söndag 30 augusti 2009

ID-koll

Beklagar min bloggfrånvaro men tiden och viljan saknas emellanåt trots att det nu är en mycket intressant tid i Bulgarien. Fast jag väntar med de mer tunga analyserna och går rakt in på ett av mina favoritteman: fåniga lagar.

För några veckor sedan klubbades det igenom att det är olagligt att inte bära ID-handlingar, eller mer exakt, att inte bära det nationella bulgariska ID-kortet eller pass. Den som inte kan uppvisa ett ID-kort på polismans begäran kan bötfällas med upp till 300 leva (drygt 1.500 kr, vilket även motsvarar de lägsta månadslönerna i Bulgarien). Man kan anta att detta också gäller utlänningar på besök.

Till detta finns det faktum att om du förlorar ditt bulgariska ID-kort eller pass så får du böta mellan 20 till 150 leva (drygt 100 till 800 kr). Anledningen är att dessa handlingar inte är din egendom utan statens. Detta trots att du får betala för dessa handlingar när du skaffar dem.

Om du skulle bli bestulen så gäller det att anmäla snarast samt ha en bra förklaring, annars så får du i alla fall betala. Polisen varnar särskilt för att maskera förlust som stöld eftersom annars vet man inte var det kan sluta. Den totalitära reflexen gentemot medborgarna sitter fortfarande i.

En lag om det är obligatoriskt att ha med sig en ID-handling är inte unik för Bulgarien, men den är ännu ett bevis på hur lagstiftarna ägnar sig åt symbolisk lagstiftning. Huruvida folk bär ID eller inte har ju ingen påverkan på brottsligheten eftersom det viktiga är ju att hindra brottet från att begås eller åtminstone att kunna utreda brottet så att den skyldige hittas. Huruvida folk bär med sig ID eller ej har ju inget med detta att göra.Ett så kallat litjna karta

Inga kommentarer: