lördag 22 november 2008

Krisen smyger sig på

Någon kanske tycker att bloggen här varit ovanligt tyst när det gäller finanskrisen och Bulgarien. Åtminstone tycker jag det och skäms lite grand. Men det finns en anledning till det, vid sidan om lite dåligt med tid. Läget är oklart. Här nedan följer lite lösryckta kommentarer.

Bilden av hur krisen drabbar Bulgarien har inte varit entydig. Från politiskt håll har länge man direkt förnekat att krisen skulle ha någon påverkan alls. Man har bl.a. sagt att Bulgariens dåliga integration på de internationella finansmarknaderna skulle skydda landet från krisen. Man har också framhållit landets stora budgetöverskott skulle verka som en livboj vid kris om den nu överhuvudtaget skulle drabba Bulgarien.

Men bit för bit gör sig krisen påmind. Det är fortfarande för tidigt att ens spekulera i hur mycket landet kommer att drabbas och när en återhämtning kan väntas. Men de dåliga nyheterna har kommit på rad nu i höst.

De utländska investeringarna minskar vilket bl.a. får till följd att Bulgariens stora negativa bytesbalans blir än större. Inflationen är fortsatt hög. Landets fastighetsmarknad har dragit i handbromsen. Framför allt har marknaden för lägenheter och hus vid turistorterna i det närmaste kollapsat. Däremot hålls en generell krasch tillbaka av att bulgarer sedan länge sparar i fastigheter vilket gör att en viss efterfrågan alltid finns. Likt övriga världen så har en hel del spekulativa bostadsköp gjorts som finansierats med lån. Det är dock lite för tidigt att säga vad det får för följder även om det rapporteras om att amorteringarna börjar bli tuffa för många.

Flera stora företag har fått lov att permittera personal då exportordrar dragits tillbaka eller uteblivit. Detta är i kontrast till att vissa ekonomiska kommentatorer har sagt att exporten inte påverkas. Kanske mer ett tecken på att många experter inte är helt oberoende.

På Sofiabörsen har Sofindex sjunkit 79 % i år (tom 18 november). Trots att det nu borde vara köpläge så är intresset ljummet och köpare saknas. En klar indikation på hur dystert man ser den närmaste framtiden an. En stor nedgång på börsen påverkar inte bulgarer direkt eftersom det privata sparande i aktier och fonder är lågt i Bulgarien, ca 12 % av det totala sparandet.


Sofindex för i år


Ett nytt fenomen är att krisen i Europa gör att många bulgariska gästarbetare återvänder till Bulgarien eftersom de förlorat jobbet i utlandet. Samtidigt sviktar arbetsmarknaden betänkligt även i Bulgarien där t.ex. byggboomen dödförklarats. Ett stort antal storstilade byggprojekt har lagts på is. Många av dessa återvändare har stora krav på hur politiken förs i Bulgarien samt har sett en effektivare och mindre korrumperad administration är möjlig ute i Europa. Det ska bli intressant hur dessa människor påverkar skeendena i Bulgarien nu. Många av de som hittills varit arbetslösa i Bulgarien är som regel oorganiserade, obildade samt saknar röst i politiken. Nu förändras kanske detta.

Finansminister Plamen Oresjarski säger att Bulgarien inte alls är i samma situation som Ungern och Ukraina (som hamnat i stora svårigheter och bett om utländsk hjälp). Han säger vidare att bankväsendet i Bulgarien är i gott skick och att han förväntar sig fortsatt hög tillväxt även nästa år.

Den budget som nu presenteras kan knappast kallas för en krisbudget, utan bär fortfarande drag av en valårsbudget. Man räknar med fortsatt hög tillväxt, kring 5 % samt en låg inflation. Med låg inflation menas kring 5 %, för närvarande är inflationen mer än det dubbla. Budgetöverskottet kommer att bestå om än mindre än nu.

Regeringens ovilja att tala om kris samt att måla upp en fortsatt god ekonomisk utveckling beror förstås på att nästa år är valår. De regerande partierna vill naturligtvis fortsätta tala om att läget är fortsatt gott och att den här krisen mest kommer att upplevas från åskådarplats.

Jag tror nog att den här nästan vårdslösa attityden till en kris som jag tror kommer att beröra Bulgarien hårt kommer att straffa regeringen. Krisen kommer att drabba landet även om det inte går att säga hur hårt. Den rätta strategin hade varit att i stället tala klarspråk om ekonomin samt framställa sig som det bästa och mest pålitliga politiska alternativet. Lite som Alliansen försöker göra i Sverige för att undergräva Socialdemokraterna.

Inga kommentarer: