torsdag 13 november 2008

Storrökare

Det bulgariska institutet för marketing och sociala undersökning har gjort en studie om tobaksrökning i Bulgarien och som citeras i flera bulgariska medier. Studien bekräftar att Bulgarien fortfarande är ett land av storrökare.

Nästan varannan bulgar (45 %) är rökare. I snitt röker de 19 cigarretter om dagen. Till skillnad mot Sverige så är det fler män än kvinnor som röker i Bulgarien. Det är också fler yngre än äldre som röker, kanske ett tecken på att rökningen inte kommer att minska i omfattning den närmaste tiden.

Det bulgariska företaget Bulgartabak dominerar marknaden med 65 % marknadsandel. Det sägs också i studien att 15 % av marknaden utgörs av smuggelcigarretter. Detta leder till att staten förlorar 150 miljoner leva (ca 750 miljoner kronor) årligen i tobaksskatt och moms.

De flesta rökare anger att smaken, inte priset är avgörande för val av cigarretter. Dock är andelen som säger att priset styr cigarrettval ganska hög. Cigarretter har stigit kraftigt i pris de senare åren i Bulgarien pga skattehöjningar. Bara för fyra år sedan kostade de flesta märken i Bulgarien under fem kronor paketet, men är nu uppe i 15 kronor eller mer. Med tanke på det är det förvånande att så många fortfarande röker i Bulgarien, i synnerhet om man tänker på att en snittlön ligger på drygt 2000 kronor i månaden. Men det skvallrar också om att skattehöjningarna på tobak har mer haft som syfte att fylla på statskassan, än att värna om befolkningens hälsa. Politikerna är väl medvetna om att befolkningen inte kommer att sluta röka i första taget. Rökning har fortfarande en air av coolness och macho i Bulgarien.


En typisk kvartersbutik i Bulgarien

Inga kommentarer: