torsdag 21 juni 2012

Bulgarien uppfyller kriterierna för euromedlemskap


Via det bulgariska finansministeriets nyheter blev jag uppmärksammad på en kanske ofta ouppmärksammad sak: att Bulgariens statsfinanser på lite håll ser väldigt bra ut. Bulgarien är ett av endast tre länder (!) som uppfyller kraven för medlemskap i eurozonen. Ironiskt nog är alla tre länderna ej medlemmar i eurozonen: Bulgarien, Sverige och Danmark. Bulgarien och Danmark har dock sina valutor peggade (knutna) till euron.

Tabellen är på bulgariska men det mesta går nog att förstå ändå. Den första kolumnen visar inflationen, den andra den långa räntan, den tredje budgetunderskottet och den fjärde statsskuld i procent av BNP.Likt Sverige är nog dock entusiasmen låg i Bulgarien inför ett medlemskap. Jag har ingen aktuell undersökning att referrera till men i höstas rapporterades om en stor majoritet mot medlemskap. Den majoriteten lär ju ha blivit ännu större nu. Den bulgariska levan är som sagt var knuten till euron, men att boja sig till eurons sjunkande skepp lockar förståeligt nog allt färre.

Detta är en av pusselbitarna när man försöker göra en bedömning av Bulgariens utsatthet i krisen och hur det ska utveckla sig. Att uppfylla kriterierna för ett euromedlemskap är på inget vis en garant att situationen är stabil och kommer så att förbli. Man får komma ihåg att t.ex. Spanien hade bra siffror så att säga innan krisen, men att den privata låneskulden som inte är ett kriterium för euromedlemskap tippade landets ekonomi över ända när proppen gick ur bostadsmarknaden.

Nyligen rapporterades det att andelen så kallade dåliga lån i Bulgarien hade stigit till 24.43 % i slutet av april i år. Detta ska jämföras med Spanien där andelen är 8.72 % vid samma tidpunkt. Spanien brukar utmålas som ett katastrofområde bland annat på grund av de dåliga lånen. I Bulgarien försäkrar man att situationen är under kontroll och att bankerna kan "ta" de dåliga lånen. Men normalt brukar det ju i finansvärlden vara under kontroll ända fram till att någon händelse får allt att rämna. Jag kan bara konstatera att för mig är det fortfarande oklart hur det ska gå för Bulgarien.

6 kommentarer:

Daniel sa...

Intressant läsning. Skulle vara roligt om du skrev lite om kriminaliteten i Bulgarien. Anledningen är om det har blivit "bättre" sen EU- medlemskapet. Läste nyligen att Sverige eventuellt skulle lägg in veto mot Montenegrons ansökan om EU-medlemskap pga av korruption och kriminalitet. Motenegro kanske är som Bulgarioen var förr ?

Anonym sa...

hej,
det ar nat fel med denna mening:

"Den bulgariska levan är som sagt var knuten till levan, men att boja sig till eurons sjunkande skepp lockar förståeligt nog allt färre."

halsningar,
Georgi

Daniel sa...

Levan är knuten till Euron, dvs stiger euron stiger levan i värde. Bulgarien kan på så sätt inte styra levan värde själva, om jag förstått det rätt.

Ad Hoc i Bulgarien sa...

Levan är naturligtvis knuten till euron. Tack för påpekandet.

Ad Hoc i Bulgarien sa...

Daniel, precis så är det. Det har den varit sedan 1997 efter att det bulgariska banksystemet kraschade och hyperinflation utbröt.

Ad Hoc i Bulgarien sa...

Daniel igen, det skulle vara kul att skriva något om kriminaliteten men det kräver en hel del efterforskningar så vi får se om det blir något. Annars så är väl uppfattingen att den grova kriminaliteten gått tillbaka. Vågen av så kallade maffiamord har klingat av sedan några år och mord som har sitt ursprung i kriminella uppgörelser verkar vara på en mer "normal" europeisk nivå.