lördag 29 november 2008

Fastighetskris och köpfest

Nu faller fastighetspriserna i Bulgarien. Tidningar och sajter är fulla av annonser med fastigheter som säljs med kraftiga rabatter. Anledningen är som läsare av denna blogg redan känner till att det länge har funnits ett överutbud av nybyggda fastigheter. Detta överutbud gjorde att fastighetspriserna drog i handbromsen redan tidigare i år, innan man började tala om kris i ekonomin. För tillfället står ca 50.000 lägenheter och hus osålda.

Nu när krisen har gjort folk försiktigare samtidigt som bankerna är svårflörtade på lånesidan så börjar paniken sprida sig bland byggföretag och mäklare. Man förväntar sig en rad konkurser inom dessa branscher. I ett försök att hålla marknaden igång säljs en hel del fastigheter till i stort sett endast byggkostnaden. Till och med i attraktiva områden mot kusten i Varna kan man hitta lägenheter från 300.000 kronor. Rena rean jämfört med situation för knappt ett år sedan.

I Sofia som har haft en riktigt het bostadsmarknad så säger vissa bedömare att priser kan halveras på lite sikt. Det låter lite väl dramatiskt i mina öron, men framför allt större fastigher har haft rätt ordentliga prislappar i Sofia så det kanske inte är ett orimligt worst case scenario. Ofrånkomligt kommer dock många spekulanter att förlora mycket pengar. För spekulerats har det gjorts i en stor omfattning. För tillfället står tusentals lägenheter tomma i Sofia.

Men den enes död är den andres bröd. För den som har reda pengar att spendera på bostad så finns det nu ett riktigt bra köpläge. Det är bara att välja och vraka bland fastigheter till reapris i ganska så attraktiva lägen. Fastigheter i de mest attraktiva lägena är dock mer prisstabila.

En annan fördel för köparen är att många säljare, förutom att man sänker priset, även erbjuder bättre utrustade lägenheter. Normalt i Bulgarien så köper man sin lägenhet/hus helt oinredd. Det man får är en fastighet med grova betongväggar och golv. Resten är köparens ansvar. Nu kan man hitta fastigeter som är helt ”nyckelfärdiga” och i princip bara omöblerade.

Men marknaden ställer krav på kunskap. Riskerna finns där, förutom att det är helt omöjligt att förutspå hur fastighetsmarknaden kommer att utveckla sig. En stor risk är att köpa något som inte är färdigbyggt än. En del av dessa ofärdiga fastigheter reas ut till mycket lockande priser. Men, entreprenören kan ju gå i konkurs innan bygget är färdigt och då kan man bli stående med en ofärdig lägenhet.

Fast någon köpfest har inte rapporterats. Kanske för att de flesta tror att priserna kommer att sjunka ännu mer och därför avvaktar. Fast det är ju också klart, de flesta i Bulgarien har inte de pengar i madrassen som krävs för ett bostadsköp. De flesta utländska köpare har försvunnit då deras syfte med fastighetsköp i huvudsak varit spekulation och inte för bosättning.

onsdag 26 november 2008

Penningstopp

Europakommissionen (EK) meddelade igår att man stoppar 220 miljoner Euro som skulle ingå i Phare-programmet för Bulgarien. Dessa pengar var sedan tidigare frysta, men EK:s beslut gör att Bulgarien helt förlorar pengarna. Anledningen är att Bulgarien inte kunnat visa att man har åtgärdat de problem som EK tidigare pekat på.

Missnöjet hos EK finns främst med Phare-agenturerna vid Finansdepartementet och Departementet för regional utveckling. En talesperson för EK sade att en del åtgärder för att komma tillrätta med bristen på kontroll hade gjorts, men att det i huvudsak rörde sig om löften om framtida åtgärder. Några konkreta resultat finns inte. Oegentligheter, missbruk och jäv förekommer i oförminskad omfattning.

Detta är hårda ord från EK som länge påpekat bristerna men endast fått nöja sig med löften om åtgärder, eller rent av själva blivit anklagade för att behandla Bulgarien orättvist.

Frågan är nu vad som kommer att hända med de 600 miljoner Euro i stödpengar för vägar, regional utveckling och jordbruk som också frystes i somras.

Någon officiell bulgarisk kommentar på EK:s beslut dröjde många timmar och måste ses som ett tecken på att regeringen hade hoppats att än en gång undkomma med endast varningar och någon form av övervakning. Situationen verkar minst sagt förvirrad hos de styrande partierna. Tyngst landar dock ansvaret på socialisterna (BSP) som gärna framställer sig som ett kompetent, ansvarstagande, och får man nog lov att säga, statsbärande parti.

Sent igår kväll kom en kommentar från premiärminister Sergej Stanisjev om att EK:s beslut skadar Bulgarien. Han hävdade dessutom att Bulgarien blivit särbehandlat då Bulgarien bedöms särskilt hårt. Kommissionär Olli Rehn kontrade med att säga att beslutet inte är ett straff, utan en konsekvens av regelverket. Regelverket är samma för alla medlemsländer varför undantag är omöjliga.

BSP hade kongress i helgen och förutom en viss flashback av tidigare kommunistiska partikongresser när det gäller evenemanget, så verkade alla vara överens om att Bulgarien går en strålande framtid till mötes. Både frågorna om korruption och kris nästan lyste med sin frånvaro i debatten. EK:s beslut var inte en kalldusch för BSP, utan snarare ett fritt fall från hög höjd ner i en isvak.

Den tidigare premiärministern Ivan Kostov anklagade regeringen för att för krig mot Europakommissionen vilket oåterkalleligt kommer att skada Bulgariens relation med EU. Han hotade också med att hans parti DSB kommer att bojkotta parlamentet.

Från oppositionskoalitionen ODS sade man att regeringen nu har tappat sitt sista uns av förtroende och därför borde avgå.

Bojko Borisov, borgmästare i Sofia och informell ledare för det största oppositionspartiet GERB, har sagt att han hellre tar livet av sig än lierar sig med BSP. GERB har fördelen att aldrig tidigare suttit vid makten och är därför obefläckat av tidigare regeringars misslyckanden. Om BSP gör ett katastrofval så finns det en stor möjlighet att GERB kan bilda majoritetsregering efter nästa års val. Övriga partier dras med låga förtroendesiffror och inget tyder i dagsläget på att någon av dem ens kommer upp i förra valets siffror.

Regeringen har tidigare lovat att använda en del av budgetöverskottet för att ersätta utlovade EU-medel till bulgariska projekt, men den ekonomiska krisen som nu kryper sig på i Bulgarien får en att undra hur det ska gå till. Frågan är hur långt de regerande partierna är beredda att gå i att utmana och förnedra EU:s institutioner för att vinna parlamentsvalen nästa år.

lördag 22 november 2008

Krisen smyger sig på

Någon kanske tycker att bloggen här varit ovanligt tyst när det gäller finanskrisen och Bulgarien. Åtminstone tycker jag det och skäms lite grand. Men det finns en anledning till det, vid sidan om lite dåligt med tid. Läget är oklart. Här nedan följer lite lösryckta kommentarer.

Bilden av hur krisen drabbar Bulgarien har inte varit entydig. Från politiskt håll har länge man direkt förnekat att krisen skulle ha någon påverkan alls. Man har bl.a. sagt att Bulgariens dåliga integration på de internationella finansmarknaderna skulle skydda landet från krisen. Man har också framhållit landets stora budgetöverskott skulle verka som en livboj vid kris om den nu överhuvudtaget skulle drabba Bulgarien.

Men bit för bit gör sig krisen påmind. Det är fortfarande för tidigt att ens spekulera i hur mycket landet kommer att drabbas och när en återhämtning kan väntas. Men de dåliga nyheterna har kommit på rad nu i höst.

De utländska investeringarna minskar vilket bl.a. får till följd att Bulgariens stora negativa bytesbalans blir än större. Inflationen är fortsatt hög. Landets fastighetsmarknad har dragit i handbromsen. Framför allt har marknaden för lägenheter och hus vid turistorterna i det närmaste kollapsat. Däremot hålls en generell krasch tillbaka av att bulgarer sedan länge sparar i fastigheter vilket gör att en viss efterfrågan alltid finns. Likt övriga världen så har en hel del spekulativa bostadsköp gjorts som finansierats med lån. Det är dock lite för tidigt att säga vad det får för följder även om det rapporteras om att amorteringarna börjar bli tuffa för många.

Flera stora företag har fått lov att permittera personal då exportordrar dragits tillbaka eller uteblivit. Detta är i kontrast till att vissa ekonomiska kommentatorer har sagt att exporten inte påverkas. Kanske mer ett tecken på att många experter inte är helt oberoende.

På Sofiabörsen har Sofindex sjunkit 79 % i år (tom 18 november). Trots att det nu borde vara köpläge så är intresset ljummet och köpare saknas. En klar indikation på hur dystert man ser den närmaste framtiden an. En stor nedgång på börsen påverkar inte bulgarer direkt eftersom det privata sparande i aktier och fonder är lågt i Bulgarien, ca 12 % av det totala sparandet.


Sofindex för i år


Ett nytt fenomen är att krisen i Europa gör att många bulgariska gästarbetare återvänder till Bulgarien eftersom de förlorat jobbet i utlandet. Samtidigt sviktar arbetsmarknaden betänkligt även i Bulgarien där t.ex. byggboomen dödförklarats. Ett stort antal storstilade byggprojekt har lagts på is. Många av dessa återvändare har stora krav på hur politiken förs i Bulgarien samt har sett en effektivare och mindre korrumperad administration är möjlig ute i Europa. Det ska bli intressant hur dessa människor påverkar skeendena i Bulgarien nu. Många av de som hittills varit arbetslösa i Bulgarien är som regel oorganiserade, obildade samt saknar röst i politiken. Nu förändras kanske detta.

Finansminister Plamen Oresjarski säger att Bulgarien inte alls är i samma situation som Ungern och Ukraina (som hamnat i stora svårigheter och bett om utländsk hjälp). Han säger vidare att bankväsendet i Bulgarien är i gott skick och att han förväntar sig fortsatt hög tillväxt även nästa år.

Den budget som nu presenteras kan knappast kallas för en krisbudget, utan bär fortfarande drag av en valårsbudget. Man räknar med fortsatt hög tillväxt, kring 5 % samt en låg inflation. Med låg inflation menas kring 5 %, för närvarande är inflationen mer än det dubbla. Budgetöverskottet kommer att bestå om än mindre än nu.

Regeringens ovilja att tala om kris samt att måla upp en fortsatt god ekonomisk utveckling beror förstås på att nästa år är valår. De regerande partierna vill naturligtvis fortsätta tala om att läget är fortsatt gott och att den här krisen mest kommer att upplevas från åskådarplats.

Jag tror nog att den här nästan vårdslösa attityden till en kris som jag tror kommer att beröra Bulgarien hårt kommer att straffa regeringen. Krisen kommer att drabba landet även om det inte går att säga hur hårt. Den rätta strategin hade varit att i stället tala klarspråk om ekonomin samt framställa sig som det bästa och mest pålitliga politiska alternativet. Lite som Alliansen försöker göra i Sverige för att undergräva Socialdemokraterna.

torsdag 13 november 2008

Storrökare

Det bulgariska institutet för marketing och sociala undersökning har gjort en studie om tobaksrökning i Bulgarien och som citeras i flera bulgariska medier. Studien bekräftar att Bulgarien fortfarande är ett land av storrökare.

Nästan varannan bulgar (45 %) är rökare. I snitt röker de 19 cigarretter om dagen. Till skillnad mot Sverige så är det fler män än kvinnor som röker i Bulgarien. Det är också fler yngre än äldre som röker, kanske ett tecken på att rökningen inte kommer att minska i omfattning den närmaste tiden.

Det bulgariska företaget Bulgartabak dominerar marknaden med 65 % marknadsandel. Det sägs också i studien att 15 % av marknaden utgörs av smuggelcigarretter. Detta leder till att staten förlorar 150 miljoner leva (ca 750 miljoner kronor) årligen i tobaksskatt och moms.

De flesta rökare anger att smaken, inte priset är avgörande för val av cigarretter. Dock är andelen som säger att priset styr cigarrettval ganska hög. Cigarretter har stigit kraftigt i pris de senare åren i Bulgarien pga skattehöjningar. Bara för fyra år sedan kostade de flesta märken i Bulgarien under fem kronor paketet, men är nu uppe i 15 kronor eller mer. Med tanke på det är det förvånande att så många fortfarande röker i Bulgarien, i synnerhet om man tänker på att en snittlön ligger på drygt 2000 kronor i månaden. Men det skvallrar också om att skattehöjningarna på tobak har mer haft som syfte att fylla på statskassan, än att värna om befolkningens hälsa. Politikerna är väl medvetna om att befolkningen inte kommer att sluta röka i första taget. Rökning har fortfarande en air av coolness och macho i Bulgarien.


En typisk kvartersbutik i Bulgarien

lördag 1 november 2008

Zigenarsommar

Nu när vintern gör sig påmind här sig Sverige, så sker det omvända i Bulgarien. En period av ovanligt hög värme har rått i veckan. Dagstemperaturerna är upp till 28 grader i skuggan vilket fått många att plocka fram badlakanen och badbrallerna. Däremot är det få som vågar sig i och bada då temperaturen i vattnet är knappt 20 grader.

Denna brittsommar spås fortsätta ytterligare några dagar. Det är i och för sig inte ovanligt med varma perioder på hösten i Bulgarien, men det är ovanligt att det blir temperaturer som når 30-gradersstrecket. Men, medan vi skrapar bilrutor här hemma så kan Bulgarien åtminstone en tid till promenera i kortärmat och njuta av zigenarsommaren som det heter på bulgariska.