tisdag 4 december 2007

Löner i Bulgarien

Löner är alltid intressant att diskutera så ock i Bulgarien. Bulgariens motsvarighet till Statistiska centralbyrån har nu lagt fram den senaste statistiken om lönerna i Bulgarien. Det visar sig då att genomsnittslönen i landet är 4323 leva om året (knappt 20 000 kr) eller 360 leva i månaden (ca 1 600 kr).

Lönerna i den offentliga sektorn är 5292 leva/år (knappt 24 000 kr) eller 441 leva/månad (knappt 2 000 kr). Vilket är betydligt högre än i den privata sektorn där årslönen är 3916 leva (knappt 18 000 kr) eller 326 leva/månad (ca 1 500 kr).

De högsta lönerna återfinns i finansbranschen vilket inte är särskilt överraskande där genomsnittslönen är ungefär dubbelt så hög som riksgenomsnittet och en bulgarisk finansvalp kammar alltså hem runt 45 000 kr om året i lön. Andra höglöneyrken återfinns främst inom energibranschen.

Genomsnittskostnaden per anställd för en arbetsgivare är 3,31 leva/timmen. Det vill säga runt 15 kronor per ”hyrd” timme. Av detta hamnar till slut 2,60 leva (12 kr) i den anställdes ficka. Skatter och sociala avgifter utgör alltså i snitt 21,7 % av den totala lönekostnaden. Man kan alltså säga att inte bara lönerna är låga, så är även skatterna. Trots detta så kräver vissa av siffrorna en förklaring.

Till skillnad mot Sverige så verkar lönerna vara högre i det offentliga än i den privata sektorn. Delvis kan det förklaras med att i den privata sektorn återfinns många enklare arbeten inom servicesektorn; arbeten som ofta inte erbjuds året om. Men en viktigare förklaring är att det är mycket vanligt att arbetsgivaren officiellt uppger att en anställd får motsvarande minimilönen. Den anställde får dock ofta en högre lön inofficiellt. Detta för att undkomma skatter och avgifter. I det offentliga har man inte samma möjligheter att trixa med lönen varför statistiken där är mer ärlig.

Denna dåliga skattemoral är en viktig anledning till att Bulgarien kommer att införa en platt skatt på 10 %. Tanken är att fler kommer att betala ”korrekt” skatt om en ökad inkomst inte leder till progressivt ökade skatteutgifter för arbetsgivare och arbetstagare. För närvarande är marginalskatten som högst drygt 30 %, men från och med nästa år kommer alltså inte löneskatterna att bli högre än 10 %. De flesta bedömare tror att statens skatteintäkter faktiskt kommer att öka även om det på pappret ser ut som en rätt dramatisk skattesänkning. Detta är ett argument till varför även socialisterna har ställt sig bakom en platt skatt. En socialistisk politiker uttryckte det så att eftersom statens intäkter kommer att öka så kan också platt skatt vara ett uttryck för vänsterpolitik.

Inga kommentarer: