torsdag 21 oktober 2010

Blondinfestival

Idag började Blondinernas kongress i Sofia. Rubriken för evenemanget är Satsa på kvinnorna under krisen. Mottot man håller sig med kanske går emot våra fördomar om blondiner – Förnuftet ska rädda världen (Intelligensen heter det i den engelska översättningen). Arrangörer är Den internationella föreningen för blondiner, en förening hemmahörande i Bulgarien.

Det är lite oklart vad syftet är med kongressen även om det anges att man vill öka medvetenheten om kvinnors ställning i det ekonomiska, sociala och politiska livet. Det kan ju betyda vad som helst. Det finns dock en imponerande lista av diskussionsämnen som ska hinnas med på fredag eftermiddag. Syftet är nog snarare att träffas och ha kul samtidigt som någon tjänar mycket pengar då en imponerande samling sponsorer finns. Mediauppmärksamhet lär ju inte saknas.

Som kulmen på kongressen kommer nu på lördag en blondinparad att hållas genom Sofia. Man räknar med deltagare från upp till 20 länder. Obligatorisk klädsel är rosa topp, vita jeans eller vit skjorta. Det rekommenderas också rosa accessoarer. Det kommer även att ske ett rekordförsök i grenen Mest blondiner på ett ställe. Det är inte känt om det finns deltagare från Sverige. Jag kan notera att ett liknande evenemang vore helt omöjligt i Sverige, oavsett hur frivillig deltagandet är. Detta knyter an till den postning jag hade om att i Bulgarien kan man inte tala om fenomenet politiskt korrekt. Huruvida det är bra eller dåligt ligger nog i betraktarens ögon.

lördag 16 oktober 2010

Pensionsreformer

I likhet med många andra EU-länder behöver Bulgariens ekonomi reformeras. Detta har dock knappast skett. Anledningarna är många men största orsak är premiärminister Bojko Borisovs ovilja att ta impopulära beslut. Istället för att effektivisera och stimulera ekonomin så har man istället mest ägnat sig åt att vänta ut den aktuella finanskrisen.

Ekonomin har den senaste tiden blivit bättre i Bulgarien, men det beror mer på att det generellt sett går bättre för de flesta länder i världen. Exporten ökar nu igen även om själva industriproduktionen ligger 20 % under nivån innan krisen. Om ekonomin i världen skulle svikta igen så står Bulgarien dåligt rustad.

En av de områden som regeringen måste ta tag i är pensionssystemet. Men likt andra länder som står inför tuffa reformer så förekommer även i Bulgarien protester och demonstrationer. På senaste tiden har framför allt fackförbunden varit ute på gatorna i Sofia och demonstrerat mot att det antal arbetade år som krävs för full pension ska öka.

Reformer inom pensionssystemet är oundvikligt då dagens system mest liknar ett pyramidspel och som snart riskerar att krascha eftersom Bulgarien får en allt äldre befolkning på grund av mycket låga födelsetal, låg invandring samt utvandring. Dessutom så är pensionsåldern i Bulgarien bland de lägsta inom EU med 63 för män och 60 för kvinnor. I praktiken är pensionsåldern ännu lägre. Av följande graf grundad på statistik från Bulgariens motsvarighet till SCB så framgår att snittåldern för pensionering är 56 år. Orsaken är bland annat att anställda inom yrkesgrupper som polis, militär, säkerhetstjänster m.m. kan pensioneras efter 25 år. Om detta kan reformeras återstår dock att se då dessa yrkesgrupper ofta kramas av politiker och fackförbund.


Det kanske är "tur" att Bulgariens hälsosystem befinner sig i stora svårigheter då en ökad medelålder skulle få en pensionskrasch att närma sig än snabbare. Idag tar medelpensionären ut knappt 20 år av pension. Det beror dock merpå den tidiga pensionsåldern än att livslängden skulle vara lång.