måndag 23 juli 2012

Terrorism och ekonomi


Det har varit en händelserik period i Bulgarien den senaste tiden. Terroristattentatet i Burgas förra vecka satte Bulgarien på nyhetskartan i några dagar. Än är det oklart vilka som ligger bakom och om attentatsmannen hade medhjälpare. Ett intressant spår som polisen intresserar sig för är om det finns någon koppling till den svenske medborgare med libanesisk ursprung som arresterades på Cypern den 7 juli. Han misstänks ha planerat attentat som starkt påminner om det i Burgas.

En oro som finns är att attentatet ska påverka turismen, men än så länge ser man ingen förändring i turistinströmningen. Vissa inom turistnäringen säger dock att årets säsong är svagare än förra årets men att det inte beror på terroristskräck utan snarare på det svåra ekonomiska läget i Europa.

Ekonomin har jag ju skrivit en del om. Idag sade finansminister Djankov att Bulgarien inte har någon brådska att ansluta sig till eurozonen. Enligt honom skulle Bulgarien kunna bli medlemmar när som helst men att just nu är det bättre att vänta och se vad som händer. Medlemmar blir man hur som helst om två år enligt finansministern.

Han tog också avstånd från ett eventuellt införande av euroobligationer. Euroobligationer är gemensamma statsobligationer som innebär att kreditstarka länder som Tyskland garanterar att mindre kreditvärdiga länder kan låna pengar till rimliga villkor. Djankov säger att han först vill veta hur det är tänkt att fungera eller om de bara är till nytta för de mest skuldsatta länderna i eurozonen.  Jag antar att hans tvivel beror på omständigheten att Bulgarien inte hör till de mest skuldsatta i Europa. Då är risken stor att Bulgarien kommer att höra till de länder som kommer vara med att betala för andra länders dåliga ekonomi.

Djankov är också motståndare till någon form av skatteutjämning inom EU. Om tanken är att bland annat det ska råda lika beskattning för företag i Europa så är det i sig en anledning för Bulgarien att hålla sig borta från eurozonen en lång tid.

Jag tolkar hans uttalande som ännu ett försök att distanesera sig från Euron. Officiellt är Bulgarien fortfarande ett kandidatland till eurozonen, men nackdelarna med den gemensamma valutan såväl som den bulgariska väljarkåren växande skepticism gör att Bulgarien försöker ha en inställning av att vara med på tåget men ändå inte.

Skuld som del av BNP första kvartalet 2012

Inga kommentarer: