalitionen Koalitionen för Bulgarien (Коалиция за България). Övriga partier är små i förhållande till BSP, men en del udda partier ingår, bl.a. det Bulgariska kommunistpartiet och det patriotiska partiet Nova zora (Нова зора – Ny gryning).


DPS står för Rörelsen för rättigheter och friheter (Движението за права и свободи – ДПС). Det är ett parti som existerat sedan januari 1990 och representerar i huvudsak bulgarienturkarna. Partiet har styrts ända från starten av Ahmed Dogan. Partiet anser sig vara ett liberalt, centristiskt parti. Partiet är för en effektivare förvaltning och rättsväsende: skattelättnader för företagare, satsningar på infrastruktur m.m.. Programmet skiljer inte nämnvärt från övriga centristiska partier tycker jag. Noterbart är att valprogrammet inte pratar något om korruption, utan om effektivisering inom rättsväsendet. Officiellt för man ingen särskild politik riktad just för bulgarienturkarna. Valkampanjen karaktäriseras likt BSP:s av löften om trygghet och stabilitet.

Partiet har ingått i den styrande koalitionen tillsammans med BSP och NDSV sedan 2005.

Det är också det parti som väcker mest känslor i Bulgarien, dels eftersom många anser att partiet är baserat på etnisk grund vilket inte är tillåtet i Bulgarien, dels genom att det hävdas att det är Bulgariens rikaste parti vilket ska ha skapats genom tvivelaktiga affärer och förbindelser.

Men partiet måste också betecknas som Bulgariens mest framgångsrika parti även om det långifrån är störst. Tack vare sin stabila väljarkår har partiet alltid fått kring 10-12 % av rösterna och därmed vid flera tillfällen blivit vågmästarparti. Därför har partiet haft större inflytande än siffrorna ger sken av med flera tunga ministerposter. Ahmed Dogan har en för Bulgarien lite otypisk ledarroll eftersom han inte har någon ministerpost och inte heller deltar i debatten särskilt ofta. Det är dock obestridigt att han har en näst intill enväldig ledarroll i partiet. De senaste veckorna har han dock fört en aktiv personlig kampanj för DPS.

Partiet är Bulgariens tredje största och tippas få 13-15 % av rösterna. Eftersom partiets väljare nästan uteslutande är bulgarienturkar (knappt 10 % av befolkningen) så har partiet bara att förlora på ett högre valdeltagande. Potentialen finns möjligen hos den romska gruppen och anklagelserna är många om att DPS har köpt röster av just den gruppen.


NDSV står för Den nationella rörelsen stabilitet och prosperitet (Национално движение стабилност и възход НДСВ). Tidigare hette partiet Den nationella rörelsen Simeon den andre (med samma förkortning). Det är mest känt för att vara den tidigare tsaren Simeons parti. Partiledaren Simeon Sakskoburgotski (Simeon Sachsen-Coburg-Gotha) har under sin levnad varit så väl tsar (när han var liten 1943-46) och premiärminister (mellan 2001-2005).

Partiet har ingått i den styrande koalitionen tillsammans med BSP och DPS sedan 2005.

Partiet kallar sig liberalt och har en centerhögerprofil men har ingått i den av BSP dominerade regeringskoalitionen sedan 2005. I valet 2001 fick partiet över 42 % av rösterna och 2005 20 % men i det kommande valet är det inte säkert att det kommer att passera fyraprocentsspärren.

Anledningen till de sjunkande siffrorna är att NDSV inte lyckades leva upp till sina vallöften från 2001. Det finns också en besvikelse över att NDSV med tiden kom att visa upp alla de negativa sidor som övriga partier kritierats för: klientelism, korruption och oförmåga att reformera ekonomin och rättsväsendet.

Partiet har i valkampanjen i huvudsak fokuserat på sina stora personligheter än på själva valprogrammet. Partiet har valt att lyfta fram yngre, välutbildade kandidater under sloganen България има личности – Bulgarien har personligheter.

Partiet har inte stängt dörren vare sig till höger eller vänster varför det är svårt att säga hur partiet kommer att agera om det lyckas hålla sig kvar i parlamentet.


Ataka är ett nationalistiskt parti som fick mycket uppmärksamhet i det förra valet 2005 då de erövrade ett flertal parlamentsplatser. Ataka betyder just attack men det är oklart varifrån namnet kommer. Partiet leds av den förhållandevis karismatiske Volen Siderov.

Partiet har en nationalistisk agenda med slagorden Да си върнем българия - Låt oss återerövra Bulgarien. Valkampanjen har karaktäriserats mer av vad man är emot än vad man är för. Som huvudfiende har Ataka DPS mot vilka man för en oförsonlig kamp. Även övriga partier i regeringskoalitionen attackeras hårt vilket bland annat kan ses i här (man behöver inte förstå bulgariska för att förstå kopplingen BSP-kommunisterna, NDSV-nazisterna och DSP med den gamla härskaren Turkiet).

Partiet är öppet antiglobalistiskt och står för ett oberoende av omvärlden, en total neutralitet, även om man inte är för ett direkt utträde ur EU. Ekonomiskt ska landets ekonomi ta hänsyn till bulgariska intressen i förtsa hand och inte vara helt fri, dvs. en begränsning av marknadsekonomin som snarast placerar Ataka på den vänstra polistiska halvan. Partiet är för tuffa reformer inom rättsväsendet där i mitt tycke effektiviteten kommer före rättssäkerheten.

Partiet vill också lösa det ”romska problemet”, men säger inte hur.

Partiets tid i parlamentet har präglats av konflikter och skandaler. Ett flertal ledamöter har hoppat av från Ataka och blivit oberoende. Några andra har varit inblandade i rättsskandaler rörande misshandel eller sexuellt utnyttjande av minderårig.

Konflikterna har nog ytterst att göra med Volen Siderovs auktoritära ledarstil. Kanske har han därför för säkerhets skull satt hustrun Kapka att vara chefredaktör för partiets tidning samt lät styvsonen Dimitar Stojanov bli EU-deputat i Bryssel för Ataka.

Partiet förväntas inte nå större framgångar än i förra valet utan bedöms få kring 9-11 %. Detta är i sig anmärkningsvärt då partiet behåller sin position och inte likt andra missnöjespartier försvinner efter sitt genombrott. Den typiske Atakaväljaren är en lågutbildad mycket ung eller äldre man boende i en mindre stad. Partiet har antagligen lite att vinna på ett högre valdeltagande. Inget annat parti har sagt sig vilja samarbeta med Ataka, men partiet hoppas ändå på att ett dödläge ska uppstå så att övriga måste ta hänsyn till det.

Den blå koalitionen (Синята коалиция) är en koalition som domineras av högerpartierna Demokrater för ett starkt Bulgarien DSB och De demokratiska krafternas union SDS (Съюз на Демократичните Сили СДС). De är de mest tydliga högerpartierna i dagens Bulgarien vilket kan sägas att de står aningen till höger om mitten. Men högerprofilen ska nog inte överdrivas eftersom koalitionen även innehåller ett Socialdemokratiskt part och ett agrarparti av svensk centermodell. De är dock små men inte utan påverkan eftersom de leds av välkända personligheter.

På programmet står omfattande reformer inom ekonomi och rättsväsende. Högerprofilen kan möjligen skönjas i det att koalitionen inte är för en större stat för att lösa arbetslösheten. Åtminstone tolkar jag det så. Likt de andra partierna så är det svårt att förstå vad den Blåa koalitionens politik kommer att innebära då även de är för allt som är bra och inte socialistiskt. Framtoningen är i alla fall att koalitionen står för kunnande och vilja att förändra Bulgarien så att det blir en stat bland alla andra i ett dynamiskt EU. Profilen är antivänster och framför allt anti-BSP. Koalitionen har även varit hård mot DPS. De kommer inte heller att ställa upp i en regering där Ataka har inflytande.

Den blå koalitionen är den enda parti/koalition som ställer upp i valet som inte har kandidater som varit agenter/informatörer för den kommunistiska säkerhetstjänsten. Ett faktum som får betecknas som anmärkningsvärt i dagens Bulgarien.

Koalitionen är egentligen en slags fredsöverkommelse mellan DSB och SDS. DSB som leds av den tidigare premiärministern Ivan Kostov (1997-2001) är en utbrytarfraktion från SDS. SDS var ursprungligen det antikommunistiska alternativet som samlade alla ickesocialistiska krafter efter omvälvningarna 1989-1990.

Ivan Kostov tog över efter att socialisterna1996 fick gå efter att ha försatt landet i en svår kris med hyperinflation och bankkonkurser. Han lyckades med att återställa den makroekonomiska stabiliteten och få Bulgarien att bli ett kandidatland till EU och Nato. Däremot åstadkom hans regering inga substansiella förbättringar för gemene man samt anses att tappat kontrollen över den organiserade brottsligheten. De privatiseringen som skedde under partiets regeringstid är mycket ifrågasatta. Därför har den blå koalitionen ett trovärdighetsproblem när de talar om genomgripande reformer inom rättsväsendet.

Koalitionen starkaste fäste är Sofia och den typiske väljaren är bättre utbildad en man eller kvinna i en större stad. Koalitionen kan möjligen vinna på ett högre valdeltagande.

Lider är en ett parti som hör hemm på mittenhögerdelen i politiken. De säger sig vara ett parti för de arbetande och företagsamma människorna i Bulgarien. Deras kampanjande präglas av fart och fläkt fjärran från byråkratiska och tungrodda partier från förr. De uppehåller sig kring fyraprocentspärren. De är inte representerade i de avgående parlamentet.

Partiet vill likt RZS, Gerb och Den blå koalitionen vara ett parti som för tankarna västerut med yngre, välutbildade kandidater som inte har ett förflutet inom den gamla nomenklature. Partiet anses vara den i Bulgarien kände energimogulen Hristo Kovatjis parti.

RZS – Står för Ordning, lag och rättvisa (РЗС - Ред, законност и справедливост).

Detta är ett relativt nytt parti som bildades i slutet av 2005. Det kallar sig högercentristiskt och står för en stärkt centralmakt, tuffare tag mot brottsligheten, stärkandet av familjen, satsning på företagande och mindre byråkrati i jordbruket samt individens okränkbarhet. I viss mening är partiet ett klassiskt missnöjesparti eftersom de utmålar sig som ett parti som inte ska ta någon hänsyn till etablissemanget för att skapa ett Bulgarien där lag och ordning härskar. Fast man får inte dra liknelsen för långt; de har bl.a.en liberal touch när det gäller individens okränkbarhet samt vill underlätta för småföretagandet. De är för Bulgariens medlemskap i EU och Nato.

Partiet har blivit mycket omtalat på senare tid på grund av att dess partiledare, Jane Janev, under mycket buller och bång avslöjat ett antal korruptionsskandaler. Janev har haft en tuff och oförsonlig profil i valkampanjen men utan den ”militanta” framtoning som finns hos Atakas Volen Siderov.

Just kampen mot korruption är partiets huvudtema i valet. Fast nu under de senaste dagarna har fokus svängt mot hårda attacker mot DPS:s ledare Ahmed Dogan. Anklagelserna har gått ut på att DPS korrumperar politiken bl.a. genom att ge bulgarienturkar bosatta i Turkiet möjlighet att röst dels i sina tidigare hemkommuner, dels genom att ett oproportionerligt stort antal vallokaler ska öppnas i Turkiet. Detta kan enligt RZS innebära att många turkbulgarer kan rösta dubbelt.

RZC ingår i en valkoalition med bl.a VMRO (Den inre makedonska revolutionära organisationen) som trots namnet är ett bulgariskt nationalistiskt/patriotiskt parti och partiet SSD (Förenade fria demokraterna) samt ett par till. Partierna kampanjar dock var för sig.

Partiet sitter inte i parlamentet men har stor chans att knipa några platser eftersom de på senare tid stadigt har hamnat över fyraprocentspärren. I EU-parlamentsvalen fick de 4,7 % vilket var något för lite för att ge ett mandat. Målsättningen verkar vara att bli en del i en regeringskoalition med Gerb. RZS har också varit försiktiga med utspel mot den Blå koalitionen, förmodligen eftersom även de måste ingå i en regeringskoaltion med Gerb. Partiets slogan Спри корупцията – Stoppa korruptionen – har visat sig ha störst genomslagskraft. Det återstår att se hur långt det leder till.


Vilket parti som än vinner och vilken regeringskoalition som blir resultatet så är en sak säker. Krisen som allt mer drabbar Bulgarien kräver omedelbara åtgärder. För första gången på länge så känner även de som klarat sig bra i Bulgarien hotade. Om medelklassen (i bulgarisk bemärkelse) blir rejält missnöjd, kan makten ha all anledning att känna sig osäker. De var just de människorna som tvingade fram maktbyten 1990 och 1997.

Allting tyder på att Bulgarien efter valet kommer att ledas av en koalition med Gerb som dominerande parti.Även bookmakingfirmorna anser det som ger dåliga odds på att BSP överraskar och får sitta ännu en mandatperiod. Dock är risken lite större för ett dödläge där Gerb och villiga partners inte får majoritet, samtidigt som BSP inte kan samla ett alternativ. Hur det blir får vi se på söndag.

4 kommentarer:

Kalle Kniivilä sa...

Tack, en bra genomgång. Vad jag inte kan förstå är varför Gerb attackerar DPS, de borde väl ha allt att vinna på att locka över dem på sin sida efter valet. I övrigt verkar det vara mycket trängsel på högersidan, vilket väl innebär att en eventuell högerkoalition under Gerb blir väldigt instabil.

Läste en intressant intervju med Părvanov i gårdagens Trud, där han pläderar för en stor koalition av Gerb och socialisterna, även om han såvitt jag förstår menar att förslaget nog är orealistiskt.

Efter att ha stavat mig igenom flera olika bulgariska tidningar under semesterveckan kom jag fram till att Trud nog är den mest professionella och läsvärda av dem som jag fick syn på. Den hade också en liten Burgasbilaga. Däremot såg jag konstigt nog inga lokaltidningar, alla verkade vara från Sofia.

Skulle vara intressant att få veta lite mer om de viktigaste bulgariska tidningarna och massmedierna överlag.

Ad Hoc i Bulgarien sa...

Jo det har spekulerats mycket över hur en regeringskoalition kan se ut. Den koalitions som ger så att säga lägst odds är mellan Gerb, Den blå koalitionen och RZS. I Bulgarien handlar politik inte bara om partier och ideologi, lika viktigt är personligheter.

Bojko Borisov har hela tiden sagt att ett regeringssamarbete mellan Gerb och BSP är uteslutet. Det handlar dels om att Gerb framställer sig som allt det som BSP inte är: modernt, kompetent och västinriktat. BSP är då en restprodukt från kommunisttiden med begränsade möjligheter att reformeras och moderniseras; allt enligt Borisov. Dessutom så anser Gerb att BSP inte kan vara trovärdiga när det gäller korruptionsbekämpning eftersom BSP är en del av korruptionen.

Dessutom skulle jag vilja säga att Bojko Borisov är alldeles för mycket ”one show man” som knappast skulle vilja dela makten med ett parti som är alldeles för stort för att inte acceptera att bli utan några av de viktigaste ministerposterna. Gerb ser nog gärna samarbetspartnerna är betydligt mindre än Gerb så att en regeringsbildning blir av typen Gerb plus några mindre stödpartier. Sådana mindre partier saknar tyngd för att kräva någon av de tunga ministerposterna.

På pappret ser det ju ut som om Gerb mycket väl skulle kunna liera sig med DPS eftersom bägge partiera säger sig ha en liberal agenda. Men problemet är – enkelt uttryckt – att de som inte är för DPS är väldigt mycket emot det. Därför har valupptakten varit full av påhopp på DPS från många partiers sida, inte bara från Gerbs. Bilden man har velat ge är ett parti med partiledning som manipulerar demokratin för sina egna och starka ekonimiska intressens syften. Detta sker då genom att DPS ständigt försöker skapa en etnisk mobilisering i Bulgarien där lättledda bulgarienturkar fås (eller köps) att rösta på partiet.

En av kampanjerna mot BSP har just gått ut på att en röst på BSP är också en röst på DPS.

Därför skulle det vara politiskt självmord för Gerb att ha ett samarbete med DPS. Att personligheterna Borisov och Ahmed Dogan knappast en skulle kunna vara i samma rum gör det än mindre sannolikt.

Men som sagt, om valresulatet innebär ett politiskt dödläge så ska man nog inte utesluta några alternativ. På frågan vad som skulle ske i ett sådant läge så har ju de flesta partier sagt att ett omval är ett dåligt alternativ.

Om tidningarn ska jag försöka skriva ett ordinarie inlägg.

Kalle Kniivilä sa...

Det verkar gå till och med bättre än väntat för Gerb. Fascinerande att ett nytt parti kan få närmare 40% av rösterna första gången det ställer upp i ett parlamentsval. Ett väldigt dåligt betyg för politikerna i de gamla partierna.

Ad Hoc i Bulgarien sa...

Jo, men missnöjet är stort med sittande regeringskoalition och Bojko Borisov uppfattas som en handlingens man.

Dessutom så har detta fenomen visat sig förut när den tidigare tsarens parti NDSV fick 43 % av röstern 2001. Detta parti hade endast existerat i några månader innan valet.