söndag 19 oktober 2008

Sambo och barngifte i Bulgarien

I många år har de legala formerna för samlevnad i Bulgarien inte varit i takt med tiden. Formellt sett har man antingen kunnat vara gift eller singel. Samboformen har inte funnits. Förändringarna efter 1989 har också inneburit att det blivit allt mer vanligt att leva som sambo då kommunisttidens moralistiska lagstiftning kring äktenskap åtminstone i praktiken har luckrats upp.

Idag föds ungefär 50 % av alla barn i Bulgarien utanför äktenskapet av föräldrar i parförhållande, dvs. samboförhållande. Nu kommer samboförhållande att regleras enligt lag likt i Sverige. Men en viktig skillnad finns och det är att barn födda i ett samboförhållande får pappans efternamn. Det är förmodligen en kompromiss i förhandlingarna med de mer konservativa falangerna i parlamentet. Att officiellt erkänna samboförhållande har varit en infekterad fråga i flera år och som vanligt handlar det inte bara om moral misstänker jag.

Skälen mot sambo har varit att ett erkännande av samboskapet kommer att göra att än färre gifter sig i Bulgarien. De konservativa (i denna fråga finns ingen skillnad vänster-höger i Bulgarien) hävdar att den traditionella kärnfamiljen måste stärkas istället. Men jag misstänker att omständigheten att en sambo nu har viss juridisk rätt till egendom i sambofamiljen har varit oönskat av många. Många av Bulgariens rika och mäktiga lever i ogifta parförhållanden för att undvika att partnern (oftast kvinnan) ska kunna ha pretentioner på egendom (tillhörande oftast mannen) när förhållandet havererar.

En annan förändring är att de kommunala ritualsalarna förlorar sitt monopol på att viga folk även om det kommer att bli inte fullt så fritt som i Sverige.

Däremot tar man ett steg bakåt enligt mig när man fortfarande tillåter 16- och 17-åringar att gifta sig. I och för sig så innebär det inte att det är fritt för dessa att gifta sig. Ett krav är att kvinnan är gravid. Tidigare krävdes det att föräldrarna godkände äktenskapet men nu behövs det inte längre ifall den blivande bruden är gravid. Detta låter i mina öron som en specialskrivning för Bulgariens romer där barnäktenskap är vanliga. Kravet på graviditet är inget ”problem” för romerna eftersom det är vanligt att de romska kvinnorna får barn i tidiga tonåren.

Att romer får barn och betraktas som vuxna vid tidiga tonår har varit en bidragande faktor till att många romer, framför allt romska kvinnor, hålls undan skolan. Nu har lagstiftarna förstärkt detta istället för att motarbeta fenomenet.

Inga kommentarer: